Bilmek istediğin her şeye ulaş

Özelleştirme

Devlet

Özelleştirme, kamu mülkiyetinde bulunan işletmelerin özel sektöre aktarılmasıdır. Kimi yazarlar, özelleştirilecek kuruluşta en az %51 kamu hissesinin bulunması halinde bunun dar anlamda bir özelleştirme teşkil edeceğini savunurken, diğerleri küçük pay devirlerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir. Geniş anlamda özelleştirmede kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyet devrinin yanı sıra aşağıdaki öğeler de vardır; Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kesime kiralanması Bir mal ya da hizmetin üretim ve dağıtımını sağlamak üzere özel kişilere imtiyaz verilmesi Kamu kesimi tarafından üretilen mal ve hizmetlerin finansmanının özel kesimce sağlanması Yönetimin özel kesime devri Mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin kaldırılması Kurumsal serbestleşme (yetkili kamu makamları tarafından belirli kurallara bağlanmış olan mal, hizmet üretim ve dağıtımının kuralsızlaştırılması ya da kural koyma ve uygulama yetkisinin özerk düzenleyici kuruluşlara devri)

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Başkent Doğalgaz'ın 1 milyar 162 milyon dolara özelleştirilmesini nasıl karşılıyorsunuz?

Sadece Başkent doğal gaz için değil tüm özelleştirmeler için şahsen genel fikirlerim var. İlk olarak bu konuda ne kadar fikrimiz olsa da biz bize açıklananlar kadar biliyoruz. Bunun için sormamız gereken özelleştirmeler nasıl olmalı, devlette kalması gerekenler var mı? 1 milyar dolar doğal gaz için güzel bir ücret tabi ama bunu yıllık veya aylık kar marjına göre hesaplamak daha doğru. Özelleştirmeler günümüzde daha çok siyasi anlamda tartışılıyor. Avrupa'nın gelişim sürecine bakarsak -genel özelleştirme hareketleri için- özelleştirmenin her alanda olduğunu görmemiz mümkün. Böyle değerlendirdiğimizde ve fiyatı göz önüne aldığımızda Başkent doğal gazın özelleştirilmesi bayağı para getirmiş olmalı. Ama aylık veya yıllık kar marjı hakkında kesin bir bilgi bu kanıyı değiştirebilir.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.