Bilmek istediğin her şeye ulaş

Özgürlük

Türkiye

En genel haliyle, özgürlük, bağlı ve bağımlı olmama, dış etkilerden(etkenlerden) bağımsız olma, engellenmemiş ve zorlanmamış olma halini dile getirmektedir. Buna paralel baska bir gündelik tanımı, insanın kendi kararlarını kendi istemine ve düşüncelerine göre belirleyebilmesi, ve kendi seçimlerini kendi iradesi ile yapabilmesi olarak belirir. Burada özgürlük bir irade özgürlüğüdür. Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük'de özgürlük sözcüğünü şöyle tanımlamaktadır: "1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî. 2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet."[1] Siyasal ve toplumsal alanda özgürlük kavramı daha karmaşık ve çok-anlamlı tanımlar ve tartışmalar getirir beraberinde. Mesela, Liberalizm'de özgürlük ana prensiptir, ancak burda kişisel özgürlükleri öyle bir abartılır hale getirirler ki sonuçta bunun da adına özgürlük diyebilirler: Hâlbuki konu siyasi oldu mu bu tüm toplumu ilgilendirir, dolayısıyla tekil özgürlüğün çoğul özgürlüğü kısıtlamaması ve ona zarar vermemesi gerekir. Aynı şekilde ekonomide dışa bağımlı yollar özgürlüğü kısıtlar, işte bütün bunlar oturması gereken kavramlardır. Felsefi anlamda (düzlemde) ise kavram tamamen kuramsal boyutta değerlendirilir ve düşünce tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olarak ortaya çıkar. Hemen bütün öğretilerin bir özgürlük tanımlaması ve buna göre bir özgürlük talebi vardır. Aydınlanmacılık ile berber özgürlük, felsefi ve toplumsal bir ilke olarak formüle edilmeye girişildi. Modernizm, başlangıcından itibaren mutlak bir özgürlük talebi ve iddiasi olarak ortaya konulmuştur. İstenç özgürlüğü, irade özgürlüğü, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bireysel özgürlük, toplumsal özgürlük ve benzeri kavram ve kategoriler felsefi Özgürlük nosyonu b...

Aralık 2016

Mehmet Gündüz, bir soruya yanıt verdi.

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Benim özgürlüğümün başladığı noktada seninki biter : D bu sebepten çevresel etkenler falan bişeyler yazmışsın ya bu sebepten o öyle cevapta böyle bişeyy : D
Kasım 2016

Hasan Gültekin, bir soruya yanıt verdi.

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Motivasyon sürecinde etkilendikleri önemlidir bunlar toplum, eş, ebeveynler ve sayısız uyaran olabilir. Karar verme aşamasında özgür olan her birey platon'un "yap" anahtarını elde edeceği için her halükarda başarılı olur
Ağustos 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

İnsanı mumdan ayıran , bilinçtir.

Bir mum "ben yanmak istiyorum" diyebilir mi ? ; ayrıca bu ayrıma bir katkı yapmak daha gerekir ; bir taş da yanamaz. Fıtratında bu özellik yoktur.

Bilinç ve fıtrat.

Özgürlük , bilinç işidir.
Zaten tüm sistemlerin de saldırdığı birincil alan tam da burası.

insan , muma evrildi ; yakıyorlar yanıyor söndürüyorlar sönüyor.

Bilinç , manayı idrakle mümkündür.

Mananın en sade tanımı da , mumun yanma sebebidir.
Bir mumu gündüz vakti yakar mısınız ?
Mum un yanması karanlıkta manidardır değil mi ?

Dolayısı ile rasyonel bilinç , karar verirken manayı gözetebiliyor ve bu doğrultuda karar verebiliyorsa ne ala.
Temmuz 2016

Simay Ayan, bir soruya yanıt verdi.

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Sanırım bunda bazı kırılma noktaları var. İnsan bazen kendini bitmek tükenmek bilmeyen bir acı seviyesine iştirak etmiş olarak bulabiliyor. Hangi kapıyı denese oradan da çıkamayacak kadar hep dış etkenler dolayısıyla köşeye sıkıştırılmış bulabiliyor kendini. O kırılma noktası bence önce kendini biraz daha sevmek. Kendini biraz daha anlamak. Sonrasında gelen kararların kötüsü bile neden sorusundan daha ağır değil.
Mayıs 2016

Özgür Okur, bir soruya yanıt verdi.

Eğer gerçekten 'özgür' olsaydık, özgürlüğü tanımlayacak bir kelimeye ihtiyaç duyar mıydık?

Özgür olmak, yaptığın ve yapacağın şeyler için kimseye bağımlı olmama durumu. Bağımsız olmak isterdim aslında, yaşamak için, yapmak istediklerim için kimseye danışmam, kimseden çekinmem gerekmeyecek. Mini etek giymek için insanların bakışlarından çekinmeyeceğim mesela, müziğimin sesini sonuna kadar açabileceğim, bir ailem olup olmadığını umursamadan buraları terk edip gidebileceğim, bir milletim olmasına gerek kalmayacak... Daha da uçayım mesela; yer çekimine bağlı olmadan uzaya süzülebileceğim, oksijen olmadan nefes alabileceğim, yemek yemeden de doyabileceğim.. Özgür olmak budur. He bunlar olsaydı özgürlüğün benim için ütopik bir anlamı kalmazdı. Sıradan; yemek, içmek, sıçmak gibi bi olgu olurdu. Bunu bildirmek için de dilsel bir göstergeye de ihtiyaç duyardık herhalde. .
Nisan 2016

Melek Özaslan, bir soruya yanıt verdi.

Özgürlüklerin sınırları var mıdır? Bu sınırlar nelerdir?

Bir yer veya kişi ile ilgili aidiyet durumu ortadan kalkarsa özgür olunabilir.
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Özgürlüklerin sınırları var mıdır? Bu sınırlar nelerdir?

Vardır.

Subjektif açıdan, kişinin konumuna göre değişir.

Cinayet işlemiş bir kişi kısıtlıdır, dört duvar arasındadır.

Suç işlememiş bir kişi dahi içinde bulunduğu topluluk tarafından kısıtlanır, isterse Brezilya'da yakın zamanda keşfedilen ilkel insan topluluğunun üyesi olsun.


Objektif açıdan ise kişilerin tamamını ilgilendiren sınırlar sözkonusudur.

Burada tamamen kamu otoritesi devreye girer ve keyfi olamaz, olmamalıdır. Buna 'temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması' denir ve mutlaka hukuka dayandırılmalıdır. Dayandırılması yetmez, uygun şekilde uygulanmalıdır çünkü bu ince çizginin bir tarafında kısıtlanma varken, diğer tarafında demokrasi vardır.
Kasım 2015

Mustafa Furat, bir soruya yanıt verdi.

Eğer gerçekten 'özgür' olsaydık, özgürlüğü tanımlayacak bir kelimeye ihtiyaç duyar mıydık?

Hayır ihtiyaç duymadık çünkü biz insanlar sahip olduğumuz şeylerin değerini anlamayacak kadar nankörüz
Kasım 2015

Mustafa Furat, bir soruya yanıt verdi.

İnsan karar verirken ve eyleme geçerken özgür müdür yoksa tüm karar ve eylemleri soyaçekim, çevre, kader vb. dış güçlerce mi belirlenir?

Insan düşüncelerinde özgürdür fakat bu özgürlük sınırsız değildir çünkü bu düşünceleri sonunda başkalarının özgürlüklerini kısıtlar veyahut çevreninde etkisiyle böyle olmaz böyle olur düşüncelerimiz kısıtlanmış olur
Kasım 2015

Dilara  yeni bir  gönderide  bulundu.

Eylül 2015

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Evlilik bağımsızlığın bitmesi midir?

Her şeyden önce, kişi bağımsızlığın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çözmek durumundadır.
  • Bekar halimle yapmaktan samimi keyif aldığım neler ne aralıkla sekteye uğrayacak.
  • Eşimin bu keyif aldığım şeylere ilgisi ne durumdadır, bana arkadaş olabilir mi?
  • İşten bana kalan standart zaman dilimi belli. Bu zamanı ay / hafta ve gün içerisinde çevreme nasıl paylaştırabilirim?
  • Çocuğun doğduğu an itibariyle ayırmam gereken zaman + eşime zaman + aileye zaman + arkadaşlarıma zaman...
Sonra neden evlenmek istediğini.
  • Hayatımın kadınını buldum. Evde, sokakta, maçta, barda, konserde, sergide O YEAA!!
  • Yaşım geldi, çocuğum olsun istiyorum. Eli iş tutsun, sadık olsun, bana önem versin yeter!!
  • Sıkıldım bu yaşam tarzından. Artık değişim şart. Blaa blaa blaaaa
Son olarak;
  • Evleneceğim insana karşı kendim hakkında ne ölçüde dürüst davrandım. Kendimi ne kadar ifade edebildim. Yoksa ona bazı şeyleri söylemeyerek kendimi mi kandırdım.
  • Acaba o bana karşı ne ölçüde dürüst davranıyor. Sonradan ortaya çıkabilecek fikir değişiklikleri nelerdir. Beni ne denli etkiler.
  • ONA GÜVENİYOR MUYUM?
Evlilikle birlikte bekar yaşamından farklı olarak değişmesini ve değişmemesini istediğimiz beklentileri belirlemek o kadar önemlidir ki verdiğiniz bu kararlardan bir tanesinde bile hata yaptığınızda.....
:))
Eylül 2015

Godgear, bir soruya yanıt verdi.

Özgürlük yaşamın neresindedir?

Özgürlük yaşamın niteliğindedir, başka türlü bir yaşamın özlemini duymuyorsak özgürüzdür.
Daha fazla

200 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.