Bilmek istediğin her şeye ulaş

Petrol

Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlar oluşmuş, sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra oleum= Petrol). Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (benzin, gazyağı, dizel - motorin, motor yağı, fuel oil) olarak bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol anlamına gelmektedir. Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevî bileşimi yoktur. Doğal akaryakıt olan ham petrol, bulunduğu memleketlere göre değişen bileşimler gösterir. Örneğin; Amerika'da özellikle Pensilvanya bölgesinde çıkarılan petroller genellikle hidrokarbon sınıfından olan bileşikleri, Rusya petrolleri, kötü kokulu naften sınıfından bileşikleri; Romanya petrolleri ise bu ikisinin bir karışımını içerir. Çeşitli tipteki petrollerin kendine has ağırlıkları 0,80-0,96; alevlenme noktaları 15-120 °C ve ortalama ısıtma kuvvetleri 10,500 cal/kg'dır. Ortalama elementel bileşimleri ise; karbon %84, hidrojen %12, oksijen %1 olup çok az miktarda da kükürt bulunur. Teksas ve Kaliforniya petrollerinde kükürt diğerlerine oranla fazladır. Değişik kimyasal içeriğe sahip hidrokarbonların biraraya gelerek oluşturduğu değişik kimyevi bileşimde olan çok sayıda petrol tipi bulunmaktadır (Örneğin: parafin bazlı petrol, asfalt bazlı petrol gibi). Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik bir ortamda, gerekli şartlar altında (ısı basınç ve mikroorganizmaların etkisiyle), ham petrole benzer kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir...

Şubat 2015

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

World’s Largest Offshore Oil Platform an Engineering Masterpiece | David Russell Schilling | LinkedIn

Perdido, Spanish For “Lost”, Replaces Devil’s Tower As World’s LargestOil and gas platforms rank up there with the wonders of the world, especially when they cost $3 billion to build and almost as much to remove.Designed with an average life expectancy of 20 to 30 years, making them great candidates for the global “Rigs to Reefs” program, most platforms have living facilities that include an average of 20 rooms, 30 beds, cooking facilities, a galley, a helicopter pad and more.Every planned and executed oil platform must include a removal and decommissioning
Ekim 2014

Hasan KARA, bir soruya yanıt verdi.

Haziran 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gelelim Kenevirin Faydalarına

Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Bir dönüm kenevirden, dört dönüm ağaca eş kâğıt çıkar. Bir ağaç 20-50 yılda yetişir, kenevir dört ayda… Kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebilir, ağaç 3 kere… Dönüşümlü ziraatta uygun yaz bitkisidir, dünyanın her yerinde kolaylıkla yetişir. Çok az suya ihtiyaç duyar. Kendisini böceklerden korumak için tarım ilacına ihtiyacı yoktur, dayanıklıdır. Tüm petrokimya ürünleri yenilenebilir olarak kenevirden daha ucuza üretilebilir.

kenevir

Daha kapsamlı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
siyahtavan.com/siyah/esrar-yasal-olmali
Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Kalitesiz benzinler motoru nasıl etkiler?

Kısa cevap: Kalitesiz yakıtlar motorda tamiri mümkün olmayan arızalara sebebiyet verebilirler. Motorun hararet yapması, segman kaynaması benzeri arızalar da görülebilmektedir. Motorun çekiş gücünün düşmesinin bir nedeni de kullanılan yakıt olabilmektedir.
Uzun cevap: Yakıta karıştırılan Solvent gibi katkı maddeleri, motorda ateşleme ve püskürtme sisteminin zamanının değişmesine neden olarak motor parçalarının kısa sürede arızalanmasına yol açar. Özellikle yeni nesil benzinli motorlarda görev yapan enjektörler kalitesiz benzin karşısında kolayca tıkanır. Bu durum oksijen sensörünün düzensiz çalışmasına neden olurken katalizatörün de arızalanmasına yol açar. Motor verimi hızla düşerken çözüm bir yetkili servistedir. Dizel motorlardaysa durum daha ciddidir. Yüksek basınçlı yakıt sistemine sahip (common-rail) motorlar kalitesiz mazotla karşılaştığında yakıt sisteminde ciddi arızalar oluşabilir. Kalitesiz yakıt geçmişin dizel motorlarında ve karbüratörlü benzinlilerde de aracın yolda kalması için yeterlidir. Oysa Türkiye'deki çok sayıdaki akaryakıt istasyonu sürekli denetlenirken az da olsa kalitesiz yakıtla karşılaşma ihtimalimiz var. Yeni yakıt alırken her zaman kullanılan istasyonu ve tanınmış markaları tercih etmek gerekiyor. Yol kenarındaki tanınmamış akaryakıt istasyonlarından çok ihtiyacınız yoksa yakıt almayın. Yakıt alırken bir diğer tehlike de yanlış yakıt kullanımıdır. Çok sık karşılaşılan bir durum da pompacının bir anlık hatası veya bilgisizliği sonucu dizel araçlara konan benzindir. Bu durumda pompacının başında durarak oluşacak bir tehlikenin önüne geçmek en doğrusudur. Son olarak, yakıt ister istemez yakıt deposuna bir miktar tortu bırakır. Bu tortuların azalan yakıtta ki yoğunluğu artarken yakıt filtresinde gereksiz yere birikir. Hem yakıt filtresinin ömrünü kısaltmaması hem de bu tortuların sisteme gitmemesi için depodaki yakıtın tamamen bitmemesi gerekir. Sonuçta, yakıtın nereden ve hangi miktarda alındığına dikkat edilmelidir. Otomobilinizin motoru, almış olduğunuz yakıttan zarar görürse, en azından yakıtı nereden aldığınıza dair bir belgeye sahip olursunuz.
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Petrol nasıl işlenir?

Petrol
Ham petrol propan, bütan gibi çok küçük moleküllerle, ağır yaylar, asfalt gibi çok büyük moleküllerin ve ayrıca parafinik, naftanik ve aromatik yapıların karışımından oluşmuştur. Ham petrol ısıtıldığında önce buharlaşma sıcaklığı düşük olan küçük moleküllü bileşenler buharlaşmaya başlar. Isıtma ilerledikçe belli sıcaklık aralıklarında buharlaşan kısımlar tekrar yoğunlaştırılarak benzin, gaz yağı, fuel oil, makine yağları gibi ürün grupları elde edilmektedir. Ancak belli sıcaklık aralığında ayrılan moleküllerden oluşan bu ürün gruplarını, örneğin benzini, kendi içinde damıtarak daha uçucu olan hafif benzin (kuş benzini) veya standart benzin elde edilir. Ham petrolün damıtılması sonucunda %30 benzin, %20-40 dizel yakıtı ,%20 ağır yakıtlar ,%10-20 ağır yağlar elde edilmektedir. Petrolden petrol gazı, gaz yağı, benzin, motorin, fuel oil, yağlama yağları, mum ve asfaltik bitüm gibi çeşitli ürünler elde edilmektedir. Ham petrolden elde edilen yakıtların damıtma sıcaklık oranları yaklaşık olarak:
Petrol gazları: 0-35
Uçak benzini: 35-150
Taşıt benzini: 35-200
Gaz yağı: Kerozen 150-260
Dizel yakıtı(İnce): 175-290
Dizel yakıtı (Standart): 200-370
Ağır yakıtlar: 370-550
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Petrol biyolojik kökenli midir?

Zamanında çok tartışılan bu konu günümüzde mihenk taşına oturmuştur ki sorumuzun kısa cevabı evet, biyolojik kökenlidir.

İlk olarak Berthelot tarafından ortaya atılan ve Mendele’ev tarafından desteklenen bir teoriye göre petrol inorganik kökenlidir. Laboratuvarda metan, asetilen ve benzol gibi maddeleri elde eden kimyagerler doğadaki petrolün de yer altında kimyasal reaksiyonlar ve volkanik olaylarla oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
20. Yüzyılın başında bazı bilim adamları petrolün magmatik kökenli olduğunu ileri sürdüler. Mendeleev mantodaki demir karbidin yer altına sızan sularla temasa geçerek metan ve hidrokarbonları oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu görüş hala bazı araştırmacılar tarafından savunulmaktadır. Bu görüş doğru ise petrolün volkanik kayalarla ilişkili olması gerekecektir.

Rusya’da alkali intrüsif kayalar içerisinde, Norveç’te dolerit daykları içerisinde, Ege’de volkanikler içinde, bazı magmatik ve metamorfik kayaların boşlukları içerisinde petrole rastlanmış olmakla birlikte bu durum petrolün magmatik kökenli olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Peyve ve Subbottin büyük ve derin faylardan çıkan hidrokarbon gazlarına dayanarak bu gazların mantodan çıkıp kabuk içerisinde depolandıklarını ve sıvı petrole dönüştüklerini ileri sürmüşlerdir. Bu durumda son derece derin sondajlar açarak sonsuz petrol kaynaklarına ulaşmak mümkün olacaktır. Ancak petrolün büyük ölçüde çökel havzalarda bulunması bu görüşe aykırıdır.
Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak bugün petrolün organik maddelerin olgunlaşması (matürasyonu) ile oluştuğu genel olarak kabul edilmektedir.

Bazı kimyagerler laboratuarda organik maddeleri ısıtarak ve damıtarak petrol benzeri hidrokarbonlar elde etmişler ve buna dayanarak petrolün organik kökenli olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Organik köken teorisine göre petrol karasal veya denizel bitkilerden ya da hayvanlardan oluşmaktadır.
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

En kaliteli akaryakıt istasyonları hangileridir?

Şahsen Opet'i öneriyorum. Yakıtları temiz ve kaliteli oluyor. Yakıt güvence sistemi vermesi de gayet iyi bir tercih sebebi. Ama yine de dikkat edilmesi gereken marka değil bayi...
Nisan 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye üzerindeki önemli rezervler nelerdir?

Bor, linyit, demir, bakır, krom, boksit, kükürt, barit, cıva, kurşun, fosfat, manganez, gümüş, nikel, volfram(tungsten), asbest gibi önemli rezervlerimiz bulunmaktadır. Fakat rezervlerimizin tamamı belirlenmemiştir. Bu kaynaklarımız arasında az da olsa petrol bulunmaktadır. Batman, Siirt, Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin gibi illerimizde petrol rafinerleri bulunur. Bu saydıklarımızın yanında saymadıklarımızı da eklersek ülkemizde 54 çeşit maden çıkarılıyor. Aşağıdaki bağlantıdan sayılarıyla ve güncel olarak Türkiye madenlerini daha detaylı bulabilirsiniz:
mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri
Mart 2013

Alçay Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Petrol nasıl bulunmuştur?

Petrol M.Ö 3000'li yıllarda Mezapotamyalılar tarafından bulundu. Fırat üzerinde yani bugünkü Bağdat'ta sızıntılar farkedildi. Petrol yaygın olarak aydınlatmada kullanılmaya başlandı. Petrolün bulunması sanayileşmeyi de etkiledi çünkü aydınlatmanın daha ucuza gelmesiyle çalışma saatleri uzatılmıştı.
Ekim 2012

Unknown, bir soruya yanıt verdi.

Alternatif enerji kaynakları petrolün verimliliğinin üstüne çıkabilir mi?

Güneş, rüzgar, hidrojen, hidroelektrik ve jeotermal kaynaklar buna örnektir. Ancak sistemin sadece alternatif yakıtlara dönüşebilmesi için uzunca yıllar geçmesi gerekmektedir.Bir anda alternatif sisteme geçilirse iş yerlerinde arabalara bütün sistem çöker.Petrolden daha iyi alternatif yakıtlar mevcut ancak bunların petrolle çalışan arabalara jeneratörlere kamyonlara...vb. geçmesi şu aşamada çok zordur.
Ağustos 2012

Ali Okur  yeni bir  gönderide  bulundu.

-

Süper benzin ithalatını durdurdu

Ekonomi - Haberi - Haberleri - Konya Haber.-
Daha fazla

15 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Petrokimya

31 Kullanıcı   3 Soru   17 Yanıt