Bilmek istediğin her şeye ulaş

Plaka

Arabalar

Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına takılan numara levhası. bknz: Türkiye il plaka kodları bknz: Uluslararası plaka işaretleri Metal yaprak Plak Yerli Plaka - Bilgin Özçalkan'ın 3. solo albümü.

Haziran 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Kişisel araba için plaka nasıl alınır?

Belge ve plakaların basım ve dağıtımı Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu tarafından yapılır. Plaka almak için usulüne uygun şekilde tescil işlemi tamamlanmış araçların trafik tescil kuruluşlarındaki tescil işlemleri sırasında tahsis edilen plakaya ilişkin havale makbuzu ile Türkiye Şoförler ve Otomobiller Federasyonu'na bağlı oda ve kuruluşlara başvurmak suretiyle basım işlemi yapılır. Bu plakanın üzerinde federasyonun mührü bulunur. Plaka basım işleminden sonra tekrar havale makbuzunun verildiği ilgili tescil kuruluşuna gidilir. Plaka kurumda mühürlenir ve vatandaşa teslim edilir. Plakaların standartları belirlenmiş olup yönetmeliğin 53. maddesinde bunlar açıklanmıştır. Ayrıca standart dışı plakaların kullanımı mevzuata uygun bulunmamaktadır.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2012

Özkan Kurtoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

FISCHER FREE FLOW PLAKA

FISCHER FREE
FLOW plakalı ısı değiştiricileri, borulu ısı değiştiricileri için esnek bir
alternatif sağlamaktadır. FREE FLOW sistemi, plakalar arasında azaltılmış
destek noktaları ile daha büyük boşluklar oluşturabilmektedir. Plaka profili,
yüksek ısı transferi değerini sağlayan türbülanslı akışı yaratmaktadır. Bu tip
plakalar, yüksek kirlilik oranına sahip sıvılarda ya da çok lifli sıvılarda iyi
bir seçim olacaktır.

Plaka

Şekil-FREE FLOW PLAKA

Ağustos 2012

Özkan Kurtoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

COMBI FLOW – Isı Transferinde Rahat ve Sert Akış

FISCHER,
plakalı ısı değiştiricisi sektöründe devrim niteliğindeki COMBI FLOW sistemini
geliştirmiştir. Bu sistem aynı plaka bölmesinde iki farklı akış
karakteristiğini barındıran ilk plaka dizaynı olarak etkin ısı transferi
sağlamaktadır. İki tip plakadan ( x plaka ve z plaka ) oluşan COMBI FLOW, rahat
ve sert akış kanalı oluşturabilmektedir.X plakalar
ya da Z plakalar arka arkaya yerleştirilirse daha az basınç kaybı ile rahat
akış oluşturulur.X plaka + X
plaka ---Z plaka + Z
plaka ---- düşük basınç kaybıX ve Z
plakalarının arka arkaya kombinesi ile sert akış kanalı oluşturularak daha
etkin ısı transferi sağlanmaktadır.X plaka + Z
plaka ----- daha etkin ısı
transferiBu yenilikçi
sistem ile ilk defa iki tarafında farklı akış hacimlerine sahip plakalı ısı değiştiricileri
uygun ısı transferi sağlayacak şekilde üretilebilmiştir.Örnek
olarak;10 m^3/h
kapasiteye sahip bir akışkanın karşılığında 30 m^3/h kapasitede bir akışkan
kullanılmak istendiğinde, 30m^3/h kapasite göz önünde bulundurularak plaka
tasarımı yapılır. Plakalı ısı değiştiricilerinde her iki sıvı karşılıklı olarak
aynı plaka tasarımdan geçeceği için 30 m^3/h kapasite için uygun tasarım 10
m^3/h için düşük türbülans yani verimsiz ısı transferi sağlayacaktır.COMBI FLOW
teknolojisi ise bize 10m3/h kapasiteye sert akış, 30 m^3/h kapasiteye ise rahat
akış sağlamamızla birbirine yakın türbülanslar ve basınç kayıpları ortaya
çıkararak daha az plaka ile daha etkin ısı transferi elde etmemizi sağlar.COMBI FLOW
teknolojisinin bir başka kullanım alanı ise ani ısı değişimlerine sebep olan ısı
değiştiricilerde ürünü başlangıçta yanmaların engellenmesi için rahat, son
çıkışa doğru ise istenen sıcaklığa ulaşabilmek için sert akışı
sağlayabilmesidir. Aynı ısı değiştiricisi içinde ürünün başlangıçta rahat
sonrasında sert akışa geçebilmesi X ve Z plakaların istenen sırayla
kullanılabilmesinin büyük avantajıdır.

neumo.com.tr/

fischer-ag.com

Temmuz 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Avrupa ülkelerindeki araçları plakalandırma sistemleri nasıldır?

İspanya'da eski sistemde bulunulan eyaletin baş harfleri,ardından 4 numara ve 3 harf bulunuyordu.Artık sistem değişti ve yalnızca 4 numara ve 3 harf var.

Almanya'da ise şehir ve kasabalar için ayrı ayrı plakalar vardır ve tek harfler şehirler için,2 harf büyük kasabalar için,3 harf ise daha küçük kasabalar için ayrılmıştır.Ama aynı harfle başlayan iki şehir varsa bir şehir 2 harfli olur.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.