Bilmek istediğin her şeye ulaş

Plan

Gelecek

Plan, hedeflenen bir amaca ulaşılmasını sağlayacak diagram veya adımlardan oluşan dokümandır. Neyi ne zaman niçin ve nasıl yapacağımızı bize gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır. İşin üstesinden gelmek için gereklidir. Planlamanın amacı bir işin en düşük maliyetle,en etkili ve verimli bir şekilde yapılacağının önceden kestirilmesidir. Plan her zaman yazılı olmayabilir bazen düşüncelerle de plan yapılır. Başka bir tanıma göre plan; bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararları hazırlamayı içeren bir süreçtir. İşe ulaşmak için yapılacak bütün faaliyetleri kapsar. Eğitim planlaması: eğitimi öğrencilerin ve toplumun gereksinimlerini karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili ve verimli kılmak amacıyla rasyonel ve düzenli çözümleme tekniğinin eğitim sürecine uygulanmasıdır. Şablon:İşletme, planlama, tasarım, mimarlık, problem çözümü

Mart 2015

Arif N., bir soruya yanıt verdi.

İnsan popülasyonunu zamanla azaltmanın en iyi yolları nelerdir?

GDO lu ürünler virüsler ve insanarı tokluk hisse yaratıp besin değer düşük gıdalarla besleyip sürekli hastalıklar yaymak
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

İnsan popülasyonunu zamanla azaltmanın en iyi yolları nelerdir?

Dünya nüfusu neredeyse 7 milyar ve 2050'ye kadar bu nüfusun 9 milyar olacağı tahmin ediliyor. Nüfusu azaltmak için bir aileye en fazla 1 çocuk düşmesi gerekiyor. Tabii bu oran için de insanların kitlesel olarak ikna edilmesi gerekiyor.

Mesela Çin'de bugün aileler 1 tane çocuk sahibi olabilir. 1979'da uygulamaya konulan yasayla nüfusun azalması ancak 33 yılda yavaşladı. Buna rağmen büyüme devam ediyor. İnsanlar

Böyle bir yasa imkanının olmadığını düşünelim. Popülasyonun azaltılmasıi evet, iyi olabilir fakat buna reel çözümler yok. Ancak kıtlık, nükleer savaşlar, yapay olarak yaratılan kıtlık ve açlık gibi kötü düşüncelerle akla gelen durumlarda popülasyon hızla azalma gösterebilir.

İyimser düşünmek gerekirse 2050 yılı için 9 milyarlık bir artışla mutlaka bilimsel çalışmaların desteğiyle besin takviyeleri, gıdaların artması beklenebilir. Yeni yaşam alanları oluşturulabilir. Tabi bunlar bir varsayım içinde makul olmayanları da olabilir.

6 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.