Bilmek istediğin her şeye ulaş

Program

Program kelimesi şu bağlamlarda kullanılmaktadır: Adolf Hitler'in Alman devlet politikasını yayınlandığı 25 maddelik Program adı verilen tarihteki ilk kanun hükmünde kararname. Emrindeki bir subay tarafından ölümünden sonra kitap olarak yayınlanmıştır. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü (izlence). Günümüz Türkçesinde genel anlamı, yapılacak bir işin bölümlerini, sıralamasını ve zamanlamasını gösteren tasarı, planlama şekline dönüşmüştür, bu sebeple çizelgelere, tören, gösteri, gezi gibi öngörülen ayrıntılarını gösteren basılı kâğıtlara da denir. Bilgisayar programı Siyasî partilerin, toplumsal örgütlerin veya hükümetin açıkladığı ana ilkelerin tümü.