Bilmek istediğin her şeye ulaş

Programming

REDIRECT Computer programming

Kasım 2016

Green Harry  yeni bir  gönderide  bulundu.

Who is a Full Stack Developer & Should You Become One – Medium

Depending on who you talk to these days, the definition of a full stack developer differs. From ‘wholesome developers’ to ‘complete developers’ and even ‘jack of all trades, master of none’ are just…
Şubat 2016

Gökhan Çancılar  yeni bir  gönderide  bulundu.

Programlama ile tanıştırma içerikli video ya da podcast diyelim.

Programlamaya Giriş 1 – Gökhan'ın İnternet ve Teknoloji Blogu

Videoda görsel bir şey yok. Programlamaya başlama hakkında konuştum sadece. İkinci videoda Python ile basit işlemleri gösteriyor olacağım.
Nisan 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

FUNCTİON 3

#include
#include
#include
int main(void)
{ 
  double x,multiply=1;
 
  for(x=1;x<=3;x++)
  {
    multiply*=((sqrt(pow(2,x)*cos(5*pow(x,2))))/(exp(4)))*log10(pow(3,4));
  }
  printf("your results=%lf",multiply);
  getch();
  return 0;
}
Nisan 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

FUNCTİON 4

#include
#include
#include
 
int main(void)
{
  int x,n,y;
  float sum=0;
  printf("Enter a number=y and n");
  scanf("%d",&y);
  do{
   printf("Enter number x");
   scanf("%d",&x);
  }while(!(-1   
  for(n=1;n<=y;n++)
  {
      sum+=(pow(-1,n+1)*pow(x,n)/n);    
  }
  printf(" sum=%f",sum); 
  getch();
  return 0;
}
Nisan 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

FUNCTİON 2

#include
#include
#include
 
int main(void)
{
  int x,z;
  float y;
  printf("Enter number x and z");
  scanf("%d %d",&x,&z);
  y=sqrt(fabs(pow(tan(5),2*x)))/3*pow(log10(z),4*x);
  printf("y=%f",y);
  getch();
  return 0;
}
Mart 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

WACCP that get a value from user to determine if the value is even or not

After displaying "even" or "odd".your program need to ask use if he want to continue or not.

#include 
int main(void)
{
int num;
char ans;
do{
printf("Enter a number");
scanf("%d",&num);

if(num%2==0)
{
printf("even");
}
else
{printf("odd");
}
printf("continue");
scanf("%s",&ans);
}while(ans=='Y');


return 0;
}
Mart 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

4. Ask user how many numbers she/he will enter and then get that much number from user to calculate and display the result. a. Use for Loop

#include
#include

int main(void)
{
int x,i,number,sum=0;
printf("How many of number");
scanf("%d",&number);

for(i=1;i<=number;i++)
{
printf("Enter a number");
scanf("%d",&x);
sum=sum+x;
}

printf("Summation is %d",sum);

getch();
return 0;
}

Mart 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

sum of three numbers

#include
#include

int main(void)
{
int a,b,c,sum;
printf("Enter three value");
scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
sum=a+b+c;
printf("%d",sum);
getch();
return 0;
}

Mart 2013

Mustafa Hatipoğlu  yeni bir  gönderide  bulundu.

pizza types ++c programming; a=10,b=12,c=15,d=20 if the more than 10 pizza you apply %10 discount

#include
#include
int main(void)
{
int quantity;
char type;
float discount,total=0;
printf("Enter type");
scanf(" %c",&type);
printf("Enter quantity");
scanf("%d",&quantity);
switch(type)
{
case'A':total=quantity*10;
break;
case'B':total=quantity*12;
break;
case'C':total=quantity*15;
break;
case'D':total=quantity*20;
break;
default:printf("error");
}
if(quantity>10)
{
discount=(total)*0.1;
total=(total)-discount;
}
printf("total is %f",total);
getch();
return 0;
}
Ocak 2013

Gizli Kullanıcı, bir soruya yanıt verdi.

Bir çok yeni programlama dilli çıkmasına rağmen eski programlama dillerinin hala kullanılmasının nedeni nedir?

Çünkü hepsinin yeri ayrı. Her işin en kolay yapıldığı dil farklıdır. Farklı ihtiyaçlar için farklı diller kullanırsınız. Büyük projelerde zaten tek dil kullanılmaz.
Ocak 2013

Sezer Özyürek, bir soruya yanıt verdi.

Bir çok yeni programlama dilli çıkmasına rağmen eski programlama dillerinin hala kullanılmasının nedeni nedir?

Eski programlama dillerine dair bilgi yeni çıkanlara göre daha kolay bulunur ve eski programlama dillerinin sorunu çok daha kolay çözülür. Bunun yanı sıra internet ortamında bir çok örnek kodları da daha kolay buluruz.
Ağustos 2012

İbrahim Aydın, bir soruya yanıt verdi.

Eski programlama dillerini öğrenmeli miyiz? Ufkumuzu geliştirirler mi? Ya da içimden gelen bu duyguya nasıl engel olabilirim? Çünkü BASIC 'de bile program yazmak istiyorum.

Eski programlama dillerini, yapısal özellikleri, çalışma şekilleri ve söz dizimi düzeyinde, sadece teorik olarak bilmek, şu anda kullandığımız dillerin gelişme sürecini öğrenebilmek yönünden faydalı olabilir. Şu anda kullandığımız bazı özelliklerin aslında daha eski dillerdeki hangi özelliklerden geldiğini veya eski dillerde var olmasına rağmen, kullanışlı olmadığı için, genel programlama alışkanlıklarına uyum sağlayamadığı için vazgeçilen özellikleri anlayabilme konusunda faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında, bu dilleri kullanarak gerçek bir proje üretmeyecekseniz, sadece zevk amaçlı olarak daha detaya girip zaman harcamaya gerek yoktur sanırım.

Ağustos 2012

Yiğit Ünlü, bir soruya yanıt verdi.

Eski programlama dillerini öğrenmeli miyiz? Ufkumuzu geliştirirler mi? Ya da içimden gelen bu duyguya nasıl engel olabilirim? Çünkü BASIC 'de bile program yazmak istiyorum.

Ufku geliştirmeye her şeyin katkısı olur ama ufuk da bir ufuk olduğundan hangi ufkunuzu geliştirmek istediğinizi iyi seçmeli, vakit gibi değerli bir kaynağı boşa harcamamalısınız.

Şöyle ki;

COBOL(1959) Comon Bussines Language adı verilen efsanevi garip dil şuan büyük işlerle uğraşan (özellikle bankacılık) sektörlerde büyük rağbet görmektedir ki nedeni saygı duyduğum bir hocamın tabiriyle "İğne ucu kadar açık barındırmaz" olmasıdır. Bu tarz programı öğrenmekten de yine iğne ucu kadar haz almayabileceğinizi belirtmem gerekir.

Assembly Dili (~1950) Hacker olacağım* diyebilmek için en azından birkaç satır assemlby görmenizi tavsiye ederim. Zorlamasıyla ünlü bu dil bilgisayarca konuşmaya benzer. Her işlemci üreticisinin her işlemci serisi için değişik değişik dilleri vardır. PIC programlamak için de yine aynı dil ( aynı mantıkta farklı sayılabilecek dil) kullanılır.
C (1973)

Bu dili öğrenmek diğer bahsettiğim dillere nazaran daha kolaydır fakat karmaşıklığı yine programcıyı korkutabilecek düzeydedir. Abisi olan C++ (1983) yüksek performans isteyen uygulamalarda ( görüntü işleme, oyun programları .. ) sıkça tercih edilen bir dildir.


Diğer tercihlerde olduğu gibi burada da yine tradeoff kavramı önümüze çıkıyor. Birini seçmek diğerlerinden vazgeçmek gibi, bu yüzden tercihinizi ne yapmak istediğiniz konusunda yoğunlaştırmalısınız. Yeni dillerden C# ile oyun yazılmaz demiyorum, yazılır ama buz pateniyle koşmaya benzer. Assember ile de Windows Form Uygulaması geliştirmek için de yine benzer yeteneklere sahip olmak gerekiyor.


*en.wikipedia.org/wiki/hacker_


PS: Visual Basic var

Daha fazla

35 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.