Bilmek istediğin her şeye ulaş

Protein

Proteinler, amino asitlerin zincir halinde birbirlerine bağlanmasından oluşan büyük organik bileşiklerdir. Açlık anında en son tüketilir. Kimyasal sindirimi midede başlar. Proteinler, amino asitlerin yapıtaşlarından oluşan polimerlerdir. Her proteinin kendisine has özelliklerinin olmasını sağlayan özel amino asit dizilimleri vardır. Proteinlerin işlevlerinin çoğu, kendisini oluşturan amino asitlerin özelliklerinin tayin edilmesiyle anlaşılabilir. İnsandan virüse proteinlerin oluşumunda en çok kullanılan 22 çeşit amino asit vardır. Bu zincirde bir amino asitin karboksil grubunun bir diğerinin amino grubuna bağlanmasıyla oluşan bağ peptit bağı olarak adlandırılır. Her proteindeki amino asit dizisinin sırası bir gen tarafından tanımlanır ve genetik kod ile kodlanmıştır. Genetik kod 22 "standart" amino asit tanımlasa da proteinlerdeki amino asitler çevrim sonrası değişimle kimyasal olarak değişikliğe uğrar. Bu değişimler ya proteinin işlev görmeye başlamasından önce gerçekleşir ya da kontrol mekanizmalarının parçası olarak, proteinin işlevini değiştirmek için olur. Proteinler belli işlevleri yerine getirmek için beraberce de çalışabilirler ve bazıları bir araya gelip kararlı kompleksler oluşturabilir. Polisakkaritler, nükleik asitler ve yağlar gibi biyolojik makromoleküllere benzer şekilde, proteinler de canlı organizmaların temel bileşenlerindendir ve hücrelerin içindeki her süreçte yer alırlar. Çoğu protein, biyokimyasal tepkimelerde katalizör işlevi olan enzimlerdir ve metabolizma için yaşamsal bir role sahiptir. Başka proteinlerin ise yapısal veya mekanik işlevleri vardır: örneğin hücre iskeletindeki proteinler, hücrenin şeklini koruması için bir iskele görevi yaparlar. Proteinler hücre haberleşmesi, bağışıklık yanıtı, hücre tutunması ve hücre bölünme döngüsünde yer alır. Protein, beslenmemizin önemli bir parçasıdır. Hayvanlar her amino asiti sentezleyemediklerinden,...

Ekim 2014

Winterwitch, bir soruya yanıt verdi.

Jelatin nedir? Nerelerde kullanılır?

Yalnızca gıda jelatini hakkında bildiklerimi yazayım.
Gıda jelatini genellikle memeli hayvanların(yurtdışında tavuktanda üretildiği söyleniyor) bağ dokuları ve özellikle kemiklerinden elde edilen renksiz bir maddedir. Özellikle pastacılıkta sıkça kullanılan jelatinin asıl amacı kıvam vermektir. Bunun yanı sıra dayanıklılığa katkı sağlar ve kaplama amacıyla da kullanılır. İki çeşidi vardır:

Toz jelatin
Jelatin

Yaprak jelatin

Jelatin

Not: Jelatinin kokusunu alırsanız o tatlıdan bir daha yiyemezsiniz=) Berbat kokan birşeydir. :)
Temmuz 2014

Furkan Bilen, bir soruya yanıt verdi.

Protein tozu olmadan kaslı vücut yapılamaz mı? Ne için protein tozu kullanılır?

Protein destekleyici besindir, nasılsa bebek mamalarının içinde besinler var onların gelişiminde yardımcı oluyorsa protein tozundakilerde spor yaparken ihtiyacımız olan besinlerin bir kısmını karşılar, yararlıdır, iyidir, güzeldir :)
Haziran 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Mikrodalga, yiyeceklerdeki proteinlerin denatüre olmasına neden olur mu?

Araştırdım ve yanıt veriyorum: Evet mikrodalga diğer tüm ısıtıcılar gibi proteinlerin şekil değiştirmesine yani denatüre olmasına neden olur. Yalnız bu şekil değiştirme ocakta, ızgarada ya da fırında da aynı şekilde olur. Ayrıca bu şekil değiştirme proteinlerin besin değerinde herhangi bir değişikliğe neden olmaz. Mikrodalgalar hakkındaki yalan yanlış batıl inançların günün birinde son bulması gerekiyor. Mikrodalga fırın yaydığı mikrodalga boyundaki titreşimlerle besinlerin içindeki suyu titreştirir ve yemek bu titreşim sayesinde su moleküllerinin birbirlerine ve diğer moleküllere sürtünmesi sonucu ısınır. Ayrıca bütün mikrodalga fırınlar iyi izole edilmişlerdir ne cep telefonlarınız ne de bir baz istasyonu kadar mikrodalgayı dışarıya verir. Yani ikisinden de sağlıklıdır, bu fırının üstüne otursanız bile geçerlidir.

kaynaklar:
livewell.jillianmichaels.com/microwave-...
livestrong.com/article/363223-mutated-p... .
Ekim 2013

Emre Devrim, bir soruya yanıt verdi.

Protein tozlarının zararları nelerdir?

Her şeyden önce söyleyelim ki, whey (protein) tonla tüketilen alkolle, abur cuburla kıyas bile kabul etmeyecek sağlıklı bir gıda takviyesidir. Zararını keşfetmek için yapılan araştırmalarda, kısa süreli kullanımında sağlığa herhangi bir zararına rastlanmamıştır. Bununla birlikte bazı tüketicilerde sindirim rahatsızlıkları kayda geçmiştir, bunlar: gaz, şişlik, yorgunluk, başağrısı, kramplar. Konsantre whey kullananlardaki gaz şikâyetleri daha fazla olmuştur. Yine de bu konuda yeterli araştırma yoktur ve whey'in bu durumunun kişilerden kaynaklı sıradan bir gıda toleranssızlığı olduğu düşünülmektedir. Whey doğal kaynaklardan elde edilse de ne olursa olsun sonuçta işlenmiş bir besin maddesidir, neredeyse kana doğrudan karışan bir proteindir. Doğal, alıştığımız kaynaklara benzemez. Lif falan içermez. Bu gibi sebepler whey’i fazla ve sürekli kullanmamak için ileri sürülebilir.
Ağustos 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Jelatin nedir? Nerelerde kullanılır?

Deriden, beyaz bağ dokularından ve hayvan kemiklerinden elde edilen bir proteindir. Tamamen amino asitlerden oluşur. Amino asitler polimerize olarak jelatini oluşturur. Jelatin, yarı şeffaf, renksiz, kolay kırılır, tatsız katı bir maddedir.

Jelatin ve ön maddesi olan kollajen aynı bileşik yapıya sahiptir. Her iki
bileşiminde % 50 karbon, % 18 azot, % 25 oksijen, % 7 hidrojen ve sülfür bulunur.

Jelatin, kollajenin geri dönüşsüz olarak hidrolize edilmesiyle oluşturulur. Başta domuz ve çok az olarak da sığır, balık gibi hayvanların deri, kemik ve bağ dokularının kaynatılması ile üretilir. Genellikle gıda sanayisinde yiyeceklerin dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Ayrıca eczacılık, fotoğrafçılık ve kozmetikte de kullanılır.

Jelatin
Üzeri jelatinle kaplanmış bir pasta

Temmuz 2013

Ebru Kagitci, bir soruya yanıt verdi.

Vücudumuzdaki en ilginç proteinler hangileridir?

p53=
Kanser önleyici birçok işlevi vardır;
 • DNA zarar gördüğünde DNA tamir proteinlerini harekete geçirir.
 • DNA tamir edilemeyecek kadar zarar gördüğünde "apoptoz"u (programlanmış hücre ölümü) başlatır.
 • Şaperonlar=ısı şok proteinleri
 • proteinlerin katlanarak üç boyutlu hâle gelmesi işleminde yer alan refakatçı proteinlerdir...


ve daha pek çoğu...
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

İdrar testinde protein çıkması ne anlama gelir?

Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır. 24 saatlik idrarda ise 1-14 mg/dl arasında protein çıkabilir, bunun üstündeki değerler patolojik olarak kabul edilir. Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır. Dilüe idrarda protein saptanamayabilir.

Normal bir kişinin idrarla çıkardığı proteinin 10-15 mg'ı albumindir, geri kalanı ise değişik plazma proteini ve renal hücrelerden köken alan glikoproteinlerdir. Egzersiz, ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon böbrek hastalığı olmadan proteinüriye neden olabilir. Albumin için 'dibstick' testi genel olarak hafif zincirli globulinleri saptayamaz, ve fazla alkali idrarda yalancı pozitif test sonucu verebilir.
Proteinürideki başlıca yalancı pozitif test sonuçları sebepleri:
 • Gross hematüri
 • Aşırı yoğun idrar
 • Aşırı alkali idrar(Örneğin üre-indirgeyen bakterilerle üriner sistem enfeksiyonu)
 • Antiseptik kontaminasyon
 • Phenazopyridine
 • Radyoopak kontras madde
 • Tolbutamide metabolitleri
 • Yüksek seviyede sefalosporin veya penicilin anologları
 • Sülfonamid türevleri
İdrarda protein düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:
 • Nefritler
 • Nefrotik sendrom
 • Nefrosklerozis
 • Böbrek infeksiyonları
 • Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu:
  • Amiloidozis
  • DM (Şeker hastalığı)
  • SLE
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Yanlış kan transfüzyonu
 • Gebelik toksemisi
 • Prerenal organik nedenler:
  • Ağır anemi
  • Ağır şok
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Renal ven trombozu
  • Konvülsiyonlar
  • Bazı karaciğer hastalıkları
 • Üreterler, prostat ya da üretra taşları
Temmuz 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

İdrar testinde protein çıkması ne anlama gelir?

İdrarda normalde yüksek miktarda protein bulunmaması gereklidir. Aksi halde bazı hastalıkların habercisi olabilir. Böbrek hücrelerinin geçirgenliğinin artması durumunda görülebilir. Yani glomerüllerin geçirgenliği artar. Buna neden olan etkenler; diyabet, guatr, hipertiroid hastalıkları olabilir. İdrarda protein olması bu hastalıklardan birine sahi olduğumuz anlamına gelmez. Ancak bu hastalıkların belirtisi olabilir. Ayrıca gebelik döneminde idrarda protein bulunması normal olabilir.
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Vücudumuzdaki en ilginç proteinler hangileridir?

Prion proteni bunlardan birisidir. Prion molekülleri kendi kendine türeyen ve genetik olmayan bir proteindir. Prion proteini deli dana ve Creutzfeldt-Jakob hastalığının sebebidir. Bugün hala daha mekanizmaları tam çözülememekle birlikte bu proteinin bulaşıcı özelliği bulunmaktadır.

Protein
Mayıs 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Besinlerde bulunan proteinler yüksek ısıda pişirildiğinde besin değerlerini kaybederler mi?

Vücudumuz protein, karbonhidratlar ve yağlar gibi moleküller sayesinde sürekli işlev gören bir yapıdır. Tabi su, mineral ve vitaminlerde buna dahildir. Proteinlerin bizim için önemi büyüktür. Canlılar için önemi büyük olan bu yapıların bozulmasına neden olan bir takım faktörler vardır. Yüksek ısıda bunlardan en önemli olanıdır.

Vücudumuzdaki enzimler, nükleik asitler ve bir çok molekül protein kökenlidir. Yapılarında protein bulundururlar. Bu yapılar ısı, ışık ve radyasyon gibi etkilere maruz kaldığında denatüre olurlar. Denatürasyon sonucunda enzimler değişim gösterir ve geri dönüşümü yoktur.

Memelilerin enzimleri en iyi 37 derece de işlev görür. Bunu yukarısı ve aşağısı enzimlerin yapısını bozar ve tepkimeler normal olarak gerçekleşmez. Yüksek ateş eğer düşürülmezse ciddi beyin hasarlarına neden olabilir. Hatta ölümle sonuçlanabilir.

Protein

Yediğimiz besinlerinde bizler gibi yapısında protein bulunur. Yüksek ısıya maruz kalan besinlerin yapısındaki proteinler denatüre olur ve vücut için zararlı gıdaları tüketmiş oluruz. Yüksek ısıda pişirilen yiyeceklerin kansere neden olduğu söylenmektedir.
Mayıs 2013

Tutku Yılmaz  yeni bir  gönderide  bulundu.

MANTAR HAKKINDA

Mantar
Onbinlerce çeşidi bulunan mantarların besin değeri çok yüksektir. Demir ve protein açısından faydalı bir gıdadır. Bünyesinde A, B, D, P ve K, vitaminleri barındırır. Kalsiyum, Potasyum, Fosfor, Bakır minerallerini içerir.

Yapılan son araştırmalarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde yaşlanmayı geciktirdiği ve alzheimer' dan koruyucu özelliklerinin olduğu belirlenmiştir.

FAYDALARI
 • İçerdiği proteinle ete iyi bir alternatiftir.
 • Göze ve vücuda kuvvet verir
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Yorgunluğa iyi gelir.
 • Kansızlığa iyi gelir.( içerdiği bolca demirden dolayı)
 • Kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar rahatsızlıklarına iyi gelir.

Mantar

MANTAR ALIRKEN ŞUNLARA DİKKAT EDİLMELİ

Görünümü taze , beyaz ya da açık krem renkli olmalıSıkı dokulu, temiz, tombul, parlak renkli ve canlı olanlar tercih edilmeli

ÖNEMLİ: Türkiye' de toplam 2 bin 500 mantar çeşidi bulunmaktadır.( yenilebilir ve zehirli olarak)Yenilebilen mantarlar arasında onlardan çok zor ayırt edilebilen zehirli mantarlarda bulunmaktadır. ( yüzde 2-3 oranıında) .Üstelik zehirli ve zehirsiz mantarların tatları ve görünüşleri birbirinden farksızdır.

MANTAR ZEHİRLENMELERİNDE BELİRTİLER
 • Kişide sersemlik,
 • tansiyon düşüklüğü,
 • Uyku hali,
 • Bulanık görme,
 • Gözlerde yaşarma,
 • Yüz ve boyunda kızarmalar,
 • Kusma, bulantı, terleme,kas krampları, ishal, ateş, karın ağrısı
 • Koma gibi belirtileri görülebilmektedir.
OLA Kİ BİR ZEHİRLENMEDE YAPILMASI GEREKEN; Hastanın mümkünse eğer kusturulması ve vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna götürülmesi( yediği mantar örneğiyle birlikte.)

Mantar
Nisan 2013

Alçay Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

En hesaplı şekilde çok protein tüketmenin yolu nedir?

En ucuz protein kaynağı yeşil mercimektir. 4 yemek kaşığı yeşil mercimekteki protein, 1 köftede bulunan etin proteinine eşittir. Tahıllarla birlikte tüketilirse protein kalitesi daha da artar.

Protein
Mart 2013

Özlem Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Çok protein almanın en ucuz yolu nedir?

Kaliteli ve aynı zamanda ucuz protein almanın en güzel yolu yumurta tüketmektir. Yüksek kolesterolünüz olmadığı takdirde kahvaltılarımızda mutlaka yumurta bulundurmamız şart.
Şubat 2013

Ozlem Yalcin, bir soruya yanıt verdi.

Çok protein almanın en ucuz yolu nedir?

Ucuzdan pahalıya sıralamak gerekirse;

 • Süt ( En ucuz )
 • Yumurta
 • Hububat, tohumlar, fındık, soya fasulyesi, fasulye
 • Kırmızı ve beyaz et
 • Badem ( En pahalı)
Ayrıca Brokoli de bir sebze olmasına rağmen iyi derecede protein oranına sahiptir. Fiyat aralığı zaman zaman değişiyor ama haşlayıp yoğurtlu salatasını yaparsanız mükemmel oluyor.


Sebze
Daha fazla

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.