Bilmek istediğin her şeye ulaş

Psikoterapi

Psikoloji

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi her zaman sadece tek tek bireyleri konu almaz, zaman zaman incelenen tüm bir ailenin etkileşimsel meseleleri zaman zamansa incelenen bir çiftin birbiriyle olan ilişkisindeki bazı sorunların ruh sağlığı temelindeki kökleri olabilir. Ruh-zihin sağlığına dair sorunların psikolojik, sosyolojik veya somatik boyutları olabilir. Terim psiko ve terapi formlarından oluşur ki, psiko Yunanca psukhē "ruh, zihin"den, terapi ise Yunanca therapeia "iyileştirme"den türemiştir. Psikoterapi, daha olgun ve uygun bir ruhsal denge sağlamak amacı doğrultusunda zihinsel ve duygusal bozukluk gösteren hastalarla düşünce ve duygu alışverişi kurularak yürütülen bir tedavi bilim ve sanatıdır. Psikiyatristler, Klinik Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar ve Sosyal Hizmet Uzmanları psikoterapi yaparlar. Çok genel bir başlık altında söylemek gerekirse, duygusal çatışmaları çözümleyen, bu çatışmalardan doğan kaygı ve gerginlikleri, çökkünlükleri azaltan, ruhsal uyum düzeyini artıran, kişilerarası ilişkileri daha olgunlaştıran tüm teknik ve yöntemlere psikoterapi denilebilir. Psikoterapi Türleri Bütüncül Psikoterapi: Tüm psikoterapi tekniklerinin hangi hastaya ne zaman uygulanacağını ve bütünü izah etmeye yönelik bu terapi yöntemi farklı teknikleri entegre etmeyi sağlar. Esneklik sağlayan bu model evrensel uygulamalar için de uygundur ve pratiktir. Dinamik Psikoterapi: Dinamik psikoterapi, yapıtaşı olarak Freud’un klasik Dürtü Kuramı ve sonrasında da, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Kendilik Psikolojisi gibi diğer dinamik ekollerle devam etmiştir. Bu ekoller; psikopatolojilerin temelinde kişinin 0-6 yaş arasındaki dönemde yaşadıklarının olduğunu savunur ve hipnoz, serbest çağrışım ve rüyalar yoluyla bunları irdeler. Bilişsel Psikoterap...

Ekim 2020

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Adolf Hitler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Adolf Hitler'in lider olmak yolundaki düşüncesi karmaşık değildi. Ulusu hırslı, çalışkan, üretken ve gururluydu. Üstün olduklarını düşünüyorlardı. Deutschland Über Alles (Almanya herşeyin üstündedir) diye marşları vardı. Yirminci yüzyılın başlarında bir şeyi anladılar. Onlar başlarını öne eğip harıl harıl çalışırken bazı Avrupa devletleri sömürgecilik gibi yöntemle hammadde sağlama yolunda çözümler bulmuşlardı. Uykudan uyandılar, Birinci Dünya Savaşı'na girdiler ama başaramadılar çünkü uzak coğrafyalarda savaşma tecrübeleri yoktu, müttefik olma konusunda deneyimsizdiler. Kaybettiler ama yine de hırslıydılar. Adolf Hitler adında cepheden dönmüş bir asker bunu gördü, yelkenlerini ulusunun rüzgarıyla doldurdu ve kendince yükseldi.
Temmuz 2018

Metin Atabay  yeni bir  gönderide  bulundu.

Gözlerin Tesiri

" Gözlerin Tesiri " İnkar Edilemez ^^
Bu bir Anime Kurgusunun Ötesindeki GERÇEKLİKTİR
Anime Naruto Serisi ;
Sadece bu Gerçeği kendi özgünlüğünde Çizimlere Yansıtmış
Genjutsu
Haddini bilen ve " benlikten " uzak olan Gölge İnsanlarının
Kendilerine " İzin Verildiği Ölçüde "
Karşıdaki İnsanların Zihninin içine girerek
Onlara İstediği şeyleri Düşündürtmesi , İlüzyon ile
Hayali Gerçek gibi Hissettirmesidir *
İnan ve ya İnanma ;
Herkes BİZİM Tesirimiz Altında ...
Bundan Kaçabilecek Kimse Yoktur *
Sinyallerimiz Her Yerde . . .
Ağustos 2017

Seda Kahraman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Kimlik

Nefes alıp verdiğimiz, yaşamımızı sürdürdüğümüz bu hayatta kaç kere öldük? Her ölüm anından sonra yeni bir hayat başladı bizler için. Yeni hayat kavramına kalp kırıklıklarıyla, güvensizlikle, nefret ve kin ile başladık . İnsanlara olan nefretimiz her geçen gün arttı. Güvenmek istedik ama olmadı. Güvenebileceğimiz tek kişinin aynadaki yansımamız olduğuna inanmak zorunluluğunu hissettik damarlarımızda. Beynimizde bin türlü düşünce; geçmiş acılar, travmalar… Yenilenen inançlar, arkadaşlar biraz da döngü içinde yaşamayı öğrendik. Kim anlayabilir ki yaşantımızı, kafamızın içindeki düşünceleri? Sevgi nedir? Gerçek olma durumunu silmek için elimizden gelenin fazlasını yaptık. Zor olanı istedik. Kötü olmayı tercih ettik. Baktık, kavradık, oynadık ve taklit ettik. Tıpkı çocuklar gibi inandık; inanmak istedik. Kendi benliğimizden koptuk , biz kimiz?
Kasım 2016

Birkan Aydin, bir soruya yanıt verdi.

Karşılaştığımız bir tanıdıkla selamlaştıktan sonra neden hala yüzümüzdeki gülümseme bir müddet daha devam eder?

Anılar duygularını tetikler ve anılardan birden kurtulmak mümkün gözükmüyor şimdilik, mutluluk ve kızgınlık anılarına bağlı olarak bir süre daha devam edecektir.
Nisan 2016

Sezer Çevik, bir soruya yanıt verdi.

Nisan 2016

Turgay Coşkun, bir soruya yanıt verdi.

Çaresiz olduğunuz zamanlarda neye veya kime danışır, neler yaparsınız?

Kendimi en iyi ben bilir ve ben tanırım. O nedenle çaresiz anlarımda kendime en büyük çare yine kendim olmalıyım. Bu arada dostlar ve uzmanlardan da bilgiler alıp değerlendiririm kendi aklımda ve hislerimde.
Nisan 2016

Serçe Umut, bir soruya yanıt verdi.

Çaresiz olduğunuz zamanlarda neye veya kime danışır, neler yaparsınız?

Elbet bir çared vardır. Kendi kendime düşünürüm. Kendi çözümlerim bir başkasının söylediklerinden daha etkili olur genelde. 2 kişiymiş gibi yazarak yada kafanizda konusarak güzel tavsiyeler verebilirsiniz kendinize sizi sizden daha iyi kimse bilemez.
Şubat 2016

Seda Kahraman, bir soruya yanıt verdi.

İnsanları içlerine kapanık olmaya iten sebepler nelerdir?

Çevresinde bulunan kişilere olan güvensizlik. Yaşadığı hayal kırıklıkları ve travmalar. Ruhsal çöküntü döneminden kaynaklanabilir. İçlerinde bir savaş halinledirler bu insanlar. Duygularını belli ederlerse sonucunun kötü olacağını düşünürler susmayı pasif kalmayı tercih ederler.

128 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.