Bilmek istediğin her şeye ulaş

Razor

Asp.net MVC

Razor, ASP.NET teknolojisinde C# ve Visual Basic ile birlikte dinamik sayfalar oluşturmaya yarayan bir programlama sözdizimidir. Vİsual Studio 2010 içerisinde ASP.NET MVC 3 projesi geliştirirken ASPX 'e alternatif olarak olarak konulmuş bir görüntüleme motoru (view engine) olarak gözükür. ASP.NET .ASPX sözdiziminin aksine, kodların <%= %> bloğunu kullanmadan, başına sadece @ işareti konularak yazılabilmesini sağlar. HTML ile kod kısmının birbiri ile etkileşiminin daha anlaşılır bir şekilde görüntülenebilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Ocak 2014

Kadircebel, bir soruya yanıt verdi.

Asp.Net Mvc ile Modüler bir yapı nasıl oluşturabilirim?

Şu an .Net te kod yazma düzeyiniz nasıl? View lerde entity framework veya linqtosql kodları kullanıyor musunuz?
Ocak 2014

Ahmet Küçükoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Asp.Net Mvc ile Modüler bir yapı nasıl oluşturabilirim?

Sorununuz yeterince açıklayıcı olmamış. Modülerlikten kastınız nedir?
Aralık 2013

Ahmet Faik  yeni bir  gönderide  bulundu.

Asp.net Mvc ile birden fazla submit butonu kullanmak.. (Multiple Submit Button)

Mvc - Razor ile birden fazla submit butonu bulunması durumunda aşagıdaki gibi kullanabiliriz. Tek dikkat edilmesi gereken konu buton için bir name özelliği belirlemek olacak.
Controller içinde buton name özelliğine göre "string ekle" ve "string sil" ile form'un hangi buton ile post oldugunu yakalayabiliriz. Böylelikle hem modelimizi yakalamış hemde hangi buton ile işlem yapılmış bilgilerini elde edebiliriz.

 View

@using (Html. BeginForm(" ActionName" , " ControllerName" , null, FormMethod. Post) ) 
{
	//Model Kodları
	< input type=" submit" value=" Ekle" name=" Ekle" /> 
	< input type=" submit" value=" Sil" name=" Sil" /> 
}

Controller

[HttpPost]
public ActionResult ActionName(ActionModel model, string ekle, string sil) 
{
	if(! String. IsNullOrEmpty(ekle) ) {//Kodlar}
 	if(! String. IsNullOrEmpty(sil) ) {//Kodlar}
}
Eylül 2013

Kadircebel, bir soruya yanıt verdi.

Partial View'de @section kullandığımda layout sayfası bu section'u render etmiyor. Bu kullanım yanlış mı?

Tag'ı html5 yapısında genel bölümle öğesi olarak kullanılır daha çok. ve yapı aşağıdaki gibi olmalıdır:
Asp.net MVC

section tag'ını html4 yapısında kullandığımız; content diye adlandırdığımız class div yapısına benzetmeliyiz. Partialview lerin de doğru mantığı izleyerek render edememesi gayet doğal bence.

html5'de article tagını kullanarak istediğiniz şeyi yapmak daha mantıklı olacaktır. Yapı section dan sonra şu şekilde olmalıdır.

 Başlık
Lorem ipsum dolor sit amet
 Lorem ipsum dolor sit amet

daha detaylı bilgi için Türkçe kaynak isterseniz şu bloğu buldum : codersgrave.com/253-html5-yeni-ogeleri-d...
Eylül 2012

Ahmet Faik, bir soruya yanıt verdi.

Asp.Net MVC3 Razor Layout'a Data çekmek için nasıl bir yöntem izlenebilir?

Amaç olarak Layout = Master Page. Fakat masterpage gibi direk olarak controller kullanamıyorsun.Layout için bildiğim bir kaç yöntem var.
1-PartialView oluşturup, layout içerisine koyarak controlleri kullanabilirsin.
2-İster JQuery ile PartialView'i gerekli method da embed edebilirsin(Ben böyle yaptım daha önce.Bir örneğini yakında paylaşırım şuanda farklı bir bilgisayarda olduğumdan ekleyemiyorum).
3-İstersen Direk olarak jquery ile ekleyebilirsin.


Sorunu gördüğümde ek bir araştırma yaptım ve şöyle bir yöneteme rastladım.(LayoutInjecterAttribute) Bunu denemedim ama en kısa sürede deneyip sonucun doğruluğunu da burada belirtirim : (
stackoverflow.com/questions/5161380/how-do-i-specify-different-layouts-in-the-asp-net-mvc-3-razor-viewstart-file ) Bir incele belki istediğine çözüm olur.
Ayrıca Dynamic Layout olarak arama yapabilirsin ve;
glass.lu/tutorials/glass-sitecore-mapper-razor-tutorials/razor-tutoral-2-dynamic-razor-views/
iwantmymvc.com/render-dynamic-html-menu-with-razor-in-mvc-3

bunlarda sana fikir verebilecek birkaç örnek. Senin için en hızlı ve kolay yolu bulabilirsin.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.