Bilmek istediğin her şeye ulaş

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı bir milyarı aşmaktadır.[1] (Hindular, Jainistler, deneysel Spiritüalistler vs.) Ayrıca Dürzîlik ve Nusayrîlik gibi Orta Doğu'da yayılmış bazı dinlerde de bu inanış mevcuttur.

Mart 2015

Arif N., bir soruya yanıt verdi.

Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyona inanıyor musunuz?

Reenkarnasyon, ölümden sonra tekrar insan olarak hayata döndürme
anlamını gelir. Kuran ölümden sonraki hayattan bahsediyor, yani ahiret ozman inanmıyorum
Şubat 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Farklı dinlerde reenkarnasyon nasıl yorumlanır?

Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi doğu dinlerinde ama aynı zamanda Keltlerde ve Antik Yunan'da reenkarnasyona inanılır. Bu dinlere göre ruh ölümsüzdür, her seferinde yeni bir vücuda girerek dünyaya gelir. Amaç, ruhu her enkarnasyonda daha olgun bir hale getirmek ve son enkarnasyonda artık kemale ermek, tanrı katında olmaktır. Bu durum, mesela Budizm'de Buda olmak, son enkarnasyondur ve ardından kişi ölür, bir daha da enkarne olmaz, ruhu evrensel ruha karışır.
Ocak 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Reenkarnasyon ve önceki hayatını hatırladığını söyleyen insanlar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

O da bir dini inanç olduğu için diğer tüm inananlar hakkında düşündüklerimden farklı bir şey düşünmüyorum. Bence inananlar diğerlerine zarar vermeye, din için birbirlerini ve diğerlerini öldürmeye başlamadıkça her inanca müsamaha gösterilmeli. Sadece din adına diğerlerini öldüren, zarar veren insanlara ve buna tahrik eden dinlere karşıyım. Barışçıl olanların başımın üstünde yeri var.
Ağustos 2013

İlginc Adam, bir soruya yanıt verdi.

Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyona inanıyor musunuz?

Reenkarnasyon, bir insanın öldükten sonra tekrar dünyaya gelmesi, yani ritmik bir döngü içinde ölmesi ve öldükten bir süre sonra fiziksel dünyada başka (yeni) bir bedende tekrar dirilmesi olayı şeklinde açıklanabilir.
Reenkarnasyon diye bir olgunun var olup olmadığı, buna inananlar ve inanmayanlar tarafından halen tartışılmaktadır.

Reenkarnasyon

Reenkarnasyon

tr.wikipedia.org/wiki/Reenkarnasyon

aşağıda farkı bir düşünce var:
derki.com/ezoterik/item/1683-kuranda-ree...
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.