Bilmek istediğin her şeye ulaş

RNA

Ribonükleik asit veya RNA bir nükleik asittir, nükleotitlerden oluşan bir polimerdir. Her nükleotit bir azotlu baz, bir riboz şeker ve bir fosfattan oluşur. RNA pekçok önemli biyolojik rol oynar, bunların arasında DNA'da taşınan genetik bilginin proteine çevirisi (translasyon) ile ilişkili çeşitli süreçlerde de yer alır. RNA tiplerinden olan mesajcı RNA, DNA'daki bilgiyi protein sentez yeri olan ribozomlara taşır, ribozomal RNA ribozomun en önemli kısımlarını oluşturur, taşıyıcı RNA ise protein sentezinde kullanılmak üzere kullanılacak aminoasitlerin taşınmasında gereklidir. Ayrıca çeşitli RNA tipleri genlerin ne derece aktif olduğunu düzenlemeye yarar.

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

DNA ve RNA arasındaki fark nedir?

  • DNA yapı taşında deoksiriboz şekeri bulundururken RNA riboz şekeri bulundurur.
  • DNA çift zincirli ve uzun, RNA tek zincirli ve daha kısa yapıya sahiptir.
  • DNA'da timin bazı vardır. RNA'da bunun yerine ürasil yer alır.
  • DNA'nın şeker moleküllerinde oksijen bulunmaması, yani DNA'nın deoksiriboz şeker yapısına sahip olması, onu RNA'dan daha kararlı bir molekül haline getirir. RNA fazladan bir hidroksil bulundurduğu için daha çabuk tepkimeye girer ve bu yüzden DNA'dan daha az kararlıdır.
  • DNA yönetici moleküldür. Çekirdek, mitokondri, kloroplast ve prokaryot hücrelerin sitoplazmalarında yer alırken RNA sitoplazma, çekirdek ve hücre organellerinde bulunur.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.