Bilmek istediğin her şeye ulaş

Rönesans

Rönesans, Orta Çağ ve Reformasyon arasındaki tarihi dönem olarak anlaşılır. 15 - 16. yüzyıl İtalya’sında batı ile klasik antikite arasında sanat, bilim, felsefe ve mimarlıkta bağın tekrar kurulmasını sağlayan, İslam filozof ve bilimadamlarının çalışmalarının çeviri yoluyla alındığı, deneysel düşüncenin canlandığı, insan yaşamı (hümanizm) üzerine yoğunlaşıldığı, matbaanın bulunmasıyla bilginin geniş kitlelerle paylaşımının arttığı ve radikal değişimlerin yaşandığı dönemdir. Bu çağ uzun zamandır geriye düşmüş olan Avrupa'nın ticaret ve Coğrafi Keşifler'le yükselişinin öncüsü olmuştur. İtalyan rönesansı bu dönemin başlangıcı sanatsal ve bilimsel gelişmeyi ifade eder. İlk kez İtalyan sanatçı Giorgio Vasari tarafından Vite'de kullanılmış, 1550 yılında basılmıştır. Rönesans teriminin kökeni Fransızca'dır. Fransız tarihçi Jules Michelet tarafından kullanılmış, ve İsviçreli tarihçi Jacob Burckhardt tarafından geliştirilmiştir. (1860'larda). Yeniden doğuş iki anlamı içerir. İlki antik klasik metinlerin tekrar keşfi, öğrenimi, sanat ve bilimdeki uygulamalarının tesbitidir. İkinci olarak bu entelektüel aktivitelerin sonuçlarının Avrupalılık kültürünü genelde güçlendirmesidir. Bu yüzden Rönesans'tan bahsederken iki farklı fakat anlamlı yoldan söz edilebilir: Klasik öğrenmenin ve bilimin antik metinlerin tekrardan keşfiyle yeniden doğması ve genel anlamda bir Avrupalılık kültürünün yeniden doğuşu. Raphael Sanzio ve Michelangelo gibi birçok ressam mevcuttur. Rönesans döneminin yaratıcılığının esas yürütücü gücü tüccarlardır. Bunlar en kârlı ticaretin hangi alanda olduğunu araştırdılar ve bu yoldan sağladıkları zenginlikleri sanat ve endüstri yeniliklerine yatırdılar. Rönesans; Floransa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda gibi büyük kent-devletlerinde ya da metropollerde doğmuştur. Rönesans üzerinde derin araştırmalar yapan Burkhard: “Rönesans insanın keşfedilmesidir.” deme...

Temmuz 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

Müslüman toplumlar neden geri kalmıştır? Neden bir Rönesans geliştirilememiştir?

Çünkü müslümanların rönesansı diriliş günüdür.

Açıklamak gerekirse;
Rö-nesans Yeniden doğuş anlamındadır.

İncil hristiyan ülkelerde dünyevileştirildiği için ilahi mesajlar yerini dünyevi (meta) yaşantılarına indirgenmiştir.İşte Rönesans (Yeniden doğuş) inancıda dünyevileştirilen inançlardan biridir. "Bakın isanın bahsettiği diriliş budur işte resim,işte müzik ve teknoloji! Ne mutlu size!" diye kandırılan insanlar sözkonusu. Halbuki yakın zamanda bulunan barnabas incilinin yani orjinal aramice olanında bu dünyevilik yerine tıpkı kurandaki gibi ilahi mesajlardan bahsedilmektedir.Mevcut hristiyan aleminin (yani çok geliştiğini sandığımız toplumların) elindeki incil tahrif edilerek dünyevileştirildiği için insanlar ilahi dirilişin (rönesansın) ne olduğunu idrak edememekteler. Müslümanların fatihasında "maliki yevmid din" denir bakın dikkatlice okursanız malik ve din denmiştir yani "din gününün maliki" daha modern türkçeyle "diriliş gününün sahibi" denmektedir.
Bu arada belirtmem gerekirki eğer barnabas incilinin orjinali ortaya çıkarsa hristiyanlık alemi uyanır. Zaten bunu bildikleri için barnabas incilini film yapmak isteyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun peşine düşülmüş ve tercümesiyle uğraşan Hamza Hocagil ölümle tehtid edilmiştir (yabancı bir konsolos tarafından)

Ayrıca belirtmem gerekirki.İtalya'da rönesans ortaya çıkmadan önce Kostantinapolis (Kostantin Şehri) işgal olduğu zamanlarda bu şehrin sanatçıları gemilerle kaçarak bugünkü italyadaki sicilya üzerinden, toscana bölgesine ulaşıp oraya bizansta icra ettiklerini taşımışlardır . Rönesansın oluşumu buraya dayanmaktadır. İtalya durup dururken resim,müzik ve teknoloji alanında değişmemiştir. Herşeyin bir kaynağı var.

Aslolan illimdir. Bilim batının dünyevi uğraşlarından öte gidemez.

Uzuuunca yazmıştım burada "pri reis gitmeden amerikayı kağıt üzerinde çizmiştir" diye. Bu billim değil ilim sayesindedir. Gelişmişlik algısı ancak ilahi bir zeminde tartışılabilir. İstediğiniz kadar dindar şu bu deyip terimlere çekin istediğiniz kadar ilahi mesajlardan uzaklaşmaya çalışın. Bu kendi varlığınızdan kaçmaktan başka bir fiil içermez.
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Rönesans nedir?

"Yeniden doğuş" anlamına gelen Rönesans, 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da gelişen köklü fikir, sanat ve bilim alanlarındaki gelişim dönemidir. İlk olarak İtalya'da temelleri atılan Rönesans dönemi, günümüz Avrupa dünyasının oluşmasının da temelidir. Skolastik düşünceye karşı zincirler kırılmaya başlanmış, özgür düşünce önem kazanmıştır. Bunların neticesinde Avrupa'da çok değerli bilimsel gelişmeler, sanatsal çalışmalar ortaya çıkmıştır.

Rönesans'ın Nedenleri veya Ortaya Çıkmasının Temelleri
Rönesans'ın ortaya çıkması birden olmadı. Uzun bir müddet Avrupa'da hüküm süren skolastik düşünce gittikçe zayıflıyor, buna karşı coğrafi keşifler, matbaanın icadı gibi yenilikler özgür düşünceye zemin hazırlıyordu. Rönesans'ın ortaya çıkmasında etkili olan nedenleri basitçe maddelersek:
  • İtalyan hümanistlerin Antik Yunan ve Roma eserlerine yönelerek skolastik felsefenin etkisini kırması. Antik Yunan ve Roma eserleri düşünce özgürlüğü, demokrasi, insan hakları üzerine önemli bilgiler içeriyordu.
  • Matbaanın icadı ve kağıdın yaygınlaşmasıyla fikirlerin halka daha hızlı ulaşması.
  • Avrupa burjuvazisinde sanatı ve bilimi seven, destekleyen bir kesimin ortaya çıkması.
  • İstanbul'un fethiyle İtalya'ya kaçan Bizanslı bilginlerin burada Antik Yunan ve Roma fikirlerini yayması.
Rönesan'ın Sonuçları
  • Avrupa'da bilim, teknoloji ve sanat alanında çok önemli gelişmeler ortaya çıktı.
  • Skolastik düşünce yıkıldı, yerini özgür düşünceye bıraktı.
  • Kiliseye duyulan güven azaldı ve dinde reform ihtiyacı hissedildi. Bu da Reform hareketlerine yol açtı.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

2 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.