Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sağlık Bakanlığı

Bakanlık

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Haziran 2013

Gonca Köse @GNCKSE

Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

 • Hepatit B: doğumda, 1. ayın sonunda ve 6. ayın sonunda yaptırılmalıdır.
 • BCG: Verem aşıdır. 2.ayın sonunda yaptırılmalıdır.
 • DaBT- IPA- Hib: Difteri, boğmaca, tetanoz, inaktif poilo, hemifilus infuenza tip b aşısıdır. Beşli karma aşı olarak bilinir. 2. 4. ve 6. ayda yapılır. 18-24 ay arasında rapel ( pekiştirme dozu) yapılır.
 • KPA: 7 bileşenli konjuge pnömokok aşısıdır. 2. 4. ve 6. aylarda ve 12. ayda repal yapılır.
 • KKK: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısıdır. 12. ay sonu ve ilköğretim 1. sınıfta yapılır.
 • OPA: Oral polio aşısıdırç 6. ay 18-24 ay ve 1.sınıfta yapılır.
 • Td: Erişkin tipi difteri- tetanoz aşısıdır.

Çocuk Sağlığı
Şubat 2014

Şaman @chamacon

Hükumetten pes artık dedirtecek yeni sağlık yasası

Yeni yasa acil sağlık servisinin sağlanmasını kısıtlıyor. Hükumet yasanın ruhsatlı sağlık uzmanlarının acil durumlara müdahale etmesini engellemeyeceğini söylerken, sağlık sektörü çalışanları yasanın nasıl uygulanacağını sorguluyor.

Eylemcileri öldürmeye ant içmiş sayın yüce hükumetimiz sayesinde artık sokakta ölseniz, bakanlıktan yetkisiz bir doktor size dokunamayacak...

Acil durumlarda verilen sağlık hizmetlerini düzenleyen yeni yasa, bu gibi koşullarda tedavi sağlayan sağlık uzmanlarının haksız yere hedef alınmasına sebep olabileceğini söyleyen hekimlerim itirazlarına rağmen Ocak ayının sonunda yürürlüğe girmişti.

1911

Yaralı bir eylemci 15 Haziran 2013 tarihinde İstanbul'daki bir otelde kurulan geçici revirden sedyeyle taşınıyor. Yeni düzenlenen yasaya göre sağlık personeli kritik durumlarda artık sadece acil servis olay yerine varıncaya kadar yaralılara müdahale edebilecek. [AFP]

Yeni yasaya göre acil durumlarda sadece ruhsatlı sağlık çalışanları müdahalede bulunabilecek ve acil hizmetlerin olay yerine varmasıyla bu müdahalelerine son verecekler. Yasaya uymayanlar bir ile üç yıl hapis cezası ve 20,000 TL'ye kadar para cezasına çarptırılacak.
Yasaya karşı çıkanlar sözkonusu yasanın geçen yaz düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine bir tepki olarak doğduğunu söylerken, hükümet yetkilileri konunun bu olaylar yaşanmadan önce görüşülmekte olduğunu belirtiyor. Gönüllü doktorlar, hemşireler ve tıp öğrencileri binlerce yaralı eylemciyi tedavi edebilmek amacıyla biri Divan Oteli'nin bodrum katında olmak üzere Gezi Parkı yakınlarında revirler kurmuştu.
İlk tasarı acil durumlarda yaralı kişilere - ruhsatlı sağlık personeli de dahil olmak üzere - herhangi bir kişinin müdahalesini yasaklıyordu. Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) tarafından yapılan itirazlar üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), ''yetkili kişiler tarafından acil servis olay yerine varıncaya kadar sağlık servisinin sağlanması istisnası ile'' ifadesinin eklenmesini kabul etti.
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "acil durumlarda hekimler hastaya müdahale edebilecek. Doktolar, müdahale etme hakkına sahipler ancak tedavi koşulları sağlandıktan sonra yapacakları herhangi bir müdahale kabul edilemez'' dedi.
Müezzinoğlu yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından yaptığı bir konuşmada Gezi protestolarının yapıldığı alanın 2,000 metrekare içerisinde dört tane hastane olduğuna ve buna rağmen gösteriler sırasında doktorların hastalara bir otelin bodrum katında müdahale ettiklerine dikkat çekti.
Müezzinoğlu "Yasanın ilk tasarısını Gezi olayları öncesinde hazırladık. Gezi Parkı eylemleri sırasında hizmet veren doktorlar hakkında soruşturma açılcaktır'' dedi.
Türk Tabipler Birliği (TBB) Genel Sekreteri Bayazıt İlhan, SES Türkiyemuhabirine Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanan kişilerin hastanelere ''polis tarafından fişlenmekten korktukları için'' gitmediklerini söyledi.
İlhan, Sağlık Bakanlığı ve emniyetin hastanelerden Gezi olayları sırasında yaralanan eylemcilerin isimlerini bildirmelerini istediklerini de sözlerine ekledi.
İlhan, "Şimdi bakanlık yaralı kişilerin acil sağlık hizmeti almalarını tamamen engelliyor'' dedi.
Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi (CPME), Dünya Tabibler Birliği (WMA), İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ve Alman Tabipler Birliği (GMA) Cumhurbaşkanı Abdullah Gul'e yasa tasarısı hakkındaki endişelerini bildiren mektuplar gönderdi. Mektuplarda Gül'den yasayı veto etmesi istendi ancak Cumhurbaşkanı Ocak ayı sonunda yasayı imzaladı.
Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi, mektubunda "Yasa acil tıbbi yardımı suç haline getirecek ve doktorlar acil tıbbi müdahaleye ihtiyacı olan Türk vatandaşlarına yardım ettikleri için ağır para cezası ve hapis cezasına çarptırılacak'' görüşünü savundu.
Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi yasa tasarısında belirtilen ve yetkili personel tarafından sağlanan acil servisin sadece ''resmi sağlık görevlilerinin olay yerine varması ve sağlık hizmetinin daimi hale gelmesine kadar'' izin verilmesini öngören ifadeyi de eleştirdi.
Mektupta "Kimin ne zaman tıbbi müdahalede bulunabileceğini düzenleyen bu tür belirsiz ve gereksiz şartlar acil tıbbi ilk müdahale ekiplerinin nedensiz şekilde tutuklanmalarına ve cezalandırılmalarına neden olacaktır'' denildi.
SES Türkiye'ye yaptığı yazılı açıklamada Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, ''Hekimlerin herhangi bir yerde karşılaşacağı acil hastaya müdahale etmesinde kısıtlama oluşacağı görüşü hiçbir şekilde doğru değildir'' dedi.
Şencan, ''Ne yazık ki kanun metni yeterince incelenmeden sadece muhalif görüşü esas alarak yorum yapılmaktadır'' dedi.
Şencan aynı zamanda ''... ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler” cümlesi ve ''ruhsatsız kişiler'' ifadesinin hekimlerin acil bir hastaya müdahale edebilmesi için ayrıca bir ruhsat gerekmediğine dikkat çektiğini söyledi.
Şencan ''Hekimlerin acil bir hastaya müdahale etmesi, veya herhangi birisine amatör danışmanlık vermesi hekim olmanın verdiği otomatik bir yetki ve sorumluluktur'' dedi.
Şencan sağlık hizmeti verenlerin gerekli eğitimleri almış ve ruhsatla yetkilendirilmiş olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.
BM Sağlık Hakları Özel Raportörü Anand Grover Aralık ayında yayınladığı bir açıklamada yasanın ''doğal afetlere açık ve eylemlerden muaf olmayan bir demokrasiye sahip bir ülkede acil tıbbi yardımın mevcudiyet ve ulaşılabilirliği üzerine son derece olumsuz bir etkisi olacağını'' belirtti.
Dünya Tabipler Birliği Genel Sektereri Otmar Kloiber benzer bir açıklama yayınlayarak ''depremlerden sel baskınlarına, protestolardan eylemlere kadar tüm acil durumlarda acil tıbbi müdahaleye yönelik uluslararası standartlar resmi medikal taşımacılığı değil yaralı veya hastanın tıbbi bakımını temel almaktadır. ... [Sağlık personelinin] müdahale edilmeden ve müdahale korkusu olmadan mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri gerekmektedir'' ifadelerini kullandı.
Şencan yapılan eleştirilere değinerek ''Deprem veya başka bir doğal afet ya da acil müdahale gerektiren bir hasta ile karşılaşıldığında hekimin davranışı ve uygulaması konusunda tüm dünyada kabul edilmiş standart uygulama davranışı dışında herhangi bir değişiklik olması beklenmiyor ve istenmiyor'' dedi.
SES Türkiye muhabirine konuşan doktorlar bu konudaki endişelerini dile getirdi.
Sağlık uzmanlarına eğitim sunan Senoloji Akademisi (SENATÜRK) ile çalışan hekim Ahmet Erkek, yasanın hipokrat yeminine aykırı olduğunu söyledi.
Erkek "Yeni yasaya göre doktorlar kendi görev mekanları veya başka bir deyişle sözde yetki alanları dışında oldukları zaman hastalara müdahale edemez. Bir doktor için 'görev yeri' diye bir şey yoktur. Doktorlar ihtiyaç halinde herhangi bir yerde hizmet vermelidir'' dedi.
Erkek, yasanın ağır cezalara sebebiyet verme potansiyeli nedeniyle ''doktorların bir acil durumda sessiz kalmayı tercih edeceklerinden korktuğunu'' söyledi.
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den beyin cerrahı Yardımcı Doçent Hakan Erdoğan, yasadaki ''... acil servis olay yerine varıncaya kadar... '' ibaresinin belirsiz bir ifade olduğunu söyledi.
Erdoğan "Bir doktor bir hastaya müdahale ettiği zaman koşullar yerine getirilinceye kadar bu tedavinin sürmesi gerekmektedir. Ancak yasa acil servisin olay yerine varmasıyla herşeyin yeni baştan yapılacağını belirtiyor'' dedi.
Erdoğan yasanın ciddi karışıklıklara sebebiyet vereceğinin açıkça görüldüğünü de sözlerine ekledi.

Hakan Erdoğan, "Uygulamada ne olacağını bekleyip görmeliyiz'' dedi.
Yeni yasa acil sağlık hizmetlerinin sağlanmasını nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaşın.

kaynak: turkey.setimes.com/tr/articles/ses/articles/features/departments/national/2014/02/13/feature-01
Nisan 2014

Ebru Özkan @Ebruu

Suriyeli vatandaşlardan gelen hastalıklara dikkat!

Ülkemizde yenidoğanla başlayan bulaşıcı hastalıkları eredike etmek için yapılan aşı uygulamaları bulunuyor. Bu uygulamalarla bulaşıcı hastalıkları mümkün oldukça azaltmayı başarıyoruz derken; kontrolsüz biçimde yapılan göçler hepimizin sağlığını tehdit altına almış bulunuyor...

Sokaklarda 10 adımda bir gördüğünüz dilenerek geçim sağlamaya çalışan suriyeli vatandaşların bu acı durumunun dışında bir de salgın hastalıkları barındırdığını bilmenizi isterim.

Ülkemizde kızamık vaka sayısı en son 300lerde bulunuyordu. Şimdilerde bu sayı 20 kat artmış bulunuyor. Hatta önceki yıllarda aşılama programları ile kızamık sıfıra ulaşmıştı. 1 Ocak 2012-19 Haziran 2013 tarihleri arasında (349 adedi 2012 yılında olmak üzere) toplam 6196 adet kızamık vakası bildirilmiştir. Müezzinoğlu; 'son 1 yıldaki artışın gerekçesini şu şekilde açıkladı: "Ülkemiz, bulunduğu konum ve günümüzde artan insan hareketleri sebebiyle yurtdışı kaynaklı risk altındadır. Nitekim bir süredir, yurtdışı kaynaklı kızamık vakaları görülmekte olup gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.'

Bunun dışında ülkemizde en son 1998 yılında görülen Polio (çocuk felci) tekrar gündeme gelen bir hastalık oldu. Çocuk felci virüs yoluyla bulaşan bir hastalıktır. Virüs vücuda ağız yolu ile girer. Virüs ile temas edenlerin bir kısmında ciddi bir hastalık gelişmez. Ancak bunun dışında kolların ve bacakların felce uğradığı durumlar da ortaya çıkabilir. Eğer virüs nefes alıp vermeye yarayan solunum kaslarını etkilerse hastalığın sonucu ölüm de olabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye'deki kamplarda kalan Suriyelilerde kızamık, verem ve çeşitli bulaşıcı deri hastalıklarına rastlandığına dikkat çekmiştir.

3805

3805

Yazımı ırkçılık ya da herhangi bir siyasi politika yüzünden yazmadığımı belirtmek isterim. Ülkemize gelen bu mağdur insanları çok fazla savunduğunu düşünen bir takım muhalifler acımaktan ve politikaya alet etmekten başka bir şey yapmıyor. Öyle olmasa her adım başı dilenen bu insanları görmezdik. Madem böyle bir sistem izleniyorsa da eni boyu düşünmek gerekir. Kendi vatandaşını tehlike atmadan her türlü sağlık politikasını da izlemek gerek... Yoksa salgınlar, hastalıklar ve ölümler çok uzak değil. Her türlü önlemin alındığına dair yapılan açıklamalara inanmadığımı, görülen vaka sayılarındaki artmadan da anlayabilirsiniz... .
Haziran 2014

Şaman @chamacon

Genetiği Degiştirilmiş Organizmalara İzin

4397

Genetiği Degiştirilmiş Organizmalara İzin
Tarım Bakanlığı Yapısı genetik olarak değiştirilen ve halk arasında GDO diye bilinen ürünlerde % 0,9 a kadar bulaşmaya izin verdi. 29 Mayıs 2014 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürülüğe giren bu değişikliğe göre artık bebek mamaları da dahil olmak üzere bir çok üründe % 0,9 a kadar bulaşmaya izin verilebilecek ya da bu konuda üretim firmalarına bir yaptırım uygulanmayacak. Basit bir hesaplama yapacak olur isek, günlük olarak 1 ton saf şeker kullanarak üretim yapmak zorunda olan bir üretim firması artık 10 kg civarında GDO lu şeker kullanabilecek. Ki bu da yaklaşık 55 kg saf şeker in verdiği tatlığı verecek. Günlük 250 tl lik ek kar elde eden firma bunun karşılığında Glikoz şurubu kullanabilecek.
Bir örnek daha verelim. 1 ton gerçek et ile üretim yapan bir firma artık 35 kg et eksik kullanacak bu da günlük 800 tl ek kar sağlayacağı anlamına gelir. Ya da kızartılmış patetes olarak bilinen cipsler için konuşacak olur isek. 1 kg kızarmış patetesi 80 tl ye satan firma artık 1 kg patatesi 100 tl ye satacak. Rakamlar küçük görünse de ülke bazında düşünüldüğü vakit bunların sağlık açısından nasıl geri dönüşümler yapacağını anlamanız güç olmayacaktır sanırım.

kaynak: muhendisbeyinler.net/genetigi-degistiril... .
Ekim 2014

Şaman @chamacon

Ekim 2014

Gonca Köse @GNCKSE

Ebola Virüsü Hakkında Önemli Bilgiler

Ebola virüsü hastalığı bu sıralar yaygın görülen salgın hastalıklardan biri haline geldi. Ne yazık ki her konuda olduğu gibi bu konu da da gerekli hassasiyeti göstermiyoruz. Hastanelerde ebola virüsü şüpheli hastalar için eğitimler veriliyor. İnsanların daha bilinçli olmasını istiyorum... Bizim ülkemizin Ebola riskimiz yok diye açıklamalar yapılıyor tabi ben buna gülüp geçiyorum. Çünkü hiç bir ülke bu garantiyi vermiyor... Bu caps bence bizim bakış açımızı güzel anlatıyor.

1911

Hastalığın görüldüğü insanlarda ölüm oranı % 90'dır. Bu oran küçümsenmeyen bir değerdedir. Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın hızla yayıldığı uyarısı yaptı. Yine Bu hastalık Dünya Sağlık Örgütü tarafından 4. Risk Grubu Patojen olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel verilerine göre, Ebola virüsünden dolayı hayatını kaybeden kişilerin sayısı 4000'i geçmiş durumdadır.
Virüsün nereden ortaya çıktığını araştırdım;

Virüs, ilk olarak 1976 yılında Sudan ve Kongo'daki salgınlarda tespit edildi ve adını Kongo'daki bir nehirden aldı. Virüsün doğal kaynağının Afrika'daki meyve yarasaları olduğu düşünülüyor. Virüslerin varlığı bu yarasaların coğrafi dağılımıyla örtüşüyor.

Ebola virüsü'nün belirtileri nelerdir?
Belirtiler Ebola virüsüne maruz kalındıktan 2 - 21 gün (genellikle 8-10 gün) sonra görülür.

1911

Ebola virüsü nasıl bulaşır?
 1. Ebola bulaşmış bir kişinin kanı ya da vücut salgılarıyla doğrudan temas kurmak
 2. Ebolalı kişinin eşyaları ( kontamine olmuşsa bulaşması kaçınılmaz)
 3. Cinsel yolla
 4. Hastanın teri, dışkısı ile de geçebile bir virüs olduğu için bulaşıcılık yüksektir.
 5. Eboladan ölen X vatandaşa temas.
Şuan için ülkemizde ebola vakası tanısı konulmamıştır ancak çok fazla şüpheli hasta karantinaya alındı. Ve olmadığı söylendi. Ebola şüphesi! Ebola Alarmı diye aylardır gazetelerde başlıklar atılıyor. Afrika kökenli bir hastalık olduğu için Batı Afrika bölgesinden gelen vatandaşlarımızın aile hekimlerimizce 21 gün süreyle takip yapılıyor. Hac ibadetinden dönen Hacıların taşıma riski yüksektir. Şuan bu hastalık kırmızı alarm verilen bir hastalık Abd ve Almanya da görüldü ülkemize yolculuk sonucu gelme oranı yüksek bize düşen şuan için kendimizi iyi korumak... Sık sık ellerinizi yıkamaya özen gösterin bu aralar... Ebola için bir aşı ve serum üretileceği bekleniyor.

Eboladan Ölen bir vatandaşın defnedilmesi...
1911

Ebola virüsü şüphesi sonrası dezenfeksiyon...
1911

Ebola şüpheli hastaya sağlık personelinin ateş kontrolü...
1911

Fotoğraflarda sağlık personellerinin ne kadar öz verili ve çalıştığını görüyorsunuz. Umarım ülkemiz de bu hastalık yeşermeye başlamaz. Çünkü ''Bu görüldüğü kadar kötü bir şey değil. Tabi ki bulaşınca öldürüyor. '' gibi açıklamalar yapan yetkilerin olduğu bir ülkede gerekli önlemlerinde alınmayacağını biliyoruz. . . :)
Ocak 2015

Ramazan Altun @ramdal

Bademcik İltihabı

1911

Bademciklerde apseler oluşur. Bu apseler hasta kişinin boğazının şişmesi ve acıması sonucunda kendisini gösterir. Bademcik iltihabı vücudun gelen mikroplarla savaştığının bir göstergesidir. Bu rahatsızlık kendisini kızarıklık şeklinde gösterir. Ağız yoluyla vücuda giren mikroplar burada birikerek apse ve iltihap oluşmasına neden olur.

Bademcik İltihabının Belirtileri Nelerdir?
- Boğaz ağrısı
- Ateş
- Halsizlik
- Ağız kokusu
- Ses değişmesi
- Yutkunmaktan zorlanma

Bademcik İltihabının Teşhisi ve Tedavisi
Kulak burun boğaz uzmanı tarafından basit fiziki bir muayene ile teşhis edilebilir. Teşhisten sonra en çok ilaç tedavisi uygulanır. Mikropları kırmak için antibiyotik ilaç tedavisi uygulanır. Ağrıları kesmek içinde ağrı kesici verilir hastaya. Bunun dışında hasta olan kişinin gün içinde belli aralıklarla gargara yaparak boğazı temizlemek, dinlenmek ve sıvı tüketmek gerekir. Genellikle 1 hafta içinde tedavi edilir. Ancak bu kişinin bağışıklık sistemine bağlıdır.

Bu rahatsızlık için evde yapılabilecek şeyler
Hasta olan kişilerin aşağıdakileri yapması lazım. Bunlar;
- Bol bol su içmek
- Dinlenmek
- Gün içinde tuzlu ılık suyla gargara yapmak
- Bol bir şekilde meyve tüketmek
- Sigara içilen ortamdan uzak durmak
- Bulunduğu yeri havalandırmak

Bademcik İltihabının Sebep Olabileceği Hastalıklar
Basit bir durum gibi görünse de çok ciddi rahatsızlıklara sebep olabilir. Bunlar;
- Böbrek iltihabı
- Boyun enfeksiyonu
- Kalp iltihabı
- Menenjit
- Orta kulak enfeksiyonu
- Akciğer enfeksiyonu
- Kemik iliği enfeksiyonu
- Eklem enfeksiyonu

Gibi çok ciddi rahatsızlıklara sebep olur. Bunun için bu rahatsızlığa dikkat edilmeli ve doğru bir şekilde tedavi edilmelidir.

Bademcik İltihabından Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır.
Sigara ve alkol gibi şeylerden uzak durulmalıdır. Meyve ve sebzeler çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır. Tozlu, kuru ve havasız ortamlarda uzak durulmalıdır. İçeceklerin çok sıcak ya da çok soğuk olup olmadığına dikkat edilmelidir. Çünkü bunlar boğazı tahrip edebilir.

Ramazan Altun
Bilgi amaçlı yazılmıştır.

Kaynak; İnternet ortamındaki bilgilerden derlenme yapılmıştır.


Adres:bilimcelll.blogspot.com.tr/2014/09/bade. . .
Nisan 2016

Nihal Kimya @nhl

Uzm.Dr ENİS ÖZTÜRK

UZM. DR. ENİS ÖZTÜRK
22.04.2016 Tarihli Ultrason Randevum için Bahçelievler polikinliğine sabah saat 09:00 da gittim sıram geldi içeri girdim adın ne dedi söyledim göbeğini aç dedi sorunum göbek değil koltuk altım dedim ozamanyat orayı aç dedi beze nerde dedi ultrason aletini koltuk altında gezdirdi üst kısımda yazmasına rağmen sordu ve yanıtladım.Bezeyi bul dedi elimle aramaya başladım üst kısımda hissetiğim bu bölge dedim bana bağırmaya başladı neden geldin bezenin yerini bile bilmiyorsun diyerek hakaret etti Cerrahi bölümüne gittim ve yönlendirdi neden bağırıyorsunuz dedim sus daha bezenin yerini bile bilmiyorsun niye geldin ne demek dedim niye geldim siz nasıl konuşuyorsunuz diyerek cvp verdim sus su diyerek pskolojimi bozmaya çalıştı bi sağlıkçı bukadar kaba kendisini kınıyorum, kınıyorum , kınıyorum.
Temmuz 2016

Sedat Mıdıklı @sedatmidikli

canlı yaşayan bebegimizi ölmeden ceset torbasına koyarak ölümüne sebep oldular

Eşim 01 05 2014 te mersin kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde 23+1 haftalik hamileyken hiç bir müdahalesiz acılar içinde annem ve baldızım yardımıyla üç günde doğum yaptı. Bebegimiz doğumda canlı oldugunu gördük bebeği ve eşimi acil müdahale odasına alınarak eşime müdahale edildi bebeğimizinde ölü olduğunu söyleyerek Morga koyalimmı dediler bizde kabul etmeyecek Bebeğinizin defin etmek istediğiniz söyledik bebeği hasta bezine yeşil bir bezen son olarakta ceset torbasına koyarak ölüm belgesiyle birlikte bize teslim ettiler bebeğimizi defin etmek uzere götürürken yolda bebeğin sıcak ve hareket ettiğini hissedince torbası açtığınızda bebeğin hareket ettiğini ve nefes aldığını gördük hemen hastaneye geri döndük ve bebeği yogun bakıma yatırıldı uzun bir süre hastaneye bebeğin girişini yapmadılar(sistemleri kabul etmiyormus) daha sonra 21:48 de yeni doğan Yoğun bakıma yatış işlemleri yapıldı bebegimizin ölmediğı halde ölüm belgesi veriliş saati 18:30 dur bebeğimiz 3 gün yaşadıktan sonra 04.05.2014 günü 21.03 de vefat etmiştir konu ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk Kaymakamlık tan soruşturma izni çıkmadı sonra bölge idari mahkemesine itirazda bulunduk ordanda gelen karar soruşturma izninin çıkmaması bizi derinden etkilemiştir canlı yaşayan bebeği ölü diyerek ceset torbasına koyarak ölüm belgesiyle birlikte bize teslim edilip canlı bir çocuğu bir buçuk iki saat havasız kalarak ölümüne sebep olanlardan şikayetçiyim üç gün yaşayan bebeğim iki ölüm belgesi vardır gereğinin yapılması ni saygilarimla arz ederim.. Google'dan bebek mıdıklı youtubeye bebek mıdıklı yazarsanız detaylı görebilirsiniz. Bu arada lütfen paylaşalım bizim yasadiklarimizi başkaları yasamasin lütfen paylaşın.. Bugun savcılıktan gelen kagıtta bunu yapan doktorlarda şuç yoktur diyerek kesin karar alındı.. Yalan ifadelerle doktorları doktorlar savunarak evraklarla oynayarak ceza almadılar.ustelik bu hatayı yaparak Bebeğinizin ölümüne neden olan uzman doktor A K K özel hastaneye geçti.esi ise mersin devlet hastanesi bashekimiydi simdi mersin kamu hastaneleri genel sekreter yardimcisi oldu acıklaması ise siz tıppı bilmiyorsunuz oldu. Allahım bunları bildigi gibi yapsın. 23 haftalık bebegimizi tüm belgelerde 21 haftalık göstererek ceza davasından yırttılar bakalım allahın adaletinden nasıl yırtacaklar. Bu olayın peşini asla ve asla bırakmayacağım Bebeğimizin ismini bile koymustuk.Muhammet Berat tı lütfen paylaşın. Bu arada bugün karakoldan aradılar canlı canlı Bebeğimi ceset torbasina koyarak havasızlıktan ölümüne sebep olan doktor eşimden ve benden şikayetçi olmuş hakaret ve tehdit ediyorlar demiş ifademizi verdik geldik bakalım sonuç ne olacak.facebook.com/groups/1018172581535017/? Fr... grubuma katılarak önererek paylaşarak desteklerinizi bekliyorum sağolun.

78 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.