Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sağlık Sigortası

Sigorta

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Haziran 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

AKSİGORTA'DAN SAĞLIKTA YENİ ÜRÜN

2656

Aksigorta’nın Sağlığa Destek Sigortası ile tehlikeli hastalıklardan beklenmedik ameliyatlara kadar pek çok sağlık riskini hesaplı bir şekilde güvence altına almak mümkün…

Aksigorta’nın Sağlığa Destek Sigortası, hesaplı ve iki farklı prim seçeneği ile en kritik ve beklenmedik sağlık risklerini teminat altına alıyor. Sağlığa Destek Sigortası, yıllık 315 TL prim karşılığında tehlikeli hastalıklar ve ameliyatların yanı sıra ameliyat sonrası fizik tedavi, kaza sonucu acil tedavi, acil tıbbi yardım hizmetleri ve avantajlı diş paketi teminatlarını kapsıyor.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR, AMELİYAT VE SONRASINDAKİ FİZİK TEDAVİLER TEMİNAT ALTINDA

Tehlikeli hastalıklar teminatı; kanser, kalp ve karaciğer yetmezliği nedeniyle yapılacak organ nakilleri, böbrek yetmezliği, MS ve körlük risklerinin ortaya çıkması sonucu 30.000 TL’lik ödenen toplu tazminatla hastalığın tedavi masraflarını karşılamaya ya da bu hastalıklar nedeniyle KOBİ sahibi ya da çalışanının profesyonel hayatına ara vermek zorunda kalması halinde kendini ya da ailesini güvende hissetmesine yardımcı oluyor.

Koroner bypass, beyin anevrizması ameliyatları, kalp, karaciğer, ve böbrek yetmezliği sonucu organ nakil ameliyatları, safra kesesi, boyun fıtığı, çapraz bağ, miyom, apandisit, bağırsak düğümlenmesi ve kaza sonucu oluşan ameliyatlar için de vaka başına 5.000 TL teminat sunan Aksigorta Sağlığa Destek Sigortası, ameliyat gerektiren bir tedaviyi tamamlayıcı nitelikteki fizik tedavi masraflarını da 1.000 TL ile teminat altına alıyor.

AMBULANS HİZMETİ

Sigortalının bulunduğu yerde tedavisinin mümkün olmadığı yurtiçinde gerçekleşen acil durumlarda kara ambulansı hizmeti de sağlayan Aksigorta’nın Sağlığa Destek Sigortası, aileniz ve tüm sevdiklerinizle güzel ve güvenli bir geleceğe özgürce ilerlemeniz için destek oluyor.

Kaynak için: ishansigorta.com.tr/aksigortadan-saglikt... .
Haziran 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ALLIANZ'DAN ÇARPICI ÇALIŞMA

2656

Yaşadıklarımızı ya da planlarımızı zaman zaman unutmak bile rahatsızlık verici olabilir. Bir de bir gün uyandığınızda hafızanızın tümünü ya da en azından bir kısmını kaybettiğinizi düşünün. Şüphesiz bu durum, tıp dilindeki adıyla demans, başımıza gelmesinden en tedirgin olduğumuz rahatsızlıklar listesinde de ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Ancak varlık yönetimi ve sigorta konusunda dünyanın lider şirketlerinden Allianz’ın dikkat çektiği rakamlar, bunamanın gelecekte yaratacağı tehdidin boyutlarının kişisel korkuların çok daha ötesinde olduğunu ortaya koyuyor.
Alman doktor Alzheimer tarafından ilk kez bir kadın hastasında teşhis edilen Alzheimer hastalığı, bunamanın en yaygın görülen çeşidi ve 1906 yılından bu yana bilinmesine rağmen hala çaresi bulunamadı. Üstelik araştırmaya göre, bunamanın sebep olacağı ekonomik etkilere de henüz çok az sayıda ülke tam olarak hazır.

Bundan yola çıkan Allianz, Alzheimer hastalığını keşfeden Aloysius Alzheimer’ın doğum günü olan 14 Haziran tarihinde, bunama ile ilgili bilinmesi gereken önemli sonuçların altını çiziyor. Bunama ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla 4 farklı kıtada yürütülen çalışmayla hazırlanan “Dünya Bunama Raporu”nun sonuçları, ekonomik açıdan da oldukça çarpıcı...

En çok Afrika unutacak

Öyle ki bu rapora göre, her 4 saniyede bir, dünyanın herhangi bir yerinde, yeni bir bunama vakası tespit ediliyor. Buna paralel olarak, 20 yılda bir bunama tespiti konulan hasta sayısının da ikiye katlanması bekleniyor. Buna göre 2010’da 36 milyon olan demans hastasının 2050’ye kadar 115 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bundan 40 yıl sonra ise hasta sayısı 700 milyona yaklaşacak.

Raporda hastalığın yayılma hızı, kıtalar bazında da incelenmiş. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde 5.3 milyon demans hastasının bulunduğu hesaplanıyor. Ancak bu rakam yanıtlmasın; çünkü demans hastalarının yüzde 62’si orta ve düşük gelir seviyesine sahip ülkelerde yaşıyor. 2050’ye kadar da yine en büyük artışın bu bölgelerde yaşanacağı öngörülüyor. Mesela %345 ile Afrika kıtası, en hızlı artışın adresi olacak. Bunu yüzde 228 ile Asya ve yüzde 248 ile Amerika kıtaları takip ediyor. Avrupa’da ise sadece %90’lık artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi...


Aynı rapor bu hastalığın dünya ekonomisine etkilerini de araştırıyor. 2010’da demans hastalığının ekonomiye verdiği zarar toplam 604 milyar dolar olarak hesaplanmış. Bu rakam aynı zamanda dünya gayri safi hasılanın yüzde 1’ine tekabül ediyor. Diğer bir ifadeyle demans bir ülke olsaydı, dünyanın en büyük 18’inci ekonomisi olacaktı... Dahası 2030’a kadar bu rakamın en az yüzde 85 artacağı öngörülüyor. Bu nedenle de yaşla ilintili sağlık harcamalarında da bunamanın rolünde büyük artış beklenirken, çok az sayıda ülkenin hastalığın yaratacağı ekonomik etkilere gerçekten hazır olduğu düşünülüyor.

Ayrıntılı bilgi için: ishansigorta.com.tr/allianzdan-carpici-c... .
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Okuyan erkek çocukların 25 yaşına kadar ailesi tarafından sigortalı olmalarına rağmen kız çocuklarının evlenene kadar sigortalarının devam etmesinin sebebi nedir?

Bunun nedeni aslında çok basit. Erkekler kız çocuklarını okutmadıklarından kız çocukları dezavantajlı duruma düşmektedir. Şükürler olsun ki hukuk sistemi bu haksızlığın farkına varmış ve dezavantajın bir kısmını ortadan kaldırmıştır. Toplumdaki kadınlara karşı geleneksel negatif ayrımcılığa karşı hukuksal ufacık bir pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Eğer daha çok kız çocuğu okutulur, meslek sahibi olmasına izin verilirse bir süre sonra kız çocuklarının evlenene kadar aileden sigortalı olma durumu da ortadan kalkacaktır.
Nisan 2014

Muhammed Göksu, bir soruya yanıt verdi.

Okuyan erkek çocukların 25 yaşına kadar ailesi tarafından sigortalı olmalarına rağmen kız çocuklarının evlenene kadar sigortalarının devam etmesinin sebebi nedir?

Gündüz beye katıldığımı belirtmek istiyorum öncelikle. Burada amaç erkeklerin iş hayatına atılımını ve katılımını teşvik etmek , onların güvencelerinin ancak meslek edinerek ve çalışarak elde edilebilmesini sağlamaktır. Çünkü erkek fıtratı gereği karşı cinsten daha güçlü ve dayanıklıdır. Baş tacımız kadınlara ise evlenene kadar böyle bir güvence sağlanmasının sebebi , onların eğitime katılımının daha az olması ve hayat boyu güvence altına alınmak istenmesidir. Ayrıca burada evliliklerin azalıp , boşanmaların arttığı bir dönemde kadınların evliliğe teşvik edilmesi gibi bir husus olduğunu da düşünüyorum.
Nisan 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

AKCİĞER KANSERİNİN İLACI BULUNDU

2656

Novartis AG tarafından geliştirilen bir akciğer kanseri ilacı hastaların yarısından fazlasının tümörlerinin küçülmesini sağladı.

Bu durum akciğer kanserinde oldukça nadir rastlanan bir durum ve erken dönem çalışmalar yürütülmeye devam ediyor.

Noartis'in ilacı ülkemizde de tedavi görmekte olan binlerce hasta için büyük umut olarak gösteriliyor.

Haber detayı için: finansgundem.com/haber/akciger-kanserini...
Mart 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

MİLYONLARCA KİŞİYE TORBA MÜJDESİ

2656

Emeklilikte yaş sınırını doldurmayı bekleyenler ile Bağ-Kurlulara, seçim öncesi son dakika sürprizi geliyor. Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, yerel seçimden önce çıkması beklenen torba kanuna, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili bir madde de eklenecek. Bu kişiler, düşük düzeyde prim ödemeleri şartıyla emekli olana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Gelir testine giren ve düşük gelir aldığını belgeleyenlerin primlerini ise devlet üstlenecek. Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlara da kolaylık geliyor.

12 AYDA FAİZSİZ

Seçim öncesi dönemin son torba kanunu, sosyal güvenlik alanında olacak. Söz konusu kanuni düzenleme için uzun bir süredir çalışma yapılıyor. Hükümetin karar vermesi durumunda mart ayından önce meclise gelecek torba kanunda,
genel sağlık sigortası
için gelir testi yaptırmamış olanların borcunun yeniden yapılandırılması yer alıyor. 1 Ocak 2012'den bu yana yapılmayan gelir testleri için aylık 257 TL prim borcu tahakkuk ediyor. Bu kalemde biriken borç 4 milyar TL'yi aşarken, 3 milyon kişi şu anda borçlu durumda. Yapılması öngörülen düzenleme ile 12 ay içinde ana para ödemesini yapanlar,
Genel Sağlık Sigortası
kapsamına alınabilecek. Tüp bebekte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan deneme sayısının 2'den 3'e çıkarılması da torba kanun için çalışılan düzenlemeler arasında.

5 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Torba kanunda "emeklilikte yaşa takılanlarla" ilgili de önemli bir düzenleme yer alıyor. Emeklilikte prim ödeme gün sayısı yükümlülüğünü yerine getirdiği halde sosyal güvenlik reformları nedeniyle yaş engeline takılanlar, bir süredir kendilerine emeklilik imkanı sağlanmasını istiyor. Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalarda böyle bir emeklilik imkanı verilmesi durumunda maliyetin yüksek olduğu sonucuna varıldı. Bu nedenle emeklilikle ilgili bir düzenleme öngörülmüyor. Bunun yerine emeklilikte yaşı bekleyen 5 milyon kişinin sağlık hizmetinden yararlandırılması planlanıyor. Yaşı bekleyenler şu an için en düşük sağlık primi olan aylık 42 TL ödeyerek sağlık hizmetinden yararlanabilecek.

BORÇLU BAĞ-KUR'LUYA SAĞLIK HİZMETİ

Pakette ödenmeyen Bağ-Kur borçları için de iki ayrı düzenleme olacak. Bunlardan ilki uzun süredir ödenmeyen Bağ-Kur borçları için geçerli olacak. 24 aydan fazla süredir Bağ-Kur prim borcu olanların borcu ve buna karşılık bu borçlu oldukları döneme ilişkin sigortalılık bilgileri de silinecek. Borcunu ödeyip Bağ-Kurluluk hakkını devam ettirmek isteyenlere de borç yeniden yapılandırma imkanı sunulacak. Bir diğer düzenlemede de, Bağ-Kur prim borcu olduğu için sağlık hizmeti olmayanlar için gündeme gelecek. Buna göre, halen 60 gün prim borcu olanlar sağlık hizmeti alamıyor. Söz konusu düzenlemenin esnekleştirilmesi ve borçlu olanların sağlık hizmeti alabilmesi de şu anda masada.

Haber için: ishansigorta.com.tr/milyonlarca-kisiye-torba-mujdesi.aspx? PageID=505& nID=6532& NewsCatID=366
Şubat 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ANADOLU SİGORTA'DAN SEVGİLİLERE JEST

Sigorta

Anadolu Sigorta'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel başlattığı yeni kampanyasında, 28 Şubat 2014 tarihine kadar sevgilisine veya eşine ilk defa sağlık sigortası hediye eden herkes, yüzde 10 indirim kampanyasından hemen faydalanabiliyor.
Anadolu Sigorta'nın "Paket 1" veya "Sağlıkta Fırsat" çözümleri için geçerli olacak bu fırsat, bu ürünlerin "eko" ve "check up" dahil versiyonlarından herhangi birini, ilk defa tercih edecek kişiler için de geçerli.

Kampanya kapsamındaki bireysel sağlık sigortası ürünlerinden Paket 1, yatışlı tedavi giderlerinin tamamını limitsiz olarak karşılarken; Sağlıkta Fırsat, yüzde 100 ve limitsiz olarak karşılanan yatışlı tedavi giderlerine ek olarak ileri tanı yöntemlerine ait giderlerin yüzde 80'i de yine limitsiz olarak ödüyor.

Şubat ayı boyunca geçerli olacak kampanya, Anadolu Sigorta'da ilk kez bireysel sağlık sigortası kapsamına alınacak yeni müşteriler için uygulanacak. Sevgililer Günü Kampanyasına sadece Türkiye'den değil, Kuzey Kıbrıs'tan da katılınabilecek.

Söz konusu ürünler hakkında detaylı bilgi Anadolu Sigorta'nn web sitesinden alınabilir.

Haber için: ishansigorta.com.tr/anadolu-sigortadan-... .
Ocak 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

KIŞIN SAĞLIK SİGORTALARI DA ATEŞLENDİ

Sigorta

Kış aylarında tırmanışa geçen üst solunum yolları enfeksiyonları, özel sağlık sigortalarının kullanımında da ciddi artışlara neden oluyor.

Kış aylarında en sık kadınlar tarafından kullanılan özel sağlık sigortalarının kış aylarındaki dosya adedi ve tazminat tutarları, yıllık rakamın yaklaşık üçte birini buluyor. Burun akıntısı, dolgunluk hissi, ateş, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve geniz akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkan ve kapalı yerlerle daha uzun süre kalınması, soğuklar nedeniyle vücut direncinin düşmesi gibi nedenlerle kış aylarında tırmanışa geçen üst solunum yolları enfeksiyonu, çocukluk çağlarında yılda 3-8, yetişkinlerde ise yılda 1-3 kez görülüyor. Kış aylarında yoğunlaşan bu görülme sıklığı, bireysel ve grup sağlık sigortalarındaki tazminat tutarlarında da ciddi artışlara neden oluyor. Dosya sayısı ve tazminat tutarlarında en çok artış Aralık ve Mart aylarında yaşanırken, kış aylarındaki dosya adedi ve tazminat tutarı, yıllık rakamın yüzde 27'sini oluşturuyor.

Aksigorta'dan bireysel ve grup sağlık sigortalılarının kış aylarında ağırlıklı olarak üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduklarını belirten Aksigorta Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Cem Köylüoğlu, bu hastalığın toplam dosya adedi içindeki payının yüzde 2, toplam tazminat içindeki payının ise yüzde 1 olduğunu söyledi.

En sık kadınlar kullanıyor

Adet ve tutar olarak, kış aylarında bireysel ve grup sağlık sigortasını en çok kadınların kullandığını belirten Aksigorta Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Cem Köylüoğlu, şunları söyledi: "Çocuklarda ise erişkinlere göre kullanım frekansının daha yüksek, ortalama tazminat tutarının ise daha düşük olduğu izlenmektedir. Toplam tazminat içindeki dağılıma da bakarsak; tutarsal olarak en yüksek kullanım yüzde 5 ile 25-30 yaş arası kişilere ait iken, toplam dosya adedinde ise yüzde 6 ile 0-1 yaş grubu en yüksek kullanıma sahiptir. "

Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortalarının ayakta tedavi teminatına grip aşısının rutin olarak dahil edildiğini belirten Köylüoğlu, bu aşının zamanında uygulanması sayesinde sigortalıların, hem özellikle ileri yaşlarda sağlığı tehlikeye sokan üst solunum yolları enfeksiyonundan korunduklarını, hem de poliçelerini korunmak için kullanarak, daha riskli komplikasyonlar için başvurmak zorunda kalmadıklarını söyledi.

Haber için:ishansigorta.com.tr/kisin-saglik-sigorta...
Ocak 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ANADOLU SİGORTA İLE KIŞ TATİLİ DAHA KEYİFLİ

Sigorta

Anadolu Sigorta, kendisini tercih eden, kış tatillerini yurt dışındaki kayak merkezlerinde geçirecek tatilcilere, kesintisiz tatil keyfi sunmak üzere, en kapsamlı poliçeyi sunuyor. Tatil keyfinin kesintisiz sürmesi için, yolculuğa çıkmadan önce yapılması gereken en önemli işlerin başında, hizmet kalitesi ve acil durumlarda ulaşılabilirliğiyle, tatil başlangıcından bitişine kadar geçen sürede yanınızda olabileceğine inandığınız bir sigorta şirketinden "Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi" yaptırmak olmalı.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta'dan yurtdışı seyahat sigortası almış sigortalılar yurt dışı seyahatleri sırasında, kayak veya snowboard yaparken kaza geçirip yaralanmaları risklerini de, ek prim ile 30. 000 Euro'ya kadar güvence altına alabiliyorlar. Ayrıca tarifeli uçuş esnasında, check-in işleminden geçmiş kayak ve snowboard ekipmanlarının kaybolması, çalınması veya zarar görmesi durumlarında da 350 Euro'ya kadar tazminat garantisi yine poliçe kapsamında verilebiliyor. Anadolu Sigorta'dan yurtdışı seyahat sigortası alanlar sadece acil sağlık problemlerine karşı değil ek olarak bagajlarının
kaybolmasından, tur ile yapılan seyahatlerin iptaline kadar tatile çıkarken keyiflerini kaçırabilecek pek çok riske karşı da kendilerini güvence altına alıp güzel bir tatil keyfini sigortalatıyorlar.
İsteyen sigortalıların, küçük bir ek prim karşılığında, seyahat sırasında oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık durumlarına karşı, ferdi kaza teminatını da ekleyebildikleri Anadolu Sigorta'nın yurtdışı seyahat sigortası ile belirli limitler dahilinde sunulan teminatlar şunlardır:

- Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi ve sigortalının nakli,
- Taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakil,
- Vefat eden sigortalının nakli,
- Tur ile yapılan seyahatin iptali
- Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması,
- Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması,
- Aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati,
- Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması,
- Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması,
- Gecikmeli bagaj,
- Borç olarak kanuni işlemlerle ilgili kefalet,
- İlaç gönderilmesi organizasyonu,
- Acil mesajların iletilmesi
- Pasaport ve/veya bilet kaybı
- Overbooking nedeniyle gecikme

Haber için: ishansigorta.com.tr/anadolu-sigorta-ile-...
Ocak 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

2014 BEKLENTİSİ 'SAĞLIK''LI

Sigorta

2014’ün nisan ayı sonunda yürürlüğe girecek olan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği sigortacılar ve sigortalılar için önemli değişiklikler getirecek. Hazine’nin, seyahat sağlık sigortası haricindeki özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmeliğe göre, sağlık sigortaları yenileme garantili ya da garantisiz olarak yapılacak. Şirketler artık ömür boyu yenileme garantisi alan vatandaşın aleyhinde değişiklik yapamayacak ve şartlar sigortalı aleyhine sonradan değiştirilemeyecek. Ayrıca, sigortalıyken ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamayacak. Bunların yanı sıra yenilemeden tahsilata kadar her konuda şirketlerin sigortalıları yazılı olarak bilgilendirmesi gerekiyor. Bu maddenin sigorta şirketlerini zorlayacağı düşünülüyor. Bir diğer husus da sigortalının yazılı onayı olmadan üçüncü kişi ve kurumlardan bilgi alınamayacak. Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerin tüm sağlık bilgileri ve geçmişte gördükleri tedavilere ilişkin kayıtlar, eğer sigortalı kabul ediyorsa, sigorta şirketlerine açık hale gelecek.
Bu yönetmelik değişikliğinin yanı sıra, hükümetin 2014 Programı’nın açıklanmasıyla, tamamlayıcı sağlık sigortasıyla ilgili gelişmeler olacağı da ortaya çıktı. Programın sağlıkla ilgili bölümlerinde, genel sağlık sigortasıyla ilgili bazı kısıtlamalara gidilmesinin planlandığı görülüyor. Planın gerçekleşmesi halinde, tüp bebekten diş tedavisine kadar tüm tedavi ve ilaç giderlerini karşılayan genel sağlık sisteminin kapsamı daraltılacak. Devletin teminat vermediği durumlarda tamamlayıcı sağlık sigortası devreye girecek.

‘ŞİRKET VE SİGORTALI ARASINDA
UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ SAĞLAR’
6 ay sonra yürürlüğe girecek olan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği hakkında, sektör yöneticilerinin görüşlerini aldık. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Atilla Oksay, yönetmelikle beraber ömür boyu yenileme garantisinin asgari standartlarının belirlendiğini ifade etti. Oksay, bu sayede şirket ve sigortalı arasında uzun dönemli bir ilişki oluşacağını söyledi. Oksay konuşmasında ayrıca, tamamlayıcı ve destekleyici sigorta ürünlerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi ve söz konusu ürünlerin penetrasyonunun artırılması için bazı düzenlemelerin de hayata geçirilmesi gerektiğinden de söz etti.

‘ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA GÜVEN ARTACAK’
Allianz Türkiye CEO’su Solmaz Altın, yeni düzenlemenin özel sağlık sigortacılığına olan güveni artıracağını söyledi. Bu durumun mevcut müşterilerin sistemde kalmasını sağlayacağını ve yeni müşterilerin sisteme girmesine yardımcı olacağını dile getiren Altın, Türkiye’deki özel sağlık sigortacılığının en büyük sorununun uzun yıllardır dar bir kitleye hitap etmesi olduğunu söyledi. Bu durum için, şirketlere ve kamu otoritesine önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Altın, düzenlemede tamamlayıcı sağlık sigortasına olan teşvik sistemlerinin yetersiz olduğunu ve bu konuda sigortalılara yönelik özel teşviklerin olması gerektiğinden bahsetti.
Uygulamanın yolunun açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Oğuz, uzun dönemde sigorta şirketlerinin lehine olsa da, şu an için sektöre olumlu bir etkisi olmayacağını ifade etti. Bu yeni uygulamanın şirketleri sıkıntıya sokup sokmayacağı hakkındaki görüşlerini aktaran Oğuz, yenileme garantisi alan sigortalılar için kullanıma bağlı herhangi bir tazminat ek primi alınması uygulamasının engellenmiş olmasının sorun yaratabileceğini belirtti. Oğuz, sigorta şirketlerinin hem özel şart değişikliği, hem de bireysel ve kurumsal poliçelerde sistemsel değişiklik yapması gerekeceğini sözlerine ekledi.

‘SİGORTALILARIN BİLGİLENDİRİLMESİ KONUSU ZORLAYABİLİR’
Axa Sigorta Sağlık Müdürü Korhan Kömüksu ise konuyla ilgili olarak, Hazine’nin, gelecekte çıkacak bir hastalık veya tedavi yöntemi için şirketlerden taahhüt vermelerinin istenmesi konusunu yeniden ele alması gerektiğini söyledi. Kömüksu, yeni yönetmelik hakkında, “Tüketicilerin alım gücünde ciddi bir artış beklemediğimiz için yeni düzenlemelerin daha çok mevcut müşterilerin sistemden çıkışını azaltacağını, bu şekilde de sigortalı adedine pozitif bir katkısı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay, yönetmelikteki, ek primin alınamaması ve özel şartların değiştirilememesi gibi düzenlemelerin şikayet sayısını azaltacağını söyledi. Atalay kısa sürede ömür boyu yenileme garantisi verilemeyeceğinin de özellikle altını çizerken, özel sağlık sigortalarının tamamında artış beklediklerini ifade etti. Atalay bunların yanı sıra, yeni dönemde sigorta şirketlerini zorlayacak noktalardan birinin sigortalıların bilgilendirilmesi olduğunu belirtti.
Ziraat Sigorta Bireysel Teknik Müdürü Dr. Necdet Özkan ise, ömür boyu yenileme garantisi şartlarının belli bir üretim hacmini yakalayamayan şirketleri zorlayacağını ifade etti. Özkan, sağlığın yaygınlaşması için ‘Temel Teminat Paketi’ ve tamamlayıcı sağlık sigortasının önemine de değindi.

SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA SEKTÖRÜN ÖNERİ VE BEKLENTİLERİ:

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olduğu gibi doğrudan prim ödemesine katkı yapıldığı bir teşvik modeli uygulanırsa, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları daha çok yaygınlaşabilir.
Sigorta şirketlerinin hem özel şart değişikliği, hem de bireysel ve kurumsal poliçelerde sistemsel değişiklik yapması gerekecek.
Sigortalı ömür boyu yenileme garantisine hak kazandıktan sonra mevcut şartlarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağından, bu garantiyi içeren ürünlerde sigortaya ilk girişte yapılacak risk analizinin önemi artacak.
Aile hekimlerinin tamamlayıcı sigortada sevk zincirinin içerisinde yer almasının gerekliliği de vurgulanıyor.
Ürünler, ömür boyu yenileme garantisi veren ve vermeyen şeklinde tanımlanıyor. Ancak, alternatif olarak ömür boyu değil, uzun süreli yenileme garantili ürünler de oluşturulabilir.
Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları kapsamında, sağlık hizmet sunucularına ödenecek tutarlar için bir sınır belirlenmesi gerektiğinin de altı çiziliyor.

Haber için:ishansigorta.com.tr/2014-beklentisi-saglikli.aspx? pageID=505& nID=6506& NewsCatID=366
Aralık 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

LADY GAGA'DAN SAĞLIK REFORMUNA DESTEK

Sigorta

Obama'nın sağlık reformu olarak bilinen ve ABD'de herkese zorunlu sigorta getiren yeni uygulamanın tanıtımı için ünlülerden sosyal medya desteği geldi. 40 milyondan fazla takipçisi olan dünyaca ünlü müzisyen Lady Gaga, Obama'nın sağlık reformunu "It’s time to #GetCovered at Healthcare.gov" (Şimdi iyileşme zamanı) sloganıyla tweetledi.

Elizabeth Banks, Kerry Washington, Sarah Silverman gibi ünlülerin de destek olduğu sosyal medya tanıtımında "GetCovered at Healthcare.gov" hashtag'i kullanıldı. Obama'nın yeni sağlık reformuyla altı ayda 18-34 yaş arasında toplam 2, 7 milyon kişinin online kayıt olması hedefleniyor. Bunun için genç yaş grubunun en fazla aktif olduğu Twitter ve Facebook sayfalarında tanıtım hedefleniyor. Nitekim web sitesi kayda açıldığında ilk 24 saatte 4, 7 milyon kişi ziyaret etti, 190 bin kişi telefonla aradı, 104 bin de web chat talebi geldi. 1 Ocak'ta uygulamaya başlayacak yeni sisteme kayıt için 15 Aralık'a kadar vakit var.

Haber için:ishansigorta.com.tr/lady-gagadan-saglik-. . .
Aralık 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

AXA "TAMAMLAYICI SAĞLIKTA" İDDİALI

Sigorta

SGK anlaşmalı özel hastanelerde sağlık hizmeti alanların fark ücretlerini kapsam altına alan tamamlayıcı sağlık sigortaları her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Axa Sigorta'da "Sağlığım Tamam" adıyla sigortalıları ile buluşturduğu, avantajları ile dikkat çeken sağlık sigortasından daha fazla kişinin faydalanabilmesi için anlaşmalı kurum ağını gittikçe artan bir hızla genişletiyor.

Axa'dan yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerine ilişkin mevcut uygulama ile sigortalıların SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden SGK güvenceleri kapsamında hizmet almaları mümkün. Ancak bu hizmeti almak isteyen kişiler SGK güvenceleri dışında kalan miktarlar için fark ücreti ödemek durumundalar. Tamamlayıcı sağlık sigortası adı ile sunulan bu sigorta çeşidi özel hastanede tedavi olmak isteyen ancak bütçeleri nedeniyle imkan bulamayan kişileri hedefliyor. Türkiye'deki az sayıdaki tamamlayıcı sağlık ürününden biri olan Axa Sigorta Sağlığım Tamam Sigortası'da hem yaygın anlaşmalı kurum ağı, hem de ürün özellikleri ile öne çıkıyor.

Axa Sigorta güvencesi ile sunulan ve hem yatarak hem de ayakta tedavi giderlerinden doğan fark ücretlerini anlaşmalı özel hastanelerde karşılayan Sağlığım Tamam Sigortası'na Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, SGK'lı 0-55 yaş arası herkes sahip olabiliyor. Sağlığım Tamam ayakta tedavi grubuna giren doktor muayenesini, laboratuvar hizmetlerini, görüntüleme ve tanı yöntemlerini, ileri tanı yöntemlerini ve hatta fizik tedavi giderlerini sektördeki en yüksek limit ile ve yüzde 100 teminat altına alıyor. Cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, tek kişilik özel oda ve refakatçi giderlerinin teminat altına alındığı yatarak tedavilerde oluşacak farklar da Sağlığım Tamam Sigortası ile hiçbir prosedür olmadan ürün özel ve genel şartları kapsamında limitsiz ve yüzde 100 karşılıyor.

Haber için:ishansigorta.com.tr/axa-tamamlayici-sagl. . .
Daha fazla

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.