Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sanat Felsefesi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Nisan 2016

Semay Guven, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Genelde aynı şey değil diyor. . Nedeni tam olarak bilmiyorum . Bileniz varsa bana cevaplayın rica ediyorum .
Haziran 2015

Doğan Gündoğan, bir soruya yanıt verdi.

Felsefeye hangi kitaplardan başlayabiliriz?

Önce aklını kullanarak felsefeye yaklaş sonra zamanla merakın seni kitaplara yönlendirir.
Haziran 2015

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2014

Belgi Saygı, bir soruya yanıt verdi.

Modern sanat nedir?

Modern Sanatın çağdaş kelimesiyle karistirilmasinin en önemli sebeplerinden biri de postmodern kahramanın ortaya cikmasindan kaynaklanır. Çıkışı itibariyle hepsi moderndir. Postmoderni de kavradığını düşünmekteyım zira :)
Şubat 2014

Abcadjsjs  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sırada beklerken önünüze birinin geçmesi durumuna alternatif Felsefi Yaklaşımlar...

.
 • KLASİK TEPKİ: "Sıraya geç kardeşim"
 • NEOKLASİK TEPKİ: "Şeker kardeşim sıraya geçiver"
 • REALİST TEPKİ: "Sıra var"
 • SURREALİST TEPKİ: "Sallandıracaksın bunlardan ikisini kızılay'da bak bir daha yapabiliyorlar mı? "
 • ROMANTİK TEPKİ: "Beyefendi galiba sırayı görmediniz"
 • NATURALİST TEPKİ: "Sırana geç"
 • MODERN TEPKİ: "Efendim insanımız eğitimsiz. Halbuki Avrupa da"
 • POST-MODERN: "Sırana geç lan ayı! "
 • UZLASIMCI: "Acelesi olmasa öne geçmezdi; üzmeyin garibi"
 • DEVRİMCİ: "Alt yapı sorunları çözülmeden halkımız sıraya geçmez. Devrim olunca herkes hizaya gelecek"
 • KADERCİ: "iki dakika fazla beklesek kıyamet mi kopar? Kısmetse hepimizin işi görülür"
 • FELSEFECİ (septik-kuşkucu) : "Ön ve arka kavramları görecelidir. O tarafın ön taraf olduğuna kim karar verdi? Öne geçtiğini zanneden, aslında arkaya geçmiş olabilir"
 • KANT'CI: "Efendim algılanmayan şeyler yok demektir. Bakmayın o tarafa adam yok olur"
 • KÖTÜMSER VAROLUŞCU: "Herkes bir gün ölecek. Onurlu bir şekilde bekleyin. Bir gün o adamda ölecek"
 • İYİMSER VAROLUŞCU: "Sıkmayın canınızı, su anın tadını çıkarmaya çalışın. Bakın ne güzel hayattasınız ve birileri önünüze geçebiliyor"
 • HUMANİST: "İnsanlık bir bütündür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Dolayısıyla birimiz öne geçince, aslında hepimiz öne geçmiş oluyoruz. "
Şubat 2014

Beyza Hilal Nur  yeni bir  gönderide  bulundu.

Felsefe ve Şiir

"Şiir, daha felsefidir ve ciddiye alınmayı tarihten daha çok hak eder. "

Aristoteles

''Aristoteles her ne kadar şiir ile tarihi zorlu bir yarışa sokmuş ise de şiir hiçbir şeyin olamayacağı kadar tarihidir. ''

İsmet Özel
Sanat Felsefesi
Ocak 2014

Seda Atadan, bir soruya yanıt verdi.

Estetik nedir?

Matematiksel olarak estetik göze güzel gelen olarak tanımlanabilir, İnsanın göz algısıyla altın orana yakın bulduğu her şeyi bilinçsizce beğenmesi o cisimin estetik olduğu anlamına gelir. Bunun sağlaması şöyle yapılabilir; genele bakıldığında çirkin yahut güzel denilen her mimari , sanat eseri, insan, canlı bu orana yakın yada uzak olmasından kaynaklanan orandandır...

Aristo nun söylediği gibi güzellik orandır ...

aşağıdaki heykelin çirkinliği mesela oran bozukluğundan olduğu aşikardır...

i.imgur.com/hUv03Fv.jpg
Ocak 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Estetik nedir?

Estetik ( Antik Yunanca αἴσθησις AISTHESIS algı, duygu, duyum ) 19. Yy'a kadar algılanabilir güzelliğin, doğa ve sanattaki yasaların ve uyumun öğretisi olmuştur.
Günlük konuşmada estetik terimi genellikle güzel, zevkli ve çekici ile eş anlamlı kullanılmaktadır. Bilimde ise terim insanların nesnelere karşı algısını etkileyen karar mekanizmalarını meydana getiren tüm özellikler paletini ifade eder.
Felsefede, sözcük genellikle farklı kullanılır. Estetik felsefede ya genel (sadece sanat değil) duyusal algının teorisi ya da felsefik bir (ya da hatta sosyolojik) sanat ya da tasarım teorisidir.

Bazı görüşlere (özellikle Immanuel Kant sonrası) göre ise estetik değerlendirme sadece öznel algıya bağlı "güzel" ya da "çirkin" şeklinde değil de nesnenin belli nesnel özelliklerine göre yapılmaktadır. Burada belirleyici olan daha çok nesnenin işlevi ve gerekliliğidir. Diğer (göstergebilimsel) estetik teorileri özellikle de sonuncusunun sadece özel işaret sistemleri bağlamında anlaşılabilir olduğunu vurgular. Özellikle ampirik araştırmalarda (deneysel psikoloji, ayrıca buna yakın birçok felsefe teorisinde) estetik kavramı altında (günlük konuşmada olduğu gibi) insanların nesneleri (sanatın da ötesinde) neye göre "güzel" ya da "çirkin" olarak değerlendirdikleri, hangi ampirik kriterlerle bu çeşit yargılara vardıkları incelenir. Anglo-sakson bölgesinde estetik kısmen daha çok bu son şekliyle anlaşılır. Yeni araştırmalarda estetik hem işlevsellik hem de algısal güzellik olarak ele alınmaktadır.

Kaynakça:de.wikipedia.org/wiki/%c3%84sthetik
Ocak 2014

Gökhan Biçer,  yeni bir soru sordu.

Aralık 2013

Atilla Arısoy, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Sanat ile tasarım farklı şeylerdir. Yapılan bir işin sanat, yapanın sanatçı olduğuna izleyenler ve sonraki kuşaklar karar verir. Ben sanat yapıyorum, benim yaptığım sanat demek haddini aşmaktan başka bir şey değildir. Tasarım ile uğraşanlara gelince, gerçek sanattan " resim, heykel, müzik, tiyatro, mimarlık, yazarlık vs işler" in tümünden haberdar ve bilgi sahibi olmalı sürekli, iç içe, üç öğün yemek yer gibi, nefes alır gibi bu konular ile yaşamalı ve yaptıkları işler için buralardan beslenmeli ve içinde yaşadığı kültürden de bu yemeğe baharatlar katmalı. Bütün bunlar toplumun devamlı gözünün önünde olan, elini sürdüğü, okuduğu, kokladığı, hissettiği her türlü çalışma için geçerlidir. (mühendislik gerektiren tasarımlar hariç)
Aralık 2013

Akif Dağ, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Sanatçı aynı zamanda tasarımcıdır fakat tasarımcı aynı zamanda sanatçı olmak zorunda değildir.
Ekim 2012

Bozkurt Yurdakul, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Sanat eseri biriciktir (unique). Kuralları yoktur. İnsanın estetik duygusu ihtiyacını karşılar. Sanat, sanat içindir. Sanatçı bir sanat eseri yaratırken adeta mastürbasyon yapar, yani kendini tatmin eder. Bu yüzden sanat halk içindir diyenlere boş verin. (:


Diğer taraftan tasarım, tasarım için değildir. Tasarım; kullanım, işlev gibi amaçlara hizmet eder. Belli kuralları vardır. Bir ürün tasarımcısının tasarladığı şey onlarca, yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca adet üretilebilir. Ama neticede yine tasarımdır. Bir sanat eseri için böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu yüzden birbirinin aynı gibi görünen gravürlere bile seri numarası verilir sanatçı tarafından.


Fakat bunun yanında, bazı tasarımlar sanat eseri olarak sunulmuştur. En bilinen örnek, Marcel Duchamp'ın bir pisuvarı ters koyup, "çeşme (fountain)" adıyla sergilemesidir. Not: Bugün bu pisuvar nerede kimse bilmiyor.


SanatEylül 2012

Karl Engelpert, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Tasarım kaşarlı tosttur. Sanat sucuklu kaşarlı tosttur.
Eylül 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Sanat ve tasarım aynı şey midir?

Sanat ve tasarım aynı şey değildir ama birbirlerine yakındır.Tasarım bir plan ve düşünmeyi gerektirir,sanatta ise daha az düşünce,daha çok duygular ön plandadır.Sanatçı olmak için yetenek gerekiyor,ama tasarım öğrenilebilecek bir şey.
Daha fazla

16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.