Bilmek istediğin her şeye ulaş

Savunma

Savunma saldırıyı önleme için yapılan harekettir. Bir ülkenin savunmasından bahsediyorsak o zaman savunma kavramı o ülkein güvenliğini ve korumasını sağlayan askeri birimler anlamına gelir. Savunma karşı saldırı olarak da bilinir. Kişisel savunmanızı çeşitli zırh ve teçhizatlarla yapılır. Ortaçağda kişisel savunma olarak çeşitli beden zırhları ve kalkanlar vardı. Bunun yanı sıra bir çok savunma sanatı da vardır ve şuan bile o savunma sanatlarının eğitimi verilir. Örneğin judo, karete vb. dövüş sanatları savunma için kullanın ilkesiyle verilir. Şu atasözünüde unutmamak gerekir En iyi savunma saldırıdır. Günümüzde beden zırhı ve kalkan kullamayacağımıza göre özellikle hırsızlıklara karşı savunma sanatlarını tercih ederim. Ülke savunması ise bir ülkenin kendi savunmasını yapması için, vatandaşlarının kendini güvende hissetmesi için ve diğer ülkelere karşı ben güçlüyüm hissini vermesi için gereklidir. Günümüzde savaşlar pek sıklıkla olmasada 19. ve 20. yüzyıllarda savaşlar artık bir günlük aktivite olmuştu. Bunun için bir ülkenin bağımsızlığını koruması için gereken en önemli şey sağlam dostlar ve çelikden bir savunmaydı.

Haziran 2014

Hakan Şahin, bir soruya yanıt verdi.

Savaş Surları, Savaş Setleri, günümüzde hala etkin bir rol oynayabilir mi?

Günümüzün surları bence uydular zaten. Bu düşüncemi de 7/24 denetlenebilmekte olan hudutların ihlali durumunda anında ve noktasal müdahaleler ile bunun durdurulabilir olması o yüzden bence çağımızın teknolojilerini göz ardı etmek olur projeniz.
Mayıs 2014

Cem Deyupoğulları  yeni bir  gönderide  bulundu.

ABD nin yeni Savunma Stratejisi- Küresel Liderlik: 21. yy savunma öncelikleri

Bu yazı, 5 nisan 2012 de Pentagonun hazırladığı ve Obama nın imzaladığı resmi bir belgedir. ABD nin 2020 li yıllara yönelik olan stratejilerinin önemli kısımlarını yazmaya çalışacağım. Burada ABD nin dünyaya olan bakış açısını görmüş olacağız.

Amerika Birleşik Devletleri son 65 yılda uluslararası sistemi dönüştürmek için öncü rol oynadı.
On yılı aşkın bir süre içinde Irak ve Afganistan'a istikrar getirebilmek ve çıkarlarımızı güvence altına alabilmek için bu ülkelere geniş çaplı operasyonlar düzenledik.Sorumlu davranıp bu iki operasyonu sona erdirirken, ulusumuzun ekonomik çıkarlarını sağlayacak adımlar atarken ve değişen dünyada çıkarlarımızı korurken, bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız.

... Bu değerlendirmelerden yola çıkarak savuma işletmemizi bugünün savaşlarını önemseme noktasından geleceğin meydan okumalarına hazırlanma noktasına dönüştüren ; ABD ulusal güvenlik çıkarlarını geniş çapta koruyan, savunma harcamalarını düşürerek ulusal güvenlik zorunluluğu olan bütçe açığının azaltılmasını destekleyen savunma stratejisi geliştirdik.

Zorlu bir küresel güvenlik ortamı


ABD ulusal gücünün tüm unsurları devreye girmek zorundadır. Bin Ladin in öldürülmesi, bir çok EL Kaide örgütünün yöneticilerinin yakalanması, örgütü pasifize etmiştir. Buna karşın El Kaide ve uzantıları halen Pakistan, Afganistan, Yemen, Somali gibi yerlerde etkinliğini sürdürüyor.


Daha geniş bakacak olursak, şiddet içeren aşırı İSLAM, Abd nin, müttefiklerin, ortakların ve anavatanın çıkarlarınıtehdit etmeye devam edecektir. Bu tehditlerin başlıca yerleri Güney Asya ve Ortadoğu dur.

Abd nin ekonomik ve güvenlik çıkarları, Batı Pasifik ve Doğu Asyadan Hint Okyanusu ve Güney Asya bölgesine uzanan gelişmelere ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Bazı ihtiyaçlardan dolayı Asya-pasifik bölgesinde yeniden dengeleme yapacağız. Asya- Pasifikteki yükselen ortaklarımızla işbirliği ağlarımızı genişleteceğiz.

Ortadoğudaki Arap uyanışı hem stratejik fırsatlar, hem de zorluklar sunuyor. Yaşananlar ilerde de belirsizlik göstergesi... Ama sonuç olarak bu ülkelerin başına ABD için daha istikrarlı ve güvenilir ortak olabilecek hükümetler geçebilir.

Ortadoğudaki savunma çabalarımız, şiddet içeren aşırılığa ve istikrarsızlık getiren tehditlere karşı hamle yapmak ve aynı zamanda müttefik ve ortak devletlerle verdiğimiz yükümlülükleri sürdürmektir.

İran ın istikrarsızlık getiren politikalarına karşı hamle yapabilmek için Körfez güvenliğine önem verecek ve gerektiğinde Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile işbirliği yapacaktır.
ABD bunu yaparken İsrail in güvenliğine ve kapsamlı bir ortadoğu barışına destek olacaktır.

Rusya'yla bağımız önemini korumaya devam ediyor ve karşılıklı çıkar esası üzerinden ve geniş bir yelpazedeki konularda katılımı cesaretlendirecek daha yakın ilişkiler kurmaya devam edeceğiz.

Güvenlik hedeflerimize ulaşmak için mümkün olduğunca deneylere, rotasyonel varlığa ve fikir üreten kabiliyetlere dayanan yenilikçi , düşük maliyetli ve ufak adımlarla ilerleyen yaklaşımlar geliştireceğiz.

ABD, evrensel ortak varlıklara erişimi ve bu varlıkların kullanılmasını garantiye almak için, sorumlu davranış gibi uluslararası normları güçlendirerek, ilgili ve birlikte çalışabilir askeri kabiliyetleri sürdürerek küresel çabaları kabiliyetli müttefik ve ortaklarla birlikte yürütmeye devam edecek.
Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Wing Chun nasıl bir savunma sporudur?

Köken
Wing Chun Bruce Lee'nin de hocalığını yapan Yip Man'a gelinceye kadar aile içinde ve şifahi yolla öğretilen bir sanat olduğundan tarihine ilişkin dokümanlar bulunmamaktadır. Bu da Wing Chun'un kökeni hakkında efsanevi ve romantik anlatılara yol açmıştır.

Wing Chun'un doğuşuyla ilgili en yaygın hikâyeye göre sanat yaklaşık 300 yıl önce Budist ismi Beş Erik anlamına gelen Ng Moi olan rahibe Lui Sei-Leung'la başladı. Mançuryalıların Shaolin Tapınağına saldırısı üzerine tapınaktan ayrılmak zorunda kalan Ng Moi Emei dağlarındaki beyaz turna tapınağına sığınır ve sanatını burada geliştirmeye devam eder ve ona Beyaz Turna Boksu adını verir. Tapınaktan ayrıldıktan sonra karşılaştığı Miu Shun'a sanatını öğretmeye karar verir. Miu Shun sanatı Shaolin baskınından kaçan ve kızıyla dükkân işleten Yim Yee'ye öğretir. Babası Yim Yee'den öğrendikleri teknikleri alıştırma yaptığı bir zamanda Yim Wing Chun'u evlerine ziyarete gelen Ng Moi izleme fırsatı bulur ve sanatına izlediği genç kızın adını verir.

Teknik
Wing Chun'un en önemli prensibi bir tehlike anında olabilecek en kısa sürede, gösterişli olmayan etkili ve sade tekniklerle ve doğrudan rakibi etkisiz hale getirmektir. Wing Chun pratisyenleri yaptıklarının diğer savaş sanatları gibi görsel ağırlıklı bir sanat olmadığını, hayatta kalma mücadelesi olduğunu savunurlar.

Sistemde doğal olmadığı ve rakibe saldırması için açık bir pozisyon verdiği için baş bölgesine yüksek tekmeler yoktur ama alt ve orta seviyeye tekme teknikleri bulunmaktadır. El tekniklerinde savunma ve saldırı aynı andadır. Zincirleme yumruk tekniği rakibe birbiri ardı sıra yumruk atmayı mümkün hale getirmektedir. El ve ayakların bir bütün içinde sürekli kullanılmasıyla rakip hem şaşırtılır hem de karşılık veremeyecek derecede darbe almasına yol açar.

Chi Sau denilen karşılıklı birbirine değen ellerle yapılan çalışma kişinin rakibinin hareketini sezerek hızlı tepki vermesini kolaylaştırır.

Wing Chun'un dövüşe yaklaşımında da gerçekçilik bulunmaktadır. Hayatta kalmak için gereken tüm saldırılara izin verilir. Hayalar, gözler, boyun gibi hassas noktalara vuruş serbesttir ve bu sebeple de müsabakası yoktur. Felsefesinde sürekli rakibin üzerine ve direkt olarak gitmek esastır. Dairesel hareketler bulunmamaktadır.

WT, kökleri yüzlerce yıl önceye uzanmasına rağmen, sürekli gelişen ve değişen bir sanattır. Bu Wing Tsun'u diğer dövüş sanatlarından ayıran başlıca özelliğidir. Wing Tsun sistemi kalıplaşmış hareketlerden değil prensiplerden oluşur. WT öğrencisi gereksiz güç kullanmamayı, rakibinin gücünün önünde durmamayı, kendisine uygulanan gücü kendi çıkarına kullanmayı, akıcı ve rahat olmayı öğrenir. Kısaca açıklamak gerekirse WT dört prensibin beş mesafede uygulanmasıdır. Bu dört prensip şu şekilde sıralanabilir:

1- Yol boşsa ilerle. WT dövüşçüsü rakibi arasına bir engel yok ise aradaki mesafeyi uygun bir silah kullanarak kapatarak rakibine ulaşır.

2- Yapışık Kal. WT rakip ile teması mümkün olduğunca çabuk sağlamayı ve bunu korumayı öğretir.

3- Gücün karşısında durma. WT öğrencisi kendine uygulanan gücün önünde durmak yerine, yoldan çekilip bu gücü kendi lehine kullanmayı öğrenir.

4- Takip et. WT dövüşçüsü rakibi geri çekilirse onu takip etmeyi, rakibine fırsat vermemeyi öğrenir.

Bu dört prensip aşağıda sıralanan beş dövüş mesafesinde uygulanır:

1- Tekme mesafesi.

2- Yumruk mesafesi.

3- Diz, dirsek ve kafa mesafesi.

4- Tutma, burkma ve atma mesafesi.

5- Yer dövüşü. Ayakta yapılan tekniklerin sırtüstü hale uyarlanmışıdır. Yerdeki saldırılara ve kilitlemelere karşı teknikler içerir. Yer dövüşü WT kökeninde olmayan sonradan geliştirilmiş bir tekniktir.
Mart 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa sınırının aşılması halinde ne gibi sonuçlar meydana gelir?

Saldırı ve savunma arasındaki orantılılık sınırı kasten aşıldığı takdirde hukuka aykırılık ortadan kalkmaz. Örneğin meşru savunmada bulunan kişi vaki saldırıyı defetmek için saldırganı öldürmenin gerekmediğini bildiği halde ve sırf tecavüze uğramış olmasını fırsat bilerek saldırganı öldürdüğü takdirde hukuka aykırılık ortadan kalkmayacağı gibi fail bu maddedeki herhangi bir indirimden de yararlanamaz.

TCK'nın 27/1 maddesine göre "Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde, fiil taksir le işlendiğinde de cezalandırılan fiillerden biriyse taksirli suç için kanunda yazılı cezanın 1/3'üne kadar indirim yapılarak hüküm verilir" yani bu gibi hallerde işlenen suçun niteliğine bakılacak ve sadece kast bulunduğu takdirde cezalandırılabilen bir fiilse faile ceza verilmeyecek, ancak suç taksirle işlendiğinde de cezalandırılan fiillen ise maddede öngörülen biçimde indirim yapılarak faile taksirli suçtan dolayı ceza verilecektir.

Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Meşru müdafaa ile zorunluluk hali arasındaki farklar nelerdir?

  • Meşru müdafaa’da, savunma saldırgana karşı yapıldığı halde, zorunluluk halinde, korunmak için yapılan hareketler, tehlikeye sebebiyet verme bakımından ilgisi olmayan kişiye karşı yapılmaktadır.
  • Meşru müdafaa'da haksız saldırı bir insandan kaynaklandığı halde, zorunluluk halinde tehlike insan hareketinden kaynaklanabileceği gibi, bir doğal olay veya hayvan hareketinden de kaynaklanabilir.
  • Meşru müdafaa'da kusurlu harekette bulunan kişi kural olarak kendisini savunabilmesine karşın, zorunluluk halinde meydana gelen tehlike failin kasti hareketinden kaynaklanmış ise zorunluluk halinden yararlanamaz.

Mayıs 2013

Ahmet Avcı, bir soruya yanıt verdi.

'Patriot' nedir? Nerelerde, niçin kullanılır?

Soru; ''Patriot' nedir? Nerelerde, niçin kullanılır?''

Patriot
vatansever demektir. Her yerde kullanılabilir, şöyle ki, Saddam Hüseyin kimyasal silah depoluyor tüm dünya için tehdit, bak Kuveyt te küvözlerde bebekleri odun gibi yere koyup ölüme terkettiler dersin, çöle savaşa gönderebilirsin, gider, gıkı çıkmaz, ABD konvoylarına sırf 100 m den fazla yaklaştılar diye yaylım ateşi açar sivil halkı filan öldürür, hapishanede tutukluların üzerine işer, resmini çeker, biraz detone ABD Milli Marşını söyler gezer, dönebilirse, savaşta aldığı madalyaları, çektiği fotoğrafları koyduğu camekanı, çocuklarına, torunlarına filan gösterir, ailecek patriot olarak kalmaya devam ederler, akşam barda bira içerken hep bu muhabbetleri yaparlar, muhafazakarlara oy verirler, sonra bireysel silahlanmayı desteklerler.

Hattı zatında bizde de böyledir. Vatan millet dersin, asker düğünüyle hayatında gitmeyeceğin yerlere ahanda buralar da bizim diye gidersin, gönderirler, giderken anası eline patriota kurban olsun diye kına filan da yakar ha, gazi neyim olursun, geri döndüğünde azıcık sesini çıkarmak istersin, yukarıdan buyururlar, adaplarıyla otursunlar oturdukları yerde derler...

Velev ki ölmüşsen, pek bi maaş bağlamazlar ama, sana kucak açmış bir peygamber olduğu rivayet edilir, kimisi onu bile şüpheli bulur, der ki, dinini küffara karşı korurken ölen şehittir bu sayılmaz, neyse bayrağa sarıp gömerler, üç vakit sonra bazı bakanların; ''Yahu bıktım bu şehit ailelerinden'' dediği rivayet olur, Trabzon'da vali mağdur durumdayım diyen şehit ailesini salondan filan çıkarttırır.

Patriot kullanışlı bir vatandaştır, koyun gibi, etinden, kanından, bağışlamışsa organlarından, namından, fedakarlığından, cesaretinden...faydalanabilirsiniz.

Mesela bir insan topluluğunun ortasına el bombası at, herkes dışarı doğru kaçar, patriot herkes ölmesin bari diye üzerine kapaklanır, akıl işi mi, aslında patriotlar biraz aptaldır, aptallık derecesinde toplumu için fedakardır manasında canım hemen ayar olmayın öyle.

Patriotluk mevsimi geçtikten sonra, herkes ben çok patriot bi adamdım, sen ne yaptın yan gelip yattın deyince, diğerleri hemen ayaklanır; Patriotluk kimsenin tekelinde değildir, biz de kendi alanlarımızda çok patriotluk yaptık, hizmet ettik derler.

Zenginlerin, siyasetçilerin, üst düzey asker ve bürokratların oğullarının patriotluk sırası mevzu bahis olduğunda, istatistik bilimi sıradışı davranır. Belki de istatistik ilmine bok atmanın bi manası yoktur, hakkaten bunlardan pek patriot çıkmaz, zira hiçbir aslan ot yemez, dolayısıyla pat diye ot yemesini beklememek lazımdır, onlar da parasıyla patr-on-iotluk yapar.

Çok Yozdil okudum galiba:)
Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

'Patriot' nedir? Nerelerde, niçin kullanılır?

Patriot, ABD Raytheon Company yapımı uçaksavar füzesidir. ABD’de ‘vatansever’ olarak adlandırılan Patriot füzesi, sesten 5 kat daha hızlıdır. Patriot, yoğun ECM (Elektronik Karşı Koyma) şartlarında dahi süpersonik uçaklara üstünlük sağlayabilecek, yerden havaya atılan bir füzedir. Yoğun saldırılara, süpersonik uçaklara karşı savunma sağlayan yerden fırlatılan bir füze sistemidir. Uçaklara olduğu kadar, taktik balistik füzelere karşı da kullanılabilmektedir. Füze bugün ABD ve Japonya dışında Almanya, Hollanda, İspanya, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Tayvan ve Yunanistan tarafından kullanılıyor.
Aralık 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

'Patriot' nedir? Nerelerde, niçin kullanılır?

Patriot late hollanda menşeili hava savunma füzeleridir, silah terminolojisinde karadan havaya atılan sistemlerin grubunda yer alır. İlk olarak 1991'de körfez işgalinde adını duyduk, ve Saddam'ın Scud füzelerini vurması ile meşhur oldu, bu füzeler o zaman NATO'dan tedarik edilmek istendi ancak yapılan değerlendirmelerde düşük isabet yüzünden alınmadı. Gerçekten de Patriot'lar düşük isabetli füzelerdir, körfez savaşında 6 Patriot 1 Scud oranı ile hedeflerini vurmuştur. Eski bir hava savunma sistemidir radar güdümlü çalışır, bu füzeleri almamız durumunda 6 batarya 24 füze atacak halde olacak yani aynı anda 4 uzun menzilli füzeyi vurabilecek en iyi ihtimalle. 1993-1995 yılları arasında TSK bu füzeler için güzel bir rapor hazırlattı kendi personeline Hollanda'da kurslara gitti bu kişiler ve stratejik bulunmadı, alımından vazgeçildi.

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.