Bilmek istediğin her şeye ulaş

Secde

Secde, Arapça kökenli sözcük, İslam dini terimi. Namazda alnı, burnu, el ayalarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere koymaya verilen isimdir. Namazın farzlarındandır.Secde sadece namazda değil, dua ederken de yapılan bir harekettir. Ayrıca Türkçe'de bugün secde yere çöküp yüzünü ve ellerini yere koymaya verilen genel bir isim olmuştur. İslam dışı dinler ve inançlarda (Paganizmden diğer semavi dinlere kadar) da, özellikle dua veya çeşitli ritüeller sırasında, sık sık tekrarlanan bu harekete Türkçe'de çok genel bir açıdan "secde" denmektedir. Çoğu farklı dinin bu harekete verdiği farklı özel isimler de bulunmaktadır."İnsan namazda kıyamda iken dikey, rükûda yatay bir halde bulunur. Secdede ise başı yerdedir. Bu sonuncu halde iken Allah'a âzamî derecede yaklaşır. Secde vaziyeti insanın Rabbine en yakın olduğu haldir. İnsan Allah karşısında maddî olarak ne kadar eğilir ve küçülürse, mânen o nispette büyür ve yücelir."

Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Tilavet secdesi nedir? Nasıl yapılır?

Kuran-ı Kerim'de secde ayetleri denilen belirli ayetler vardır. Bu ayetler okunduğunda veya duyulduğunda saygı için secdeye kapanılır. Buna tilavet secdesi denir. Kuran'da geçen secde ayetleri 14 tanedir:
 1. Araf suresi- 206: "Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na secde ederler“
 2. Rad suresi- 15: "Göklerde ve yerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah’a secde ederler“
 3. Nahl suresi- 50: "Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emir olunursa onu yaparlar“
 4. İsrâ suresi- 109: "Ağlayarak yüz üstü yere kapanırlar.(Kuran okumak) onların saygısını arttırır. "
 5. Meryem suresi- 58: "İşte bunlar, Allah’ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerden, Âdem’in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsmail’in soyundan, doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerdir. Onlara, çok merhametli olan Allah’ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlar. “
 6. Hac suresi- 18: "Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde ediyorlar: birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. “
 7. Furkan suresi- 60: "Onlara Rahman’a secde edin denildiği zaman “Rahman da neymiş! Bize emrettiğin şeye secde eder miyiz hiç? ” derler ve bu emir onların nefretini arttırır. “
 8. Neml suresi- 26: "(Hâlbuki) büyük arşın sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur. “
 9. Secde suresi- 15: "Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki, bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde, büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. “
 10. Sad suresi- 24: "Davud: And olsun ki, senin koyunlarını kendi koyunlarına katmak istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu, birbirlerinin haklarına tecavüz ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az dedi. Davud, kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapandı, tevbe edip Allah’a yöneldi. “
 11. Fussilet suresi- 38: "Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O’nu tesbih ederler“.
 12. Rahman suresi- 60, 62: “Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz! Ve siz gaflet içinde oyalanmaktasınız! Haydi, Allah’a secde edip O’na kulluk edin“.
 13. İnşikak suresi- 16, 21: "Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Onlar kendilerine Kuran okununca secde de etmezler. ”
 14. Alak suresi- 18, 19: "Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş! “
Bu ayetleri duyunca veya okuyunca tilavet secdesine kapanmak gerekir:
 • Abdestli olarak kıbleye dönülür ve tilavet secdesine niyet edilerek eller kaldırılmadan "Allahu ekber" denilir.
 • Secdede üç kez "Sübhane Rabbiyelala" denilir. Ardından "Allahu ekber" denilerek ayağa kalkılır.
 • Ayağa kalkarken de "Gufraneke Rabbena ve ileykel masir" denilir ve böylece tilavet secdesi yapılmış olur. Tilavet secdesinde selam verilmez.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.