Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şehir Efsanesi

YÖNLENDİR Şehir efsanesi

Kasım 2016

Onur Özbey, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati denilen örgüt kurmaca mıdır yoksa hakkında söylendiği gibi dünyayı kontrol eden ciddi bir örgüt müdür?

Örgüt dünyayı ele geçirdi bile.. Hedeflerini yavaş yavaş gerçekleştiriyorlar. Mesela her şeyin başında Allah'ın değilde şeytanın ismi olması (www'nin sayısal değeri 666, barkodlardaki 3 tane 2 uzun çizginin anlamı da 666'dır) gibi. .
Mart 2015

Esma Murtazaoğlu, bir soruya yanıt verdi.

Şahmeran nedir? Hakkında ne biliyorsunuz?

Okuduğum bir kitapta Şahmeran Efsanesi şöyle anlatılmıştı.

Yarı yılan, yarı kadın. Şahmeran öyle güzel bir kadın ki Tahmasp ilk gördüğünde onun gözünün gördüğü en güzel kadın olduğunu düşünür. Zehirli olmasına ve dünya düzeninin kurulduğu zamandan bu yana var olmasına rağmen Şahmeran zararsızdır. Güvenmemesi gerektiğini bildiği halde Tahmasp'a güvenir ve onun için birçok şey yapar. Zamanla Tahmasp'a aşık olur, tabi Tahmasp'ta gözünün gördüğü en güzel kadın olan Şahmeran'a aşık olur. Ama Tahmasp ailesi uğruna Şahmeran'ı yüzüstü bırakır ve yeryüzüne geri döner.

Kralın hasta olduğu haberi gelir ve Şahmeran'ın eti tek şifadır, Şahmeran ölmelidir.  Şahmeran, Tahmasp karşısında çaresizdir.  Şahmeran'ı gören kişi hamama girdiğinde derisi pullanır. Bütün herkesi hamama sokup Tahmasp'ı bulurlar. Adam yapılan işkencelere dayanamayıp sevdiği kadını bulup öldürür.

Böylece dünya üzerindeki en güzel kadın aşkın gözünü kör etmesinden dolayı mantıklı hareket etmediğinden, yüzbinlerce yıllık ruhunu kaybeder.
Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Loch Ness Canavarı hakkında bilginiz var mı?

Hazırlık kitaplarının en gözde canavarlarından birisidir.
Ekim 2014

Mustafa Kemal Taştekin, bir soruya yanıt verdi.

Yedi uyuyanlar nerededir ve hikayesi nedir?

Burada bir mucizeden ve bir de teşvikten bahsetmek mümkün. Mucize kısmı Kuranda 300 yıl uyudular ve buna 9 yıl daha eklendi denilerek artık yıla işaret edilmesi. Teşvik ise insanlığa bedeni muhafaza edip tekrar canlandırmayla ilgili bir teşvik. Amerikan filmlerindeki buzda bekletme gibi.
Ekim 2014

Hilaliye.., bir soruya yanıt verdi.

Yedi uyuyanlar nerededir ve hikayesi nedir?


ROMA DÖNEMİNDE HRİSTİYANLIĞI KABUL ETTİKLERİ İÇİN PUTPEREST DAKYANUS’UN ZULMÜNDEN KAÇAN YEDİ GENÇ; YEMLİHA, MİSLİNA, MEKSELİNA, MERNÛŞ, TEBERNÛŞ, ŞAZENÛŞ VE KAFESTATYÛŞ, KÖPEKLERİ KITMİR İLE BİRLİKTE BİR MAĞARAYA SIĞINIRLAR…

Fakat askerler, dışarı çıkamasınlar diye mağaranın ağzını bir duvar örerek kapatırlar... Yedi genç burada yüzyıllarca uykuda kalır ama uyandıklarında sadece bir gece uyuduklarını düşünürler; aradan hayli uzun zaman geçtiğinin farkında değillerdir. İçlerinden biri yiyecek almak için dışarı çıkınca her şeyin değiştiğini görür…
Hem Hristiyan hem de İslam inancında ortak payda olan yedi arkadaşın kaldığı mağaranın nerede olduğuna konusunda farklı rivayetler var. Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında onlarca mağara Eshab-ı Kehf adıyla anılır. Türkiye’de ise Selçuk, Tarsus ve Afşin ilçeleri; Eshab-ı Kehf’i ağırlayan mağaranın kendi bölgesinde bulunduğunu söyler fakat bulgular bize Afşin’i işaret ediyor.

AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİ
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yer alır. Burada yedi arkadaşa ithaf olarak inşa edilen külliye, Antik Çağ’dan beri kutsal sayılan ve Eshab-ı Kehf adıyla tanınan kayalık bir tepenin yamacındaki mağaranın çevresine kurulmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de, mağarada yıllarca uyuyan arkadaşların uyandırıldıktan kısa bir süre sonra vefat ettiği ve bu olaya şahit olan insanlar tarafından mağaranın yanına mescit (kilise) yapıldığı ifade edilir. Külliyenin öyküsü kısaca şöyledir;
Kaynaklardan anlaşıldığına göre bu kiliseyi Bizans İmparatoru II. Theodoius (408-450) yaptırmış. Daha sonraları “İsa Mescidi” ismiyle bilinen ve zamanla harabeye dönen bu kilisenin üzerine Anadolu Selçuklularının Maraş Emîri olan Nusretüddin Hasan Bey, 1215 - 1234 yılları arasında, içinde bugünkü caminin de bulunduğu bir dizi inşaata girişmiş. Kilisenin bazı malzemelerinin de bu caminin inşaatında kullanıldığı, kutsal mağara ile caminin uyumlu bir şekilde kaynaştırıldığı görülür. Nusretüddin Hasan Bey’in inşa ettirdiği bu külliyenin diğer yapıları; ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve konaklamalarının sağlayan ribat (1215) ve handır (1233) . Daha sonra, Dulkadir Beyliği döneminde yapılan medrese (1480-1492), kadınlar mescidi (1500) ve buk’a ilâvesiyle külliye büyütülür. Paşa Çardağı ise, Osmanlılar döneminde 1531 yılında inşa edilir.
Bu öyküsüyle Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi; Hristiyan ve İslâm dünyasında kutsal bir mekân kabul edilen ve Bizans devrinden beri önemli bir ziyaret yeri olan bölgeye Anadolu Selçuklu, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti’nin sahip çıktıklarını gösterdiği kadar, bu olayın Afşin’deki (Efsus) mağarada yaşandığını kabul ettiklerini de ortaya koyar.
Mevcut belgeler ışığında bizler, “Eshab-ı Kehf olayının Afşin’deki mağarada gerçekleştiğini düşünmekteyiz. Birçok Müslüman âlim, Eshab-ı Kehf olayının Afşin’deki (Efsus) mağarada gerçekleştiği görüşünde olduğu gibi günümüzde Eshab-ı Kehf Külliyesi’nde incelemeler yapan bilim adamları da aynı düşünceye sahip olduklarını belirtiyorlar.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla, dünyanın muhtelif yerlerindeki diğer Eshab-ı Kehf’lerde böyle muhteşem bir külliye bulunmuyor. Afşin, bu anlamda tek örnek olarak kaldığı gibi Kahramanmaraşlılar, çocuklarına -yedi arkadaşın adları olan- Yemliha, Mislina, Mekselina, Mernûş, Tebernûş, Şazen, Eshabil gibi isimler koyarlar. Bu durum, Kahramanmaraşlıların Eshab-ı Kehf olayını tarih boyunca benimsediğini ve canlı tuttuklarını gösterir.
Eshab-ı Kehf olayı Hristiyan ve İslâm dünyasında canlılığını tarih boyunca korumuş bir olgudur. Olayın öneminden dolayı Kur’an-ı Kerim’in 18. Suresi “Kehf” adını taşır ve orada neler yaşandığı anlatılır. Hristiyanlar ise “Yedi Uyurlar”ı aziz olarak kabul ederler. Eshab-ı Kehf olayına Musevi ve Hint kutsal kitaplarında da rastlayabilirsiniz. Eshab-ı Kehf olayı ve ziyaretgâhları, farklı toplum ve inançlar arasında toplumsal barışı ve hoşgörüyü tesis eden önemli kültür mirasları olduğu gibi dinler arası iletişimin de odak noktasıdır.
Dünyada bir örneği daha olmayan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi, “İnanç Turizmi” açısından oldukça önem taşıyor. Herkesi burayı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
skylife.com/tr/2014-07/kahramanmaras-afs... .
Eylül 2014

İlyas Ağlar, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2014

Yahya Yasin Yakişir, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati denilen örgüt kurmaca mıdır yoksa hakkında söylendiği gibi dünyayı kontrol eden ciddi bir örgüt müdür?

Bir doların arkasındaki sembollerin masonluk ve siyonizm ile alakalı olduğunu biliyordum.
Eylül 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati denilen örgüt kurmaca mıdır yoksa hakkında söylendiği gibi dünyayı kontrol eden ciddi bir örgüt müdür?

Doların üstünde İlluminati işaretleri olduğundan dolayı örgütün var olduğu iddia edilir bazı batıla inananlarca. Doların üstünde bazı işaretler olduğu kesin ama örgüt yoksa işaretler de onlara ait olamaz. Yani böyle bir kanıt bir kere kesinlikle yok. Hani Allah vardır çünkü Kur'ân'da yazıyor diyorlar, tamam ona inansınlar da bu artık kutsal bir şey de değil. İlluminati var çünkü doların üstünde işareti var demek direkt bazı insanların nasıl batıla inandığını gösteriyor. Halbuki kutsal kitap bu konuda kesindir...

(Ankebût Suresi 67. Ayet der ki:
عَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ
E ve lem yerev ennâ cealnâ haramen âminen ve yutehattafun nâsu min havlihim, e fe bil bâtılı yu’minûne ve bi ni’metillâhi yekfurûn(yekfurûne) . Elamlı'dan meali: Ya görmedilerde mi biz bir Harem yapmışız, emniyyet içinde, halbuki etraflarında nas çarpılıp kapılıyor, artık bâtıla inanıyorlar da Allahın nı'metine küfran mı ediyorlar?)

Zaten yakın tarihimizden de biliyoruz ki hükumetler kafalarına göre düzmece deliller uydurarak düzmece örgütler kurup bu sahtekarlıklarıyla insanları hapse atabiliyorlar. Aynı durumun bir de 17. Yy şartlarında İlluminati olarak da gerçekleşmiş olması mümkün. Rivayete göre Fransız ihtilalini İlluminati organize etmiş. Nasıl hemen Gezi ayaklanmasının arkasına hükumet tarafından faiz lobisi uydurulduysa Fransız devrimine de zamanın hükumeti ve kilise tarafından İlluminati'nin uydurulmuş olması az bir ihtimal değil.

Kimi cadı avcısı batılsever de isminde ambigram kullanılmış olması örgütün kanıtıdır der. Onlar da çağlar boyunca ve hala çeşitli hat sanatçıları hatta günümüzde İnternet tarafından yapılabiliyor.

Komplo Teorileri

Benim araştırıp bulduklarım da şunlardı:
"İlluminati (aydınlatıcı), varlığı ve kurulduğu kanıtlanmamış bir dernek. Savunduğu zannedilen kötü özelliklerin aksine batıl inançlara, önyagılara, günlük hayata dinin karıştırılmasına, devlet güçlerinin kötüye kullanılmasına karşıtlığı, kadınların eğitimini ve kadın erkek eşitliğini savunur. Bu derneğin kötü olarak bilinmesinin nedeni ise bütün bunların aksini savunmuş olan Roma Katolik Kilisesinin bu derneği 1785 yılında yasaklamış ve devlete de yasaklatmış olmasıdır. Yine de dünyamıza demokrasi, özgürlükler ve insan haklarını getirmiş olan Fransız Devrimini bu grubun birleşerek yaptığı iddia edilir. Bir de derneği kötülemiş olan Dan Brown var ki kendisi bir roman yazarıdır, hiç bir tarihi gerçeğe bağlı kalmak zorunda değildir. "


Merak eden şuralara da baksın:
Eylül 2014

Balık, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati denilen örgüt kurmaca mıdır yoksa hakkında söylendiği gibi dünyayı kontrol eden ciddi bir örgüt müdür?

Bunun açık bir belgesi var o da "1 Dolar"

Komplo Teorileri

İnsanlar gözleri önünde dünyanın en popüler parabirimi üzerine işlenmiş örgüt sembolü olmasına rağmen neden halen örgütün "kurmaca" olduğunu düşünmeye devam ederler? Alın elinize 1 dolar çevirin arkasını bakın kurmacamı yoksa cidden paranın üzerine işaretini koymuş bir örgütmü.

Gerçi ben dünyayı bütünüyle ve kusursuz kontrol edebileceklerini düşünmüyorum. İnsan nefes almaya muhtaç ve herşeyden önce şöyle ayetler var;

"Çünkü, yaratılmış varlıkların idrakini aşan şeylerin anahtarları Onun katındadır: onları Allahtan başka kimse bilemez. O, karada ve denizde olan her şeyi bilir; bir yaprak düşmez ki O bundan haberdar olmasın; ve ne yeryüzünün derin karanlığında bir habbe, ne de canlı veya ölü hiçbir şey yoktur ki (Onun) apaçık fermanında kaydedilmiş olmasın. " En'âm Suresi 59"

Komplo Teorileri

"İnkarcılar seni etkisiz hale getirmek, veya seni öldürmek ya da seni sürmek için planlar yapıyorlardı. Onlar plan kuruyorlarsa ALLAH da plan kuruyor. ALLAH plan kuranların en ustasıdır" ( Enfal;30)
Eylül 2014

Mozambik_prensi, bir soruya yanıt verdi.

Bildiğiniz şehir efsaneleri nelerdir?

-Bu sene soruları Tübitak hazırlıyormuş.
Temmuz 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Efsanenin sonu gelmiyor...

Erzurum'da sivil polis, tartıştığı 2 çocuğu silahla vurdu - Türkiye Haberleri - Radikal

hdp ve Çocuk ile ilgili haberleri mi aramıştınız? Erzurum'da sivil polis, tartıştığı 2 çocuğu silahla vurdu haberi için hemen tıklayın!
Daha fazla

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.