Bilmek istediğin her şeye ulaş

Semantik

Anlambilim (Semantik) , anlamları inceleyen bilimdir. Anlambilim felsefi ya da mantıksal ve dilbilimsel olmak üzere iki farklı açıdan ele alınabilir. Felsefi ya da mantıksal yaklaşım, göstergeler ya da sözcükler ile bunların göndergeleri arasındaki bağlantıya ağırlık verir ve adlandırma, düz anlam, yan anlam, doğruluk gibi özellikleri inceler. Dilbilimsel yaklaşım ise, zaman içinde anlam değişiklikleri ile dilin yapısı, düşünce ve anlam arasındaki karşılıklı bağlantı gibi konular üstünde durur.

Nisan 2012

Gökhan Örün  yeni bir  gönderide  bulundu.

Nisan 2012

Redeye  yeni bir  gönderide  bulundu.

Bağlantılar, ilişkiler, anlamlar...

Web 3.0 part 1

A documentary by Kate Ray (kateray.net) The Problem The Vision The Critics