Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sendika, çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumak, sorunlarını çözmek için kurulmuş ekonomik öğeler taşıyan, devlet, siyasi parti ve iktidar örgütlenmelerinden bağımsız örgütlerdir. Sendikalar sanayi devrimi sonrası ortaya çıkan çalışanlarla işverenler arasındaki güç eşitsizliğini ortadan kaldırmak için oluşturulmaya başlamıştır. Sendikal yapılanma öncesi iş koşullarına itiraz, yardımlaşma dernekleri ve meslek sandıkları aracılığıyla olmuştur. Bugünkü anlamda sendikal örgütlenme ise önceleri belirli niteliğe sahip çalışanların oluşturduğu ve meslek sendikaları olarak tanımlanan bir yapıdan, sonraları niteliksiz işçilerinde yer aldığı genel sendikalara doğru bir evrim geçirmiştir. Sendikal yapı, iş yeri temsilcilikleri temelinde şekillenmektedir. Şube ya da bölge merkezleri çatısı altında birleşen bu birimler en üstte Genel Merkez çatısı altında toplanmaktadır.

Aralık 2014

Devrim Deniz Bardakcı, bir soruya yanıt verdi.

Sendikanız var mı? Varsa hangi sendikadasınız özlük haklarınızı kullanabiliyor musunuz?

Üyesi olduğum bir sendika var tabii şöyle ki, KESK - Kamu Emekçileri Sendikası / SES - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yani KESK'in SES'i. 657'li devlet memuru statüsünde özlük haklarından bahsetmek ne kadar doğru olur bilmiyorum zira "özlük hakkı/hakları diye bir hak/hakkımız varsa sözde kalan özlük haklarımızdan faydalanamıyoruz ne ilginç değil mi kapı gibi SOL/koldan sendikalarımız on binleri aşkın üyelerimiz de varken üstelik :)
Aralık 2014

Güzin Turhan, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Türkiye'de madencilerin hali

İlk defa okuduğum haftalık siyasi bir gazetedeki haberi paylaşıyorum.

İnsanın inanası gelmiyor.

13809
Eylül 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Sendika nedir?

Sendikalar çeşitli çalışma gruplarının çıkarlarını korumak, haklarını savunmak, çalışma şartlarını daha iyi hale getirmek için kurulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır. Sadece işçi sendikaları yoktur; işveren ve çeşitli meslek sendikaları da mevcuttur.
Aralık 2012

Duygu Uzunalı, bir soruya yanıt verdi.

Sendikalaşma neden önemlidir?

Sendikalar genellikle işçi sınıfının "ekonomik örgütleri" olarak tanımlanırlar ve değerlendirilirler.

Siyasal düşüncesi, dinsel inancı, dünya görüşü, ırkı, cinsiyeti ve ulusu ne olursa olsun tüm işçilerin ekonomik ve toplumsal çıkarları aynıdır. İşçiler, sendikal örgütlerde bu ortak çıkarlar etrafında birleşirler. Çeşitli görüşlerdeki işçilerin sendikal örgütlerde bir araya gelmelerinin çoğu zaman öncelikli nedeni; daha iyi yaşama ve çalışma koşulları elde etme isteğidir.

Sendikalar imzaladıkları toplu sözleşmelerle işyerinde ya da işletmede çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlarken, yaşama standartlarının yükseltilmesini ve sendikal güvencelerin geliştirilmesini de amaçlarlar. Bunlara bağlı olarak sendikalar toplu sözleşmelerle;

-Satın alma gücünün korunması ve geliştirilmesi için ücretlerin ve parasal sosyal ödemelerin artırılmasını,

-Çalışma süresinin, ücretlerden herhangi bir azalma olmaksızın kısaltılmasını,

-İş ve sendikal güvencelerin geliştirilmesini,-Çalışma koşullarının iyileştirilmesini, iş güvenliğinin sağlanmasını,

-Kıdem haklarının korunmasını, geliştirilmesini,

-İşyeri ya da işletmenin sosyal ve kültürel olanaklarının artırılması yönünde düzenlenmesini,

-Sendikal etkinlik ve güvencelerin işyerinde oluşturulan kurullar aracılığı ile genişletilmesini,

-Çalışma koşullarının ve çalışma ilişkilerinin demokratikleştirilmesini,içeren düzenlemeleri yaşama geçirmeyi amaçlarlar.

Tüm bunların yanında sendikalar; üyelerinin çıkarlarını koruma ve geliştirme görevini sürdürürken; ülkenin geleceği, ekonomik, toplumsal ve siyasal alana ilişkin demokratik istemler yönünde de eylemler ve etkinlikler gerçekleştirmeye çalışırlar ya da gerçekleştirilen etkinliklere katılırlar.

Kasım 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Sendika nedir?

Sendika,işçilerin sorunlarını çözmek,haklarını korumak ve geliştirmek için kurulan örgütlerdir.

Kasım 2012

Gökhan Satılmış,  yeni bir soru sordu.

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.