Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sendrom

Psikoloji

Sendrom ya da belirgi, birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, ancak bir araya geldiklerinde tek bir olgu olarak kendilerini gösteren bulgular bütünüdür. Bu, kalıtsal olabilir ya da edinsel nedenlerle de oluşabilir. Tıp dilinde, belirgi, yalnızca, nedenleri tek tek açıklanamayan, birlikte rastlanılan bulguları tanımlamakta kullanılır. Dolayısıyla, bu bulgular, altında yatan bir hastalıkla açıklanabilirse, kuramsal olarak artık sendrom değildir. Buna karşın, eskiden belirgi olarak anılan, ve günümüzde nedenleri bilindiği için hastalık olarak bilinen bir sürü durum, geleneksel sendrom adını korumuştur. Yunanca'da birlikte koşmak anlamına gelen belirgi, mantıklı bir deyiştir, çünkü yukarıda da açıklandığı gibi, sendrom, tanımı gereği birtakım bulguların birlikte olmasından kaynaklanır. Hastalığın oluşumunun (patofizyoloji) açıklanamadığı durumlarda en çok kullanılır. Bir sürü belirgi, adını onu ilk bulan doktordan almıştır (bunlara eponim belirgiler denir). Böyle olmadığı durumlarda ise, adlarını genellikle coğrafi yer adlarından almışlardır.

Mart 2015

Erhan Kılıç  yeni bir  gönderide  bulundu.

Cotard Sendromu | Erhan Kılıç

Cotard sendromuna yakalanan hastalar kendilerini ölü sanarlar. Hiçbir argüman, tersinin ispatı ve telkin uğraşları onları bu çılgın fikirden vazgeçiremez.
Ağustos 2014

Winterwitch, bir soruya yanıt verdi.

Şehir isimlerine sahip sendromlar hakkında bilgisi olan var mı? Örnek: Stockholm sendromu.

California Sendromu: Metropol kentlerde daha çok görülüyor... Tüketimden zevk alma ben merkezcilik, kimseyi umursamama, kişinin kendisine hayran olması, kendisini sürekli mutsuz yalnız hissetmesi ve bunun sonucunda günübirlik ilişkiler yaşayarak sekse düşkünlüğün artması.
Haziran 2014

Russel Westbrook, bir soruya yanıt verdi.

Pazartesi sendromuna neden olan nedir?

İş gerekliliklerinin verdigi uyum kurallarının zorunluluğu
Aralık 2013

Mine Karaefe, bir soruya yanıt verdi.

Pazartesi sendromuna neden olan nedir?

5 gün yoğun bir çalışmadan sonra 2 gün tatil sürecimiz vardır. Dinlenme sürecinde genelde sosyal aktiviteler yapar ve kendimize zaman ayırırız. Aile ile güzel vakit geçiririz. Çalışma zamanı ne kadar uzun gelse de tatil zamanı su gibi akar gider. Pazartesi günü bize yoğun bir çalışma haftasının habercisi olduğu için, o gün işe gitmekte diğer günlerden daha çok zorlanırız. Pazartesi sendromunu rahatlığa alışıp tekrar işe adapte olmakta zorlandığımız için yaşarız.
Aralık 2013

Buse Yildirim, bir soruya yanıt verdi.

Pazartesi sendromuna neden olan nedir?

Pazartesi sendromu, genellikle 5 gün süregen, yoğun çalışma ve dinlenmek için geriye sadece 2 günün kalmasının sonucudur. Stres kaynaklıdır ve daha çok iş stresi kökenlidir, yine kişilerarası, aile içi, sosyal ilişki sorunları yaşayan bireylerde daha şiddetlidir ve stres yaratır.
Stres günümüz modern toplumunun hastalığı olup, bir gerilim durumudur. Fiziksel ve psikolojik taleplere karşı vücudun fizyolojik olarak vermiş olduğu bir yanıttır. Organizmanın fiziksel ve ruhsal sınırlarının zorlanması sonucu ortaya çıkar. İş stresi ise her işin belli bir sorumluluk ve risk getirmesi nedeniyle oluşmaktadır. Hem bireysel hem de işin özelliklerinden kaynaklanabilir. Örneğin iş yerindeki yüksek talep ve beklentiler, iş yükünün fazlalığı veya azlığı, vardiyalı çalışma, iş güvencesinin olmayışı, yorgunluk, bıkkınlık, işin fiziksel ve ekonomik koşulları, insanlardan sorumlu olma, uyum baskısı, belirsizlik, yeterince ilerleyememe, engellenme, takdir görememe, güvensizlik, desteksizlik, ast-üst ve meslektaşlarla olan yetersiz ilişkiler neden oluşturabilir. Tatil sonrası bu rutine dönmek, hayatın gerçekleriyle yüzleşmek ağır geliyor olabilir. Buna ek olarak aile içi ilişkilerde de uyum ve işbirliği sorunlarının yaşanıyor olması Pazartesi sabahları işe gitmeyi daha stresli hale getirebilir.
Bir başka bakış açısı ise Pazartesi'nin kişi için anlam ve önemi, neyi ifade ettiğidir. Birçoğumuz için Pazartesi günleri okul günlerine ilişkin eski duyguları canlandırır.
Okul yılları çok gerilerde kalmasına karşın, tamamlanmamış ev ödevleri, hazır olunmayan testler gibi çocukluk dönemimize ilişkin pek çok korkuyu çağrıştırır ve tüm bunlar her hafta aynı zamanda provoke olur. Çocukluk dönemindeki bu yaşantıların belirleyici olduğu düşünülebilir. Güncel bir takım olaylar, çocukluktan gelen korkuları ve düş kırıklıklarını yeniden uyandırabilir.
Yine Pazartesi günleri pek çoğumuzun zihninde bir dizi rahatsızlık veren olayların başlangıcının bir simgesidir. Her başlangıç ve her bitişin stres ve kaygı yarattığı düşünülecek olursa, Pazartesi gününün hayatın bilinmeyen problemlerine açık oluşu, bilinmezi temsil etmesi de bir başka kaygı yaratan gerçektir.
Bu bilginin yanısıra haftasonu kaygı sendromu, haftasonu stres sendromu olarak tanımlanan yakın ilgili bir başka sorun da günlük yaşantımızda uzun süredir seslendirilmekte, karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu stresin haftasonu yaşanıyor olması durumudur. Bu durumda da bireyler haftasonunda, tatil günlerinde stres yaşarlar. Çalışma günleri, tüm rutinliğine rağmen, her an ne yapılacağı bilindiği için güvenli bir liman özelliği gösterirken, tatil günleri, hemen hemen her şeyin eş zamanlı olarak yapılmaya kalkışıldığı, planlandığı, ancak hemen hiçbir şeyin tam olarak yapılamadığı bir zaman dilimine tekabül eder. Bu da Pazar günü karmaşamızı oluşturur. Özetle hem düzenli, rutin hayat akışı, hem de düzenin, rutinin dışına çıkmak bireye özgü olarak stres, huzursuzluk yaratabilir
Aralık 2013

Serdar Tunçluer, bir soruya yanıt verdi.

Pazartesi sendromuna neden olan nedir?

* "Klasik Şartlanma"(Classical Conditioning) , sadece, "Pazartesi Sendromu" olarak adlandırılan bir örnek ile sınırlandırılamaz. Araştırılacak olursa, "Klasik Şartlanma" gibi bugüne dek üzerinde önemsenerek durulmamış iş bu soruya örnek olabilecek birçok "Bilinçaltı Şartlanmaları" hayretle tespit edilecektir... Bir örnek vermek gerekirse, "Ay Sonu Sendromu" gibi bir tepki, "Borçlu Olan Birey"ile, "Borçsuz Olan Birey"arasında ki, algılama, kavrama ve tepki farklılığı ile kendini ortaya koyarak örneklememize faydalı olacaktır.
"Beyin Organı" gibi; her an farklı fonksiyonları tespit edilen, "Karmaşık" bir organın, "Bilimsel Saygınlığı" uzmanlarınca kabul edilirken, "Yeni Bilimsel Sendromların" tespitleri, zaman içerisinde daha da yenilenerek insanoğlunu etkisine alacağını düşünürsek, "Doğal Tepki/Sendromlardan önce bilim adamlarının, insanın, "Bilinçaltını" nasıl kontrol altına alabileceği ile ilgili, "Pratikleri" daha kolay, somut ve daha anlaşılabilir hale getirmeleri ile ilgili çalışmalarını hızlandırmaları gerekir... Diyoruz. Tersi durumda bireyler daima, "Bilinçaltlarının Kontrolü" altında kalmaya devam edeceklerdir... Diyerek, arz ediyoruz,
Tunçluer
Ağustos 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Alice Harikalar Diyarında Sendromu nedir?

İlginç bir sendromdur. Bu sendromun görüldüğü hastalarda algı bozukluğu vardır. Gördükleri nesneleri olduklarından daha büyük veya daha küçük görebilirler. Bir karıncayı dev bir karınca, kocaman bir gökdeleni minyatür bir parça olarak görürler. Etraflarındakini bu şekilde yanlış anlamakla birlikte bazı hastalarda halüsinasyonlar da görülmeye başlanır. Belirtileri:
 • Bozuk zaman algısı, zamanın hızlı veya yavaş hareket ettiğini hissetme
 • Bozuk dokunma duygusu. Zemine basmakla basmamak arasındaki bir his veya zemini süngerimsi hissetme.
 • Ses algısında bozukluk.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Metabolik sendrom ve belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?

Metabolik sendrom bir modern yaşam hastalığıdır. Hareketsiz ortamlarda çalışan bireyleri tehdit eden metabolik sendromun görülme sıklığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artış göstermektedir.

Bu sendromdan en çok etkilenen grup, masa başında oturan, beslenmesi düzensiz, yoğun stres altında çalışan kişilerdir.

Metabolik sendrom, insanın yaş ilerledikçe kalp hastası veya şeker hastalığı yakalanma olasılığını arttıran bir durumdur. Hastalık ortaya çıkmadan, hastalığı ortaya çıkaran risk faktörlerini yok etmek gerekir.

Türkiye metabolik sendrom araştırma grubunun (METSAR) yaptığı çalışmaya göre ülkemizde kentsel yerleşimlerde metabolik sendrom sıklığı ortalama %33,82’dir.

METSAR’ın verilerine göre Türkiye’de 20 yaş üstü nüfusun 1/3’ üne yakını metabolik sendromludur. Bu durum Avrupa ve ABD verileriyle paralel bir sonuç göstermektedir.

Araştırmadaki diğer önemli bir sonuç ise kadın nüfusun erkek nüfusa oranla daha fazla risk altında bulunmasıydı. Türkiye geneli ortalaması metabolik sendroma yakalanma sıklığı oranı erkeklerde %28,8 iken, kadınlarda %41,1 olduğu saptanmıştır.

Sendrom
Sendrom

Hastalığın dört belirtisi vardır:
 • Bel çevresinde genişleme,
 • Tansiyon yüksekliği,
 • Kolesterol yüksekliği,
 • Kan şekerinde sınırda yükseklik.

Yol açtığı hastalıklar:
 • Kalp krizi
 • Diyabet
 • Obezite
 • İnmeler
  Sendrom
Temmuz 2013

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Huzursuz bağırsak sendromu nedir?

Huzursuz bağırsak sendromu karında huzursuzluk meydana getiren bir hastalıktır. Karında ağrı, şişkinlik ve dışkılama değişikliği meydana gelir. Bu hastalık yaşam boyu devam edebilir. Psikolojik durum buna etkilidir. İnsanın yaşam kalitesini bozan bir hastalıktır. Zamanla geçmeyebilir çünkü kişilik yapısı ve psikolojik durumla bağlantılıdır. Beynin kendini rahatlatmak için bağırsağı seçip spazm yaratması olarak kabaca tarif edebiliriz.

Neden oluştuğu tam olarak bilinmez ancak bu hastalık benzer kişilik özelliği gösterenlerde görüldüğü anlaşılmıştır. Bu insanların çoğu; mükemmeliyetçi, ayrıntılara takılan, duyarlı, her şeyi kontrol altına almaya çalışan, deşarj olamayan ve sürekli yüklenen, yapmak istediği şeyleri yapmayan, diğer insanlara çok fazla güvenmeyen, ancak kendine güvenen insanlar, duygusal ve hassas insanlarda görüldüğü tespit edilmiştir.

Belirtileri nelerdir?
 • Kramp tarzında karın ağrıları
 • Şişkinlik
 • Dışkılama süresinin uzaması
 • Dışkılama değişikliği ; kabızlık, ishal ya da her ikisi görülebilir.
 • Mukusun dışkıya fazla olması
Bu hastalığın tedavisi altında yatan nedenlerin araştırılıp buna göre yapılması gerekir. Ancak altında yatan nedenler tam olarak bilinmediği için hastalığın klinik belirtilerini ortadan kaldıracak şekilde tedavi yapılır. Karın ağrısı için ağrı kesiciler, şişkinlik için hazım kolaylaştırıcı ilaçlarla, kabızlıkta ve ishalde dışkıyı normale çevirecek ilaçlar kullanılır. Kişilik yapısının neden olduğu bilinirse antidepresanlar kullanılabilir.
Kasım 2012

Ismail Barış Salman, bir soruya yanıt verdi.

Stockholm sendromu nedir?

Stockholm sendromu 1973 yılında bir banka soygunu esnasında rehinelerin saldırganlara karşı güçlü duygusal bağlar oluşturması ile tanınmıştır.
Bu olayda rehin alınan kişiler daha sonra soyguncuların ceza almaması için kampanya düzenlemiştir ve rehinelerden birisi soygunculardan biri ile ilişki yaşamıştır.
Bu durum literatürde Travmatik Bağlanma ismi ile bilinir.
Aile içi şiddet, işkence, tutsaklık, rehin alınma, çocukluk çağı istismarı gibi uzun süren travmatik olayların olduğu durumlarda travmatik bağlanma görülebilir.
Detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
ismailbaris.com/2012/06/travmatik-baglan...
Ekim 2012

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Metabolik sendrom ve belirtileri nelerdir? Nasıl teşhis edilir?

Hiper tansiyon,şişmanlık,şeker hastalığı,kan yağlarında yükseklik gibi kalp ve damar hastalıklarına neden olan hastalıkların bir arada görülmesine metabolik sendrom denir.

 • Yüksek tansiyon
 • Yüksek kolesterol
 • Bel çevresinde genişleme
 • Sınırda yüksek kan şekeri
Trigliserit,toplam kolesterol ve HDL seviyesi ile kan değeri kontrol edilerek teşhis edilir.Tedavisi içinse yaşam tarzını değiştirmek ve kilo vermek çok önemlidir.


Sendrom

Ekim 2012

Müge Bozkurt, bir soruya yanıt verdi.

Tükenmişlik sendromu nedir?

Tükenmişlik sendromu, kişiyi bedensel ve ruhsal olarak zorlayan bir etkene uzun süre maruz kalması sonucu ortaya çıkan tükenme halidir. Tükenmişlik sendromu özellikle iş stresinin ve iş yükünün yoğun olduğu
yerlerde çalışanlarda olmak üzere günümüzde yaygın olarak görülmektedir. Bu sendromu yaşayan kişide işle, yaşamla ve dünyayla ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerde artış gözlenir.

Eylül 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

9 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.