Bilmek istediğin her şeye ulaş

Senet

Senet kelimesi Arapça sanad 'dan gelir, özgün anlamıyla dayanak noktası, bir iddianın dayanağı demektir. Senet günümüzde aşağıdaki anlamlarda kullanılır: Senet, bir tarafın imzaladığı ve onun aleyhine delil teşkil eden yazılı hukuki belge. Senet, bir anlaşmanın kaydedildiği resmi belge (örneğin, Helsinki Nihai Senedi veya noter senedi). Senet, veya isnat, bir hadisin doğruluğunu desteklemek için kullanılan kaynak metinler zinciri.

Eylül 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Çek-senet düzenlerken nelere dikkat edilmelidir?

 • Kağıttaki tüm haneler eksiksiz tarafların gözü önünde doldurulmalıdır.
 • Atılan imzaların bir adedinin açığa ve diğerinin ise pul açığı ve pul üzerine isabet edecek şekilde atılması gerekir.
 • Kağıt üstündeki tüm yazı işlemlerin aynı kalemle yapılması daha iyidir.
 • Hanelerin doldurulurken boşluk bırakılmadan tamamına yazı ve rakamların yazılması ve kapatma işaretleriyle son ve baş kısımlarının kapanması gerekir.
 • Tarih bölümüne haftanın gününün yazılması da gerekir.
Eylül 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

Senet nasıl tahsil edilir?

Senedini tahsil ettirmek isteyen bir kimse, bu senedi ya kendi yazdığı bir mektupla ya da bankaların bunlara mahsus basılı mektup ve bordrolarıyla tahsile verebilir. Şube veya muhabir bankalar da birbirlerine tahsile gönderecekleri senetleri "römiz mektubu" denilen basılı bir mektupla gönderir. Tahsil edilecek senet veya senetlerin bağlı bulunduğu bu mektuplar, bir emir veya talimatı ihtiva etmelidir.

Senedin tahsile alınması, bankaya tahsil için verilen senetlerin bağlı olduğu talimat mektuplarında:
 • Senedin protestolu olup olmadığı
 • Senedin (poliçe ise) kabule arz edilip edilmeyeceği
 • Kabul etmeme veya ödememe durumunun ne şekilde haber verileceği (mektup, telgraf veya telefonla mı olacağı)
 • Senet tahsilinin ne suretle bildirileceği (mektup, telgraf, telefon),
 • Vadeden sonra gecikme faizinin alınıp alınmayacağı
 • Tahsil masraf ve komisyonunun borçludan mı ya da mudiden mi tahsil edileceği
 • Senedin tahsilinde bedelinin mudiye ne suretle ödeneceği hususları açıkça yazılı olmalıdır.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Senet sonradan değiştirilebilir mi?

Senet üzerinde sonradan bazı değişiklikler yapılabilir.
 • Rakam hatası var ise üzeri okunacak şekilde (tam karalanarak değil) üzeri karalanır. Doğru olan rakam yazılır ve yanına imza atılır.
 • Senet üzerinde kazıntı ve karalama yapılamaz.
 • Borçlu senet üzerinde aleyhine bir tahrifat yapılırsa alacaklıya dava açılabilir.
 • Senette tahrifat yapıldığı kanıtlanmazsa iddia sahibi senet tutarının yüzde 40 'ı kadar ceza öder.

2 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Senet Tahsilatı

0 Kullanıcı   4 Soru   3 Yanıt