Bilmek istediğin her şeye ulaş

Senet

Senet kelimesi Arapça sanad 'dan gelir, özgün anlamıyla dayanak noktası, bir iddianın dayanağı demektir. Senet günümüzde aşağıdaki anlamlarda kullanılır: Senet, bir tarafın imzaladığı ve onun aleyhine delil teşkil eden yazılı hukuki belge. Senet, bir anlaşmanın kaydedildiği resmi belge (örneğin, Helsinki Nihai Senedi veya noter senedi). Senet, veya isnat, bir hadisin doğruluğunu desteklemek için kullanılan kaynak metinler zinciri.