Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ses Bilgisi

Ses bilgisi ya da fonetik sözcüğü, Yunanca “ses” anlamında olan phōnḗ sözcüğünden türetilen ve “işitilen, duyulan” anlamına gelen phōnētikós sözcüğünden gelmektedir. Ses Bilgisi, dilsel seslerin öğelerini araştırır. Ses Bilgisi; Modern Dilbilim, Biyoloji, Akustik Bilimi, Sinir Bilimi, Tıp ve diğer bilimlerle ilişkili olan kendine özgü, disiplinler arası bir alandır. Ses Bilgisinin araştırma nesnesi, konuşulan dildir. İşlevsel Ses Bilgisi, Ses Bilim gibi konuşulan dili farklı açılardan ele alır. Ses Biliminde “dil sistemindeki ses birimlerin işlevleri”, Ses Bilgisinde ise sözlü ifadelerdeki özellikler söz konusudur ve Ses Bilgisi, fen bilimlerinin yöntemlerini kullanır. Ses Bilgisinin amacı görgül dil üretimi ve bu üretimin algılamasının imkân ve sınırlarını araştırmaktır.

Şubat 2015

June, bir soruya yanıt verdi.

Sesimizi geliştirmek/güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Sesinizi kullanırken nefesinizi ayarlamayı öğrenin.Yeterli nefes almadan konuşmak, boyundaki ve ses tellerini kontrol eden kaslara ilave yük getirir ve sesin etkinliğini azaltır. Konuşma sırasında bir nefeste gerektiğinden fazla kelime söylemeye çalışmak zararlıdır. Konuşma sırasında cümleleri bölmeye, önemli kelimelerden önce duraklamaya, yazılı metinleri okurken virgüllerde yeni bir nefes almaya özen gösterin. Bu işlemleri çok sık tekrarlayarak alışın ve konuşmanın anlamını ve akışını bozmayacak şekilde nefesinizi kullanmayı öğrenin. Unutmayın ki, güzel ve doğal bir ses için ses tellerinin titreşmesi yanında güçlü ve doğru bir solunum desteği gerekir.

İçecekleri çok sıcakken ve de çok soğukken içmeyin. Sıcak içecekler kan damarlarını genişletir, çok soğuk içecekler ise kan damarlarını daraltır. İçtiğiniz içecekler ses tellerinize çok yakın bir yerden geçtiği için ses telleriniz çevresindeki damarlar bu durumdan etkilenir. Bu nedenle oda sıcaklığında içecekleri tercih edin. Müzikle kalın :) :)
Ses Bilgisi
Şubat 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Sesimizi geliştirmek/güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Bir de şarkıcı tarafından yanıt olsun; gençlik yıllarımda bol bol bar müzisyenliği yapmışlığım var. Benim tecrübem şöyle: Ses kullanıldıkça gelişen ve gürleşen bir şey. Ses tellerinizi zedelemediğiniz sürece sesinizi sınırlarında kullanırsanız yani yüksek sesle şarkı söylerseniz sesiniz açılıyor hatta tonal olarak da zorlayarak bir iki aralık yükseğe de çıkartabiliyorsunuz. Konyak, viski gibi yüksek alkollü içkiler durumu kurtarmak için yardımcı oluyor. Sesinizde bir çatallanma, buğulanma olduğunda bu tür içkilerle sesi o an için kullanılabilir hale getirmeniz mümkün. Tabii ses tonundaki bozulma mutlaka ses tellerinizdeki zedelenmeden dolayı olduğundan telleri aldığınız dopingle daha da zedelediğinizi unutmamalısınız.
Şubat 2015

Fat Ma, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2014

Musa Çetiner, bir soruya yanıt verdi.

Sesimizi geliştirmek/güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Öncelikle diyafram nefesi konusunu araştırın ve bir profesyonelden yardım alın derim.
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Plaklardan dinlediğimiz müzik neden daha gerçekçi geliyor?

Plakların daha gerçekçi olduğu bir yanılsamadır. Hatta plaklar birçok kullanımdan sonra aşınır ve daha yapay ses verirler. Tabii ki çıtır çıtır bir plak sesi insana şömine hazzı verir, ses kesinlikle daha sıcak gelir ama bunun kaydın aslıyla uyumluluğu hala tartışılmaktadır. Bir çok test gösteriyor ki çılgınca plağı savunan insanlar CD ve plaktan gelen sesi eğer kaynağını bilmiyorlarsa birbirinden ayıramıyorlar. Günümüzde hatta 10 yıldan uzun bir zamandır zaten plağa ya da CD'ye basılmak için yapılan kayıtlar dijital yapılıyor ardından CD'ye ya da plağa basılıyor. CD'den kaydın aynısını dinliyorsunuz plaktan ise plağın mekanik özellikleri nedeniyle kulağa daha sıcak gelenini. Mesele gerçekçilikse gerçeğini CD'den dinleyebiliyorsunuz değil de sıcaklıksa işte plak o durumda avantajlı oluyor. Tabii ki plak yine de dinlediğimiz tüm mp3'lerden daha kaliteli ses taşıyor aynı CD ve Flac formatları gibi.
Nisan 2014

Sezer Dursun, bir soruya yanıt verdi.

Plaklardan dinlediğimiz müzik neden daha gerçekçi geliyor?

Analog kayıtlara oranla dijital medya üzerine kaydedilen sesler yüksek oranda sıkıştırılmış, insan kulağının duyamayacağı alt ve üst frekanslar kesilmiştir. Tek mesele budur. Şimdilerde 24 Bit 96kHz kayıtlar da yapılıyor ama önemli olan işleme uğramamış ses kaydıdır plaklarda.
Aralık 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türk lehçelerinde neden harf ve ses farklılıkları vardır?

Değişen coğrafi şartlardan siyasi olaylara kadar pek çok faktör lehçeler arasında bu farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. İlk Türkler zamanında konuşulan Türkçe elbette tek bir lehçeden ibaretti. Bir arada yaşadıkları için Türklerde lehçe denen bir şey yoktu. Zamanla Türkler arasında göçler oldu. Her bir göç ayrı bir yerleşim, ayrı bir coğrafya ve aynı zamanda ayrı bir kültürel etkileşim demekti. Yaşadıkları coğrafyanın iklimi sert olan yerlerde kalın sesler daha baskındı, yumuşak olduğu yerlerde ise daha inceydi. Yaşam koşulları dildeki sesleri bu şekilde etkiliyordu.

İkinci olarak yeni yerleşimle birlikte yeni komşuluklar da geliyordu. Bu da dil alanında etkileşim demekti. Yeni komşular edinen boylar bu komşularından ses alıverişinde bulundu. Yeni kelimeler kullanmaya başladı. Bazı seslerini değiştirdi. Bu şekilde temelde aynı yapıyı kullanan fakat ses ve harflerin farklılık arz ettiği lehçeler oluşmaya başladı.
Aralık 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Fonetik alfabe nedir? Kaça ayrılır?

Kısaca bir sözcük kodlanırken kullanılan alfabedir. Sözcüğü oluşturan harfler göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş sözcükler kullanılır.

Ses Bilgisi
Şubat 2012

Tailchute, bir soruya yanıt verdi.

Sesimizi geliştirmek/güçlendirmek için neler yapabiliriz?

Michigan Üniversitesi'nden Norman Hogikyan ve arkadaşlarının bu konuda gerçekten işe yarayabilecek önerileri var, onları paylaşmak istiyorum:

1. Vücudunuzun su dengesini korumak için su içmeyi ihmal etmeyin. Alkol ve kahve sesinizi kötü etkiler. Ses telleriniz çok hızlı titreştiği için sürekli nemli kalmaları önemlidir. Sulu meyveler de sesiniz için yararlıdır.

2. Gün içinde sesinizi dinlendirecek aralıklar yaratın. Özellikle iş nedeniyle gün boyu konuşmak zorunda kalan insanlar söz gelişi öğretmenler ve radyo sunucuları, sakin ve "konuşmak zorunda kalmayacakları" ortamlarda kendilerine birkaç saat dinlenecek zaman ayırmalıdırlar.

3. Sigarayı bırakın! Gırtlak kanseri riskini artırması bir yana sigara dumanı nefes yollarını ve ses tellerini çok kötü yıpratır.

4. Gereksiz yere sesiniz yormayın bağırmayın. Gerekmedikçe yüksek sesle konuşmayın. Boğazının kuruduğunu ya da sesinizin çatallaştığını hissediyorsanız sesinizin seviyesini düşürün. Sesteki çatallaşma ses tellerinizin hırpalandığının göstergesidir.

5. Tiz ve bas sesler çıkarırken (örneğin şarkı söyleme esnasında) boğaz ve ense kaslarınızı gevşetin. Bazı opera sanatçıları bas sesleri çıkarırken tavana tiz sesleri çıkarırken yere doğru başlarını eğerler. Oysa bu doğru bir hareket değildir.

6. Sesinize her gün dikkat edin. Bunu şarkıcılar zaten sıklıkla yaparlar. Telefonda sıklıkla konuştuğunuz bir arkadaşınız o gün size "Bugün sesin biraz garip geliyor" demişse muhtemelen bir sebebi vardır.

7. Çok sık gargara yapmayın. Boğazınızı temizlerken ses tellerinizin üstüne kapı çarpmış gibi oluyorsunuz. Bunu sıklıkla yapmak ses tellerinize zarar verebilir. Boğazınızı temizlemek ihtiyacı hissettiğinizde yavaş yavaş yudumlayarak su içmek daha doğru bir tercihtir. Boğazınızı sıklıkla temizleme ihtiyacı duyuyorsanız doktora görünmeniz gerekebilir çünkü önlem alınmazsa kötü sonuçlar doğuracak bir boğaz hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

8. Hastalandığınız sıralarda çok konuşmayın ses tellerinizi ayrıca yormayın. Soğuk algınlığı nedeniyle sesiniz kısılmış ise ses tellerinize kulak verin: Muhtemelen istirahat etmek istediklerini siz de duyacaksınız.

9. Topluluğa konuşmanız gereken durumlarda kendi sesinizi zorlamaktansa amfilikatör cihazlarını zorlamanız daha iyi bir seçenektir. Hatiplik yeteneğine sahip olduklarını sanan bir takım politikacılar kalabalığı görünce bağırıp çağırmayı marifet sanırlar. Oysa bu çok düşüncesiz ve aptalca bir tavırdır.

10. Ev ve iş yerinizde hava kuru olmasın. Nemli hava sesiniz için iyidir kuru hava sesiniz için kötüdür.

7 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.