Bilmek istediğin her şeye ulaş

Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahat Sağlık Sigortası Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Nisan 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

SİGORTA YAPTIRMADAN YOLLARA DÜŞMEYİN

2656

Yaz ayları hızla yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı. Tatilin iyi geçmesi ise olabilecek riskleri güvenceye almaktan geçiyor. Özellikle son yıllarda artan yurtdışı seyahatlerinde sağlık sigortası önemli ve zorunlu bir ihtiyaç olarak dikkat çekerken, aynı şekilde yurtiçi tatillerde de sigorta zorunlu olmasa da her geçen gün hızla yaygınlaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012’de 6 milyon 273 bin 993 olan yurt dışına çıkan vatandaşlarımızın sayısı 2013’te yüzde 27.7 oranında bir artışla 8 milyon 11 bin 654’e yükseldi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) verilerine göre ise seyahat sağlık sigortaları branşında prim büyümesi her yıl büyümeye devam ediyor. 2013 yılında söz konusu branşta yüzde 20’lik bir büyüme ile 52.1 milyon TL prim üretilirken, yılın ilk iki ayında ise büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2’ye çıkarak 12.1 milyon TL’yi aştı . 2010 yılında söz konusu sigortaya gösterilen ilgi 374 bin 906 iken 2013 yılı sonunda sigortalı sayısı 1 milyon 407 bin 445’e ulaştı.

3 günlük Antalya tatilinin sigortası 15 TL

Bu trend göz alındığında DÜNYA Gazetesi olarak söz konusu ürünlerin faydaları ve gelişimini masaya yatırarak sektör temsilcilerinin görüşlerine yer vermek istedik. Sektör temsilcileri son 5 yıl itibariyle seyahat sigortaları satışlarında artan bir grafik sergilendiğinin altını çizerken, yurtdışına çıkan kişilerin bilinçlenmesi ile birlikte konsoloslukların da bu ürünü zorunlu hale getirmesi neticesinde ürün satışlarının her sene bir önceki seneye göre artış gösterdiğini ve gelişimin de bu yönde devam edeceğini öngörüyorlar.

Seyahat sigortası, seyahatiniz boyunca karşılaşabileceğiniz sağlık sorunları, bavul kaybı gibi durumlarda sizi güvence altına alan bir sigorta türü. Uçak biletinizi satın alırken yapacağınız sigorta ile seyahat süresince kendinizi 15 ayrı riske karşı güvence altına alabiliyorsunuz. Hastalanmanız durumunda yurtiçinde bin euro, yurtdışında ise 30 bin euroya kadar tedavi masrafl arınız karşılanırken, primler kalış süresine göre değişiyor. Örneğin İstanbul’dan Antalya’ya yapacağınız 3 günlük bir yolculuk için 15 TL, seyahat süresi 15 güne çıkarsa 37 TL’lik bir ücret alınırken, yurtdışında ise yine 3 günlük İstanbul-Paris seyahati için 19 TL, 15 gün içinse 26 TL seyahat sigortası primi ödeniyor.

Seyahat sigortaları, başta yaralanma ve hastalık sebebiyle tıbbi tedavi ve hastanın nakli, taburcu olduktan sonra geri dönüş masrafları, ölüm durumunda cenaze masrafl arı, tıbbi danışmanlık ve organizasyon ile acil mesajların iletimi gibi önemli teminat ve hizmetler sağlıyor. Çoğu standart olan bu teminatların yanı sıra tarifeli bagaj kaybı veya gecikmesiyle ilgili kaybın telafisi, bagajın ulaştırılması, kanuni işlemlerle ilgili kefalet gibi asistans hizmetleri, turla yapılan seyahatlerde geçerli olan seyahatin iptali ve kayak gibi ekstrem sporlar için daha kapsamlı teminatlar da ek prim karşılığında alınabiliyor.

Kaynak için:ishansigorta.com.tr/sigorta-yaptirmadan-...
Ocak 2014

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ANADOLU SİGORTA İLE KIŞ TATİLİ DAHA KEYİFLİ

Sigorta

Anadolu Sigorta, kendisini tercih eden, kış tatillerini yurt dışındaki kayak merkezlerinde geçirecek tatilcilere, kesintisiz tatil keyfi sunmak üzere, en kapsamlı poliçeyi sunuyor. Tatil keyfinin kesintisiz sürmesi için, yolculuğa çıkmadan önce yapılması gereken en önemli işlerin başında, hizmet kalitesi ve acil durumlarda ulaşılabilirliğiyle, tatil başlangıcından bitişine kadar geçen sürede yanınızda olabileceğine inandığınız bir sigorta şirketinden "Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi" yaptırmak olmalı.

Yapılan açıklamaya göre, Anadolu Sigorta'dan yurtdışı seyahat sigortası almış sigortalılar yurt dışı seyahatleri sırasında, kayak veya snowboard yaparken kaza geçirip yaralanmaları risklerini de, ek prim ile 30. 000 Euro'ya kadar güvence altına alabiliyorlar. Ayrıca tarifeli uçuş esnasında, check-in işleminden geçmiş kayak ve snowboard ekipmanlarının kaybolması, çalınması veya zarar görmesi durumlarında da 350 Euro'ya kadar tazminat garantisi yine poliçe kapsamında verilebiliyor. Anadolu Sigorta'dan yurtdışı seyahat sigortası alanlar sadece acil sağlık problemlerine karşı değil ek olarak bagajlarının
kaybolmasından, tur ile yapılan seyahatlerin iptaline kadar tatile çıkarken keyiflerini kaçırabilecek pek çok riske karşı da kendilerini güvence altına alıp güzel bir tatil keyfini sigortalatıyorlar.
İsteyen sigortalıların, küçük bir ek prim karşılığında, seyahat sırasında oluşabilecek ölüm ve sürekli sakatlık durumlarına karşı, ferdi kaza teminatını da ekleyebildikleri Anadolu Sigorta'nın yurtdışı seyahat sigortası ile belirli limitler dahilinde sunulan teminatlar şunlardır:

- Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi ve sigortalının nakli,
- Taburcu olduktan sonra daimi ikametgâha nakil,
- Vefat eden sigortalının nakli,
- Tur ile yapılan seyahatin iptali
- Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurtdışında konaklama süresinin uzatılması,
- Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması,
- Aile üyelerinden birinin ölümü veya evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati,
- Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması,
- Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması,
- Gecikmeli bagaj,
- Borç olarak kanuni işlemlerle ilgili kefalet,
- İlaç gönderilmesi organizasyonu,
- Acil mesajların iletilmesi
- Pasaport ve/veya bilet kaybı
- Overbooking nedeniyle gecikme

Haber için: ishansigorta.com.tr/anadolu-sigorta-ile-...
Kasım 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI'NDA DEĞİŞİKLİKLER

Özel Sağlık Sigortası


Hazine Müsteşarlığı, "seyahat sağlık sigortası" dışındaki özel sağlık sigortası uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenledi. Buna göre özel sağlık sigortası sözleşmeleri aynı plan ile ömür boyu yenilenecek. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlarda, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları belirlenecek. Şartlar sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

Hazine Müsteşarlığı’nın Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik; bilgilendirme ve teklif, sözleşme türleri, ömür boyu yenileme garantisi, katılım sertifikası, plan değişikliği ve geçiş işlemleri, sözleşme iptali, sigorta süresinin sona ermesinden sonraki tedavilere ilişkin genel hükümler ile özel sağlık sigortası tarifesi, sağlık konularında uzman kişi çalıştırma zorunluluğu ve aktüerya raporu, hizmet satın alma, sağlık bilgileri ve bilgilerin gizliliği, özel sağlık sigortalarında çalışma esasları ile tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünlerine ilişkin diğer hükümleri kapsıyor. Seyahat sağlık sigortası, bu yönetmeliğin kapsamı dışında bulunuyor.

BİLGİLENDİRME VE TEKLİF

6 ay sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyet ruhsatı bulunan Türkiye’de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye’deki teşkilatı, özel sağlık sigortası isteyenlere sözleşme yapma kararını etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi verecek. Dürüstlük ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde, sözleşmenin müzakeresi ve yapılması sırasında sigorta sisteminin işleyişine ilişkin teknik konularda yardımcı olacak, tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkin gerekli her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak sağlayacak, yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak. Şirket, sözleşmenin müzakeresi, kurulması ve devamı sırasında bilgilendirmeye ilişkin ilgili mevzuat kapsamında belirlenen kurallara uymak zorunda olacak. Şirket, sigortalının yazılı onayı alınarak, sigortalıyı tedavi eden kişi ve kurumlardan, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBGM) , Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ve Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahip olacak. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilecek.

Sigortalının şirkete sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği durumlarda, sözleşme sigorta ettirenin, sigortalının ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa şirketin yazılı sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılacak. Sigorta ettiren, sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek, kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle yükümlü olacak. Şirket, ihtiyaç görmesi halinde, sigortalının sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilecek. Bahse konu işleme ilişkin masraflar sigorta ettiren ve sigortalı tarafından karşılanacak.

SAĞLIK SİGORTALARI

Sağlık sigortaları; bireysel veya grup sigortaları, yenileme garantili veya yenileme garantisiz sigortalar olarak düzenlenebilecek. Ömür boyu yenileme garantisi, bu yönetmelik hükümleri kapsamında verilecek. Şirketçe, sözleşme yenilemelerine ilişkin bu yönetmelikte bahsi geçen ömür boyu yenileme garantisinden farklı taahhütlerin verilmesi mümkün olacak. Bu durumda verilen yenileme taahhüdünün ömür boyu yenileme garantisinden farklılıkları konusunda bilgilendirme yapılacak. Sigortanın yenileme garantisi içerip içermediği ve yenileme garantisi içeriyor ise kapsamı bilgilendirme formunda, özel şartlarda ve poliçede belirtilecek.

ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ

Ömür boyu yenileme garantisi, özel sağlık sigortası sözleşmesinin aynı plan ile ömür boyu yenilenmesi taahhüdü olacak. Şirketin ömür boyu yenileme garantisi içeren bir ürün sunması halinde, akdedilen ilk sözleşme tarihinde geçerli olan özel şartlarda, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin bilgiler ve değerlendirme şartları belirlenecek. Söz konusu bilgiler ve değerlendirme şartları sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek. Şirket, özel şartlarında belirteceği değerlendirme şartlarına uygun olanlara ömür boyu yenileme garantisi verecek. Şirket, ömür boyu yenileme garantisi taşıyacak yeni sözleşmenin teminatlarını ve primini tespit edebilmek için geçmiş sigortalılık dönemindeki sağlık durumunu ve bundaki gelişmeleri de dikkate alacak. Sigortalının mevcut veya riskli hastalık ve rahatsızlıklarına, özel şartlarında belirleyeceği kurallar dahilinde, hastalık ek primi, limit ve sigortalı katılım payı uygulayabilir veya bunları teminat kapsamı dışında bırakabilecek.

Şirket, sigortalının ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonraki dönemde; ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü teminat kapsamını daraltamayacak, teminat limitini düşüremeyecek, sigortalı katılım payını arttıramayacak; sigorta teknik esaslarında ve özel şartlarında sigortalı aleyhine değişiklik yapamayacak. Ortaya çıkan hastalık ve rahatsızlıklarından ötürü hastalık ek primi uygulayamayacak. Ödenen tazminatların sözleşme primine oranına bağlı ek prim uygulayamayacak. Ömür boyu yenileme garantisi kazanılmadan önceki sigortalılık döneminde değerlendirme şartlarına uygunluk durumu hakkında sigortalıya her yıl yazılı veya elektronik bilgilendirme yapılacak. Bilgilendirmenin yapılmaması durumunda sigortalının ömür boyu yenileme garantisi değerlendirme şartlarını karşıladığı kabul edilecek. Şirket, sözleşme süresinin sona ermesinden önce sözleşme bitiş tarihi ve yenilemeye ilişkin sigorta ettirene; ayrıca, sözleşmenin yenilenip yenilenmediği konusunda sigorta ettirene ve sigortalıya yazılı veya elektronik bilgilendirme yapacak.

GRUP KAPSAMINDAKİLERE KATILIM SERTİFİKASI VERİLECEK

Grup sözleşmesi kapsamındaki sigortalılara yazılı veya elektronik ortamda katılım sertifikası verilmesi zorunlu olacak.

Plan değişikliği talepleri, şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü halinde gerçekleşecek. Plan değişikliğine ilişkin koşullar özel şartlarda belirtilecek. Plan değişikliği talebinin şirket tarafından uygun bulunmaması durumunda mevcut sözleşmedeki şirket taahhütleri devam edecek. Grup sözleşmesinden ömür boyu yenileme garantisi alarak ayrılan kişi veya kişiler, özel şartlarda belirtilen süre içinde başvurmak kaydıyla, sigortalılıklarını şirketin aynı planı içerecek, yoksa en yakın planı haiz bireysel tarifelerinden biriyle devam ettirebilecek. Sigortalının kazandığı tüm hak ve yükümlülüklerinin hastalık ve sağlık sigortası branşında faaliyette bulunan başka bir şirkete geçişi ve sözleşmesinin bu şirkette devamı talep edilebilecek. Geçiş işlemi, yeni şirketin koşulları çerçevesinde ve kabulü halinde gerçekleşecek. Geçiş işlemi koşulları bilgilendirme formunda ve özel şartlarda belirtilecek.

SÖZLEŞME İPTALİ

Sigorta ettiren ve sigortalı, sözleşme tanzim tarihinden itibaren ilk 30 gün içerisinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde sigortalıya veya adına herhangi bir tazminat ödenmemişse, ödenen primler 5 iş günü içerisinde kesintisiz olarak iade edilecek. Sonraki günlerde yapılan iptal talebi üzerine şirketin hak etmediği prim sözleşme özel şartlarına göre aynı süre içerisinde iade edilecek. Sigorta ettirenin vefatı durumunda kanuni varislerin vereceği muvafakatname ile sigorta ettiren değiştirilerek sözleşme devam ettirilebilecek. Kanuni varislerin sözleşmenin devamını kabul etmediği durumda, şirketin hak etmediği prim sözleşme özel şartlarına göre kanuni varislere iade edilecek ve sigortalıya konu hakkında yazılı veya elektronik bilgilendirme yapılacak. Sigortalının vefatı durumunda şirketin hak etmediği prim sigorta ettirene, vefat eden sigortalının aynı zamanda sigorta ettiren olması durumunda ise kanuni varislerine sözleşme özel şartlarına göre iade edilecek. Sigortalının tedavi görürken vefat etmesi durumunda, tedavi süresi içerisinde oluşan giderler sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde sağlık hizmeti sunucusuna veya kanuni varislerine ödenecek.

SİGORTA SÜRESİNİN SONA ERMESİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER
Sigortanın sona erme tarihinden önce sigortacı tarafından kabul edilen yatarak tedavi teminatı, sözleşme süresinin sona ermesi ve yeni bir sözleşmenin yapılmaması durumunda, asgari on gün olmak üzere özel şartlarda belirtilen süreyi ve teminat limitini aşmamak kaydıyla devam edecek.

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTASI ÜRÜNLERİ
Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası ürünleri, bu Yönetmelik hükümleri kapsamında düzenlenecek.

Yürürlükte bulunan sözleşmeler kapsamında ömür boyu yenileme garantisi adı altında verilen, ancak bu Yönetmelikte tanımlanan ömür boyu yenileme garantisinden farklı koşulları içeren şirket taahhütleri, mevcut tarifesi dahilindeki kurallar kapsamında verilmeye devam edilebilecek.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARINDA ÇALIŞMA ESASI
Özel sağlık sigortası teminatı veren şirketlerin; 1 yıl sonra sağlık hizmet sunucusu ile iletişimi sağlamak ve tazminat ödemelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli idari ve teknik alt yapıyı kurması zorunlu olacak. Bilgi işlem altyapısının SBGM tarafından istenilen bilgileri zamanında ve kesintisiz bir şekilde sağlaması zorunlu olacak. SBGM, bilgi aktarımı ve bilgi işlem altyapısı ile Müsteşarlıkça belirlenecek diğer hususlarla ilgili incelemeleri yaparak tespit ve değerlendirmelerini Müsteşarlığa iletecek.

Haber için:ishansigorta.com.tr/ozel-saglik-sigortal. . .
Kasım 2013

İshan Sigorta  yeni bir  gönderide  bulundu.

SAĞLIK POLİÇELERİNİZİ SORGULAYIN

Sigorta


Yurt dışı seyahatine çıkarken yaptırılan seyahat sağlık sigortaları
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sayesinde hem konsolosluklar hem de vatandaşlar tarafından takip edilebiliyor.

SBM'den yapılan açıklamada, vize başvuruları sırasında pek çok ülkenin talep ettiği seyahat sağlık sigortası, seyahatleri süresince kişileri koruyan ve acil sağlık problemlerinde tedavilerini teminat altına alan bir güvence sözleşmesi niteliğinde. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi de daha sağlıklı ve daha güvenli sigorta
sistemi için tüm vatandaş ve kurumların yararlanabileceği Seyahat Sağlık Poliçe Sorgulama Uygulamasını hayata geçirdi. Yakın zamanda kullanıma açılan uygulama, sigorta poliçelerinin kontrol edilebildiği en doğru, en hızlı ve güvenilir kaynak olma özelliğini taşıyor.

SBM resmi web sitesi sbm.org.tr de yer alan “Seyahat Sağlık Poliçe
Sorgulama Uygulaması” bölümünden kişiler T. C. Kimlik Numarası ve poliçe üzerinde bulunan Poliçe Numarası bilgilerini girerek poliçenin ilgili sigorta şirketi
tarafından oluşturulup oluşturulmadığını ve SBM sisteminde kaydını kontrol edebiliyor.

24 saat güncel ve doğru bilgi

Yeni uygulama ile sigorta şirketleri tarafından düzenlenen Seyahat Sağlık Sigorta poliçeleri, SBM sistemine gerçek zamanlı olarak transfer ediliyor. Böylelikle, poliçe bilgileri SBM sisteminden en güncel haliyle anında sorgulanabiliyor.

Haber için:ishansigorta.com.tr/saglik-policeleriniz. . .

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.