Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sihir

Büyü

Şubat 2015

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

David Copperfield'ın yapmış oldukları sizce gerçek mi? Bir hilesi var mıdır? Özellikle uçmasını iddaa ederek yapmış olduğu gösteri ne derece doğrudur?

Videonun başlığında sorunuzun yanıtı var. The Greatest Illusion yazıyor, Türkçe meali "En büyük yanılsama" oluyor. Yani sihir diye bir şey yok, iluzyonistler var ki onlar da dikkati başka yerlere çekerek izleyicilerinin yanılsamasını sağlıyorlar. İyi de yapıyorlar, büyük keyifle izliyorum.
Ekim 2014

Şaman  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sihirbazlar asistanları nasıl ikiye bölüyorlar.

5742

Evrim Ağacı

Herkese günaydın!
Bugüne, birçoklarını hayrete düşüren hoş bir illüzyonist numarasıyla açmak istiyoruz. Yok yok merak etmeyin, illüzyonistlerin yalanlarını çürütmeyeceğiz bu defa, zira hiçbir illüzyonist, yaptığı numaraların gerçek bir "sihir" olmadığını bilir ve en azından bizim bildiğimiz hepsi, yaptıklarının sanatın baş döndürücü bir alanı olduğunu bilir. Kendilerine sorulacak olursa, bunun bir "şov" olduğunu söylerler. Bazı diğer şovmenlerin aksine... Neyse, konumuza dönelim:

Sihirbazların, daha doğru ifadesiyle illüzyonistlerin (görsel yanılgı uzmanlarının) en hayret uyandıran numaralarından birisi, asistanlarını ikiye böldükleri gösterilerdir. Tabii sadece bölmeleri yetmez, geri de birleştirmeleri gerekir. Ancak "kesin ip var" demek gibi olmasın ama; elbette gösteri sırasında kimse kesilip tekrar birleştirilmemektedir. Basitçe yapılan, 1 yerine 2 asistan kullanmaktır. Ancak ikinci asistan hiçbir zaman gözükmez, her zaman kutunun bir yarısında durmaktadır. Bu sebeple illüzyonist, binbir şovdan sonra, asistanını kutunun içine yerleştirdiğinde, aslında asistan, kutunun yarısına girmektedir. Sonrasında, ikinci asistan ayaklarını dışarı uzatır, böylece sanki tek bir beden boydan boya uzanıyormuş gibi gözükür. Sonrasındaysa kılıç, elektrikli testere ve benzeri ürkütücü aletlerle kesim ve saplama işleri yapılır. Bu noktadan sonra, birçok şey yapmak mümkündür. Örneğin iyi yapılmış bir pratikle, hassas bir şekilde saplanan kılıçlar, görseldeki çizimde bedene dokunmayacak şekilde kutuları delebilir. En meşhuru, elbette, ortadan ikiye bölmektir. Kesme işlemi, iki asistan arasından geçecek şekilde yapılır.

Gösterinin modern versiyonlarında, sahneye akıllıca yerleştirilmiş aynalar, daha esnek asistanlar, daha gerçekçi maketler dahil edilerek daha da inandırıcı ve şaşırtıcı hale getirilmiştir. İllüzyon işi, gerçekten devasa bir iş sahasıdır ve bu gösterilerin hazırlanması için teknisyenler, mühendisler ve sanatçılar bol miktarda mesai harcamaktadır.

Böylece muhteşem bir gösteri, çok çok basit ama birçok sefer düşünmemizin mümkün olmadığı bir hilenin üzerine inşa edilerek sahnelenir. İzlemesi gerçekten de keyiflidir. Nasıl yapıldığını bilerek izlemesi, konuyu "heyecanlı" olmaktan ziyade, "sanatsal" hale getirebilir.

Hazırlayan: ÇMB (Evrim Ağacı)

evrimagaci.org/fotograf/83/6629

Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

İslam dininde büyü ve sihirin yeri nedir?

İslam inancına göre sihir ve büyü vardır. Bunlar kesin olarak yasaklanmış, günahlanmış eylemlerdir. Hatta peygamber Hz. Muhammed (SAV)'e bile büyü yapılmıştır.

Bakara, 102. ayette büyü yasaklanır:

"Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların uydurup söylediklerine tâbi oldular. Halbuki Süleyman büyü yapıp kâfir olmadı. Lâkin şeytanlar kâfir oldular. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de Hârut ile Mârut isimli iki meleğe indirileni öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek, herkese: Biz ancak imtihan için gönderildik, sakın yanlış inanıp da kâfir olmayasınız, demeden hiç kimseye (sihir ilmini) öğretmezlerdi. Onlar, o iki melekten, karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa büyücüler, Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar veremezler. Onlar, kendilerine fayda vereni değil de zarar vereni öğrenirler. Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten nasibi olmadığını çok iyi bilmektedirler. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür! Keşke bunu anlasalardı!"

(Kuran-ı Kerim, Bakara Suresi, 102. Ayet)

"Sağ elindekini (değneğini) at ki, onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez."

(Kuran-ı Kerim, Taha Suresi, 69. Ayet)

"Düğümlere nefes eden büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım."

(Felâk, 113/4)

Büyü ve sihir hadislerde de yasaklanır:

"İnsanı helak eden yedi şeyden sakınınız. Bunlar nedir diye sorulduğunda şöyle buyurdu: Allah’a şirk koşmak, sihir ve büyü yapmak, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı insanı öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, harpten kaçmak ve namusuna düşkün Müslüman kadınlara zina iftirası atmak."

(Riyazü’s Salihin, Hadis No: 1797)

"Bir düğüme üfüren sihir yapmış olur. Sihir yapan da şirke girer."

(Nesâi, Tahrimüd-Dem, 19)
Mart 2013

Alçay Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Sihirbazların yaptığı bildiğiniz numaralar nelerdir?

Bildiğim bir şapka delme numarası var. Bir büyük bir küçük olmak üzere iki sopa gerekiyor. Küçük sopanın ucuna ters şekilde bir iğne yerleştiriliyor. Büyük sopaya da iğnenin girebileceği bir oyuk hazırlanıyor. Daha sonra seyircilerden birinden şapka isteniyor. Küçük olan sopa elde avuçta saklı tutuluyor. Zorlanıyormuş gibi yaparak küçük sopa şapkaya batırılıyor. Şapkanın içinden büyük sopayla birleştiriliyor. Bu da delinmiş gibi bir görünüm veriyor.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.