Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şiilik

Mezhep

Şiîlik veya Şia, (Arapça: الشيعة, Farsça: شیعه) İslâm dini mezheplerinden birisidir. Şiî İslâm ya da Şiî Mezhebi olarak adlandırıldığı da olur. Mensuplarına Şiî veya çoğul olarak Şia denir. Şiîlik sözcüğü, yanlışlıkla Câferîlik ile eş anlamlı oarak kullanılabilmektedir, hâlbuki Şiîlik veya Şia hilafet veya imamet sorununda tarihsel olarak "Ali'ye yandaş olan kimseler" anlamına gelmektedir. Başlangıç dönemindeki bu ayrılık daha sonraki devirlerde kendi kavramsal-teolojik alt yapısını oluşturarak mezhepleşmiştir.

Mart 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

Şiilik ve Alevilik arasındaki farklar nelerdir?

  • Şiilik tasavvuf ve tarikat yollarını kabul etmez oysa Alevilik'te mürşit, muhip, yol, oğlu gibi kavramlar vardır. Dolayısıyla alevilik bir tasavvuf ekolüdür
  • Şiilik şerrî kaidelere bağlıdır. alevilik ise şerrî kaidelerin yanına tarikat, marifet, hakikat gibi tasavvufî kaideleri de ekler
  • Şiilik muta nikahını kabul eder ancak alevilik kabul etmez. Aleviler tek eşlidir
  • Şiiler zikir, semah ve ibadette enstruman kullanımını kabul etmezler oysa bunlar aleviliğin temel düsturlarındandır
Mart 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.