Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şirket İşlemleri

Türk Ticaret Kanunu

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Eylül 2014

Murat Demir @muratdemirank

Yapı dekorasyon firması kurmak istiyorum. Şahıs firması mı yoksa limited şirketi mi açmalıyım?

Merhaba,

Şahıs veya Şirket tercihini yaparken, Yıllık ciro/kar hedefiniz, ortağınızın olup olması gibi detaylara bakmak gerekiyor. Şahıs işletmeleri ticari kazançları üzerinden artan vergi dilimine tabidir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Takvim Yılı için)
 • 11.000 TL'ye kadar %15
 • 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası %20
 • 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası %27
 • 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası % 35
şeklinde vergilendirilmektedir.

Şirketlerde ise Giderler düştükten sonra kalan kar üzerinden %20 Kurumlar vergisi ödenmektedir. Şirkete ortaklarına kar dağıtımı yaptığı takdir Kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kar üzerinden ayrıca %15 Kurum Stopajı ödemektedir.

Şirket kar dağıtımı yapmaz, mevcut karı şirket sermayesine ilave ederse Kurum Stopajı ödemek zorunda kalmaz.

Kamu Borçları açısından bakıldığı zaman;

Şahıslar Özel ve Kamu Borçlarından tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.
Limited Şirketlerde Kamu Borçlarından ortakların sermayeleri oranında tüm mal varlıkları ile sorumludurlar.

Anonim şirketlerde Kamu Borçlarından ortaklar sorum değildir. Anonim Yönetim Kurulu ve Kurucu Ortakları Sermayeleri kadar borçlardan tüm mal varlıkları ile sorumlu olurlar.
Aralık 2012

Levent Güneş @leventg

Sodexo, firmalardan yüzde kaç komisyon alır?

%9 - %10 civarında komisyonu restoranlardan alıyor.
Aralık 2012

June @june

Sodexo gibi bir şirket kurmak mümkün müdür?

Elbette mümkün fakat uluslararasılığını dikkate alırsak bu çok zor bir girişimdir. Alanında en önemli kuruluş olan Sodexo'ya baktığımızda karşımıza çıkanları asla göz ardı etmememiz gerekiyor:

Sodexo
Sodexo
Sodexo

Büyüme oranı grafiklerdeki gibi artık küresel bir boyutta olmuş. Şirketi kurmak mümkün evet ama Türkiye'de bile sadece kurulsa büyük bir başarı derim ben. Mesele kurulması değil yukarıdaki grafiklere ulaştırılması.
Eylül 2012

Gizli Kullanıcı

Mobil yazılım için İsim-Marka Tescil işlemleri nasıl yapılır?

AYRINTI PATENT LİMİTED şirketi olarak marka ve patent tescili konusunda danışmanlık vermekteyiz.
Düşünülen markanın, tescil alınmak istendiği faaliyet alanı/alanlarında tescil için müsaitliğine bakılması gerekmektedir. Tescile uygun ise Türk Patent Enstitüsüne marka tescil müracaatında bulunulmaktadır.
Enstitü başvuru yapılan markayı 6 aylık şekilsel inceleme döneminden geçirmektedir. Yani markanın tescile uygunluğuna bakmaktadır. 6. ayın sonunda Enstitü nezdinde tescil uygunluğu kararı verilmiş ise 3. kişi ve kurumların itirazı için başvuru yapılan markayı Resmi Markalar Bülteninde yayınlamaktadır. Yayın süresi 3 aydır. Yayın süresi içerisinde kimseden itiraz gelmez ise Enstitü başvuru yapılan markaya 10 yıllık tescil kararı vermektedir.

Maliyetler; başvuru yapılan faaliyet alanı/alanlarına göre değişmektedir. Örneğin 1 faaliyet alanında başvuru yapılacaksa 150, 00 TL resmi başvuru harcı bulunmaktadır. Faaliyet alanı arttıkça +150, 00 TL olarak harç artmaktadır. Bununla birlikte Danışman bir firma ile çalışacaksanız hizmet bedeli ödemektesiniz. Son olarak başvuru tarihinden yaklışık 10 ay sonra Enstitünün tescil kararı vermesi neticesinde günümüzün harcı olan 450, 00 TL 10 yıllık tescil harcını yatırmanız gerekmektedir.

Özetlemek gerekirse; Sınıf harçları+Danışmanlık maliyeti+Kabul(10 yıllık tescil belgesi düzenleme harcı) harcı. Günümüz piyasasında bir sınıf (faaliyet alanı) başvurularda toplam maliyet ortalama 1100, 00 TL diyebiliriz.
10 yıllık bir tescil için bu maliyet bence uygundur.

Marka Tescili ve Patent konusunda ihtiyacınız olan tüm bilgiye ayrintipatent.com adresimizden ulaşabilirsiniz.
Ağustos 2012

Sacit Kurtuluş @sacitkurtulus

Şahıs şirketi nedir ve nasıl kurulur?

Şahıs şirketleri üç'e ayrılır;
1-) Adi şirket
2-) Kollektif şirket

3-) Komandit şirket


1-)Adi şirket


Adi şirket, sahibinden ayrı bir varlığı olmayan şirketlerdir. En basit şirket modelidir.
T.C. Borçlar Kanunu'na tabi olan adi şirketlerin tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Bu nedenle kendilerine ait mal varlıkları üzerinde ortaklarının müşterek mülkiyeti vardır. Şirketle ve şirketin malvarlığı ile ilgili hukuki eylem ve işlemlerde tüm ortaklar birlikte hareket etmek zorundadırlar.Borçlar Kanunu'nun 520 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Hatta yazılı olması dahi gerekmez. Ancak ortaklığa sermaye olarak getirilen değer, devri ve tasarrufu şekle bağlı ise, kanundaki bu şekil şartının yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, ortaklardan birisi sermaye olarak ortaklığa bir gayrimenkulün mülkiyetini taahhüt etmiş ise, Medeni Kanun uyarınca, taşınmazların devri tapu siciline tescil ile tamam olacağı için, gayrimenkulün tapuda adi ortaklık (yani tüm ortaklar adına) tescil edilmesi gerekmektedir. Aksi halde sermaye koyma borcu yerine getirilmiş sayılmaz. İki veya daha fazla kimsenin emeklerini (saylerini) ve mallarini ortak bir amaca ulasmak dogrultusunda sarf etmeyi taahhut ettikleri sirket turudur.Bu sirketin varligi icin taraflarca lafzi olarak adi sirket kuruldugunun telaffuzu gerekmemektedir.Yani niteligi itibariyle iki veya daha fazla kisi arasindaki iliskinin muhtevasi bu ortaklik turunu karsiliyor ise taraflar arasindaki iliskiye adi sirket hukumleri uygulanir. Adi ortaklığa emeği ile katılan ortağın şirketin zararlarından sorumlu olmayacağı iç ilişkide kararlaştırılabilir. ancak bu hüküm ortaklıkla işlem yapan üçüncü kişilere karşı geçerli değildir. Üçüncü kişiler ortaklık ile yaptıkları işlemlerden dolayı alacaklarını ortaklardan herhangi birine veya hepsine başvurarak alabilirler. Borcu ödeyen ortağın iç ilişkide diğer ortaklara başvurma (rücu) hakkı vardır. Eger bir ortaklik kanunda sayilan diger ortakliklardan (A.S/ LMT gibi...)herhangi birini karsilamiyor ise o ortaklik iliskisine adi ortaklik hukumleri uygulanir. bu ortaklikta taraflardan biri gizli ortak olarak kalip diger ortagi sirketi temsile yetkili kilabilir. (sirket=ortaklik)

2-) Kollektif şirket:


Kollektif şirket, pek yaygın olmayan bir şirket türüdür. Ortakların kişisel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmeler bakımından düşünülebilecek bir türdür. Bununla birlikte şirkete ortak olan kişilerin, şirketin borçlarından ötürü tüm malvarlıkları ile sorumlu olmaları, sınırlı sorumluluğun hakim olduğu limited ve anonim şirketlere karşı kollektif şirketlerin en zayıf noktasını teşkil etmektedir. Benzer ihtiyaçlara cevap veren kollektif ve limited şirketlerin kurulma oranlarına bakıldığında, kollektif şirketin ticaret hayatında tercih edilmeyen bir tür olduğu sonucuna varılmaktadır. Gerçekten de, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2007 yılı Ekim ayı verilerine bakıldığında kurulan 4126 şirketin sadece 1 tanesinin kollektif, buna karşın 3666 tanesinin limited şirket olduğu görülmektedir [1]
Kollektif şirket, özellikle küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygundur. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Kollektif şirket ortakları birbirine güveni olan kimseler arasında kurulur. İşletme masrafı sermaye şirketlerine kıyasla oldukça düşüktür. Vergi açısından da kurumlar vergisine değil, gelir vergisine tabidir.
Yapıları komandit şirketlere benzemekle birlikte, kollektif şirketlerde yalnız gerçek kişiler hissedar olabilir. Asgari sermaye gereksinimi olmayıp hissedarların sorumluluğu hisseleri oranında sınırlıdır. Hissedarların sorumluluk ve yükümlülükleri Şirket Kuruluş Sözleşmesi ile belirlenir.

3-) Komandit şirket:


Komandit şirket, iki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret ünvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.
Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlanmıştır. Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar.
Komandit şirketlerin en belirgin özelliği, ortakların bir kısmının sorumluluğunun sınırlı, bir kısmının sorumluluğunun da sınırsız olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaretle uğraşmadan kazanç elde etmek imkanı sağlandığı gibi, ticari yeteneği ve bilgisi olup, yeterli sermayesi olmayan kimseler için de ticaretle uğraşma olanağı elde edilmiş olur.
Temmuz 2012

Saygın Erten @SayginErten

Şahıs şirketlerinde Firma adı Firma ünvanı arasındaki fark nedir bu iki isim nasıl olmalıdır? Ve şahıs şirketini kuran kişinin adı firmada kesinlikle geçmeli midir?

Şahıs Şirketleri: Tüzel kişiliğe sahip ve ortakların sorumlulukları

sınırsız olan şirket türleridir (burada sınırsız sorumluluk derken yasa, şirket sahibinin her türlü varlığı ile ticaretinde sorumlu olduğunu ifade ediyr yani şirketin borcundan tüm mal varlığınız ile mesülsünüz)


Ortak ekonomik bir çıkar veya çıkarların gereği olarak sayısı belli kişilerin kurdukları ve sorumlulukları kişisel olan ortaklıklara şahıs şirketleri denir.


Ortakların sayısı genelde azdır ve ortaklığın devri de oldukça zordur. Şahıs şirketlerinde ortakların hepsi uygun

Şirketten ayrılan bir ortağın şirket ilişkilerinden dolayı üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam eder. Ortaklar, gerçek kişilerdir ve şirket borçlarına karşı sınırsız (bütün mal varlığı ile) sorumludurlar. Şahıs şirketleri TTK'ya göre ikiye ayrılır. Kollektif şirket ve Komandit şirket.


Şahıs şirketlerinde ünvan ve gerçek ismi birlikte kullanılır.isimlerde herhangi bir kısaltma yapılmaz. Yasal oalrak tüzel kişilik olduğunuz için isim ve ünvan beraber kullanılır. Firma kaşesinde sadece ticari ünvan kullanılabilir bunda bir engel yok isim ve ünvan ticaret sicil de beraber geçmelidir. ancak kaşede sadece ünvan kullanmanın rekabet yasağına takılması durumu çok fazladır şöyle ki @serkan ın firmasını ele alalım serkan burada 4Y Bilgi Teknolojileri adını kullanırken aynı adı kullanan bir başka tüzel kişiliğin iddia edeceği şan ve namını kullanma suçlamasından kaçınamaz dı. bu tür ihlallerde menfaat davalarında aleyhte, borç/alacak davalarında karşı tarafın lehine kararlar verileceği unutulmamalıdır.
Temmuz 2012

Gizli Kullanıcı

Düşük sermayeli, mühendislik içerikli bir firma kurma düşüncesindeyim. Şirketin türü ne olmalıdır?

Şirket kurmaktaki amacınızın ne olduğuna karar vermiş olmalısınız bu soruyu sorduğunuza göre. Düşük sermayeden hizmet satmak istediğinizi anlıyorum. Ben de kısa süre önce düşük sermayeli mühendislik hizmeti veren bir şirket kurduğumdan bir kaç tecrübemi yazmak isterim...
 • Eğer sadece kendi hizmetinizi satacaksanız muhakkak ki şahıs şirketi işinizi görecektir. Hem çok ucuza (500TL) kurulur, hem aylık masrafı çok düşüktür (150-200TL muhasebe) , hem de istediğiniz anda kapatabilirsiniz. Kapatma süresi Limitet ve Anonimlerde 18 aydır.
 • Eğer eleman çalıştırmayı düşünüyorsanız Limitet ya da Anonim kurmanız gerekmektedir. Bu iki şirket türü de eleman çalıştırmanıza müsaade etmesinin yanı sıra ortak almanıza da imkan tanır.
 • Sermayeleri de Limitet için 10 000TL, Anonim için 50 000TL'dir. Bu paranın dörtte birini şirket kurulum esnasında bankada bloke ettirmeniz gerekmekte kurulumun ardından parayı kullanabilmektesiniz.
 • Her iki şirketin de vergileri ve aylık masrafları aynıdır, sadece şahıs şirketinde kademeli vergi uygulanır ve 50 000TL yıllık ciroya kadar bu son iki türden daha az vergi ödersiniz.
 • Her iki şirket türü de tek ortakla yani sadece sizinle kurulabilir. Limitet şirkette ortak almanız ve onu ortaklıktan çıkartmanız daha zor hatta neredeyse imkansızdır. Anonim şirkette ortak almanız ve çıkartmanız çok basittir.
 • Limitet şirketlerde şirketi ilgilendiren kararlarda oy birliği Anonimlerde ise oy çokluğu gerekmektedir. Eğer tender bile olsa ortak almayı düşünüyorsanız Anonim şirket daha avantajlı olacaktır.
 • Bir de şirket batarsa ne olur konusu var bunu sadece duyduklarımdan biliyorum, Limitetlerde şirketin borçları size ait kalırken Anonimlerde borçlar da batan şirketle batabilmektedir.
Mayıs 2012

Hakan @hakkan

Halka arz nedir? Nasıl gerçekleştirilir?

Halka arz,bir şirkete ucuz sermaye sağlamak amacıyla şirketin borsaya açılması demektir.Bunu yapmanın iki yolu vardır ve ikisi aynı anda ya da ayrı zamanlarda yapılabilir.

1-Sermaye arttırma 
Yeni hisseler ihraç edilir ve yatırımcılar bu hisselere para öderler.Bu para şirketin kasasına gider.
2-Hisselerin bir bölümünün yeni yatırımcılara satılması
Patronun hisselerinin bir kısmı yeni yatırımcılar tarafından satın alınır.Bu ödenilen para şirket kasasına değil,patronun cebine gider.

Ekonomi
Mayıs 2012

Hakan @hakkan

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri nasıl bulunur?

Üniversitelerden Sivil toplum kuruluşlarından Farklı sektörlerdeki dost yöneticilerden ve dostlarından Piyasadaki danışmanlık şirketlerinden...

Mayıs 2012

Hakan @hakkan

Neler ticari sır kapsamında sayılabilir ya da sayılmalıdır?

Ticari sır, genel manada TTK'ya tabi olan her şirketin kamuya açıklanmamış her türlü bilgisidir. Kamuya açıklanmamış her türlü bilginin ticari sır sayılması, şirketlerin karşılaşacağı dava ve ihtilaflarda, elleriniz kısmen güçlendirebilecek bir savdır. Bu nedenle, şirketler yaptıkları sözleşmelere gizlilik hükümleri koyarlar.
Temmuz 2012

Nazende @nazende

Tacirlerin işletme belgelerini saklama yükümlülüğüne aykırılık halinde verilecek cezanın üst sınırı nedir?

borçlar kanununa göre 5 yıl olan ticari belgeler ttk ile 10 yıl saklanmak zorundadır. belgeleriniz cari dönemlerinde tasdik edildikten sonra saklamanız ve istenildiğinde göstermek zorundasınız, uygulanacak cezai hüküm saklanmayının belgenin istenme sebebine göre değişecektir, misal yanlış hesaplanmış bir vergi ise defter yada belgelerin istenme sebebi eksik hesaplanan bölüm kadar irticalen hesaplanacaktır.

belgelerin bilerek sunulmaması yada kaybında kusurunuz olması sebebiyle 200 güne kaar adli para ceası ile cezalandırılırsınız.

defter ve belglerinizi afet, hırsızlık v.b. sebeplerle zayi ettiyseniz bunu idari mahkeme kararı ile yasallaştırmanız lazım.

Daha fazla