Bilmek istediğin her şeye ulaş

Sitoloji

Biyoloji

Sitoloji (hücre biyolojisi adıyla da anılmaktadır, kökü Grekçe'deki kytos, barındırıcı kelimesidir), hücrelerin fizyolojisini, yapısını, içerdiği organelleri, bulunduğu ortamla olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, bölünmesini ve ölümünü inceleyen bir bilim dalıdır. Bu işlem hem moleküler hem de mikroskobik ölçüde gerçekleştirilir. Sitoloji araştırmaları, bakteriler ve protozoa gibi tek hücreli organizmalardan, insan gibi çok hücreli organizmalara kadar büyük bir alana yayılır. Hücrelerin oluşumu ve görevleri hakkında bilgi edinmek, bütün biyolojik bilimlerin temelini oluşturur. Değişik hücre türleri arasındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya çıkarmak, özellikle de moleküler biyolojinin yanı sıra kanser araştırmaları ve gelişim biyolojisi gibi biyomedikal alanlara çok büyük katkıda bulunur. Bir araştırmadan öğrenilen bilgiler, evrensel bazı teorileri ortaya çıkardığından, bir türün hücresinden edinilen bilgiler diğer türlere de uygulanılabilir hale gelir. Sitolojideki araştırmalar, özellikle genetik, biyokimya, moleküler biyoloji ve gelişim biyolojisine katkıda bulunur.

Nisan 2014

Erdoğan Onur Yatağan, bir soruya yanıt verdi.

Bir hücre kültürü deneyinde hücrelerde belirgin bir ölüm gözlenebilmesi için verilmesi gereken UV veye X ışını dozu ne kadardır?

Burada hangi hücre kültürünü çalıştığınız, hangi ortamda çalıştığınız, UV lambasının yaydığı ışın dalga boyu önemli.
Nisan 2014

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Ekim 2012

Ali Melih, bir soruya yanıt verdi.

Hücrelerin bölünmesi ne zaman durur?

Her hücre belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünmek zorundadır.Çünkü belli bir büyüklüğe ulaşan hücredeki organeller vs. hücrenin ihtiyacını karşılayamaz.Bir hücre Sitoplazmasında gerekli besinler oldukça,DNA'sı zarar görmedikçe ve ortam şartları uygun oldukça sağlıklı bir şekilde bölünür.Ama bu şartlar sağlanmazsa bölünme verimli olmaz hatta durar. Bir şeey değil :)
Eylül 2012

Caner Acu, bir soruya yanıt verdi.

İnsanlarda bulunan farklı hücre tipleri nasıl sınıflandırılır?

İnsanlarda toplam 230 çeşit hücre bulunmaktadır.

4 ana başlıkta endoderm, ekzoterm, mezoderm ve epitel olarak toplanır. Bütün hücre çeşitlerinin tamamını görmek için: Hücre çeşitleri

3 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.