Bilmek istediğin her şeye ulaş

Siyaset Felsefesi

Siyaset Felsefesi, devlet, hükümet, siyaset, özgürlük, mülkiyet, meşruiyet, haklar, hukuk gibi konular hakkındaki, bu kavramlar nedir, neden ihtiyaç vardır, bir hükümeti ne meşru kılar, devlet hangi özgürlükleri ve hakları neden korumalıdır, hangi biçimde kurumsallaşmalıdır, kanun nedir, vatandaşın devlete karşı yükümlülükleri nelerdir, bir hükümet yasal olarak neden ve nasıl görevden çekilmelidir gibi temel sorulara cevap arayan ve bu konuları felsefeden faydalanarak inceleyen sosyal bilim dalıdır.

Ekim 2017

Eren Kahveci, bir soruya yanıt verdi.

Felsefenin başlangıcından bugüne kadar geçirdiği evreleri göz önüne alarak günümüzde felsefe ne işe yarar?

"Acaba bana öğretilenler / algıladıklarım / inançlarım ne kadar doğru" dan tutun da, gelecekte ne olabilir'e kadar, iyi insan nasıl olunur dan tutun da, var mıyım yok muyum(!)'a kadar ve eleştirel bakış açısı kazanmaya kadar pek çok soru, analiz, felsefi düşünceye girmektedir. Yani aslında gün içinde ya da kendi içimizde ya da yaptığımız işte -tutarlı ya da tutarsız- felsefe yapmaktayız.
Ağustos 2017

Kenan Keskin, bir soruya yanıt verdi.

Liberalizm ve Liberteryenizm arasındaki farklar nelerdir?

Liberalizm kademesiz özgürlük. Bir sınırı var ve ötesinden özgürlük yok. İnsanları belirli özgürlüğe kadar savunan fikir.
Liberteryenizm kademeli özgürlük. Birisi daha çok, biri daha az olur. Bu fikir ivme kazandıkça yavaşça özgürlüğün olduğu bakış açısı değişir. Örneğin çok liberteryen olan birisi Anarko-Kapitalist olabilir, az olan ise Liberalist olur. Olay bu açıkçası. Siyasi kimliğin pusulasıyla alakalı bir durum.
Ağustos 2016

Marty Mcfly, bir soruya yanıt verdi.

Devlet nedir?

Olağandışılıklara , olağanüstü bir hızla müdahale edip , hiçbir şeyin sistemdışı gerçekleşmesine izin vermeyen ezoterik yapı.

Sırları vardır ve matruşka gibidir.
Mart 2016

Seckin, bir soruya yanıt verdi.

Neden insanlar eşit veya adaletli değil? Neden hala Kast sisteminin modern halini yaşıyoruz?

Herkesin ihtiyacını nedeni önemli olmayan bir kurala göre belirleyip giderdikten sonra, tamamen teknolojik çözümlerle insan hayatını iyileştirmeye çalışan bir sistem olsa hepimiz rahat olurduk. Ama herşeyden önce ilk başta bankacıık sistemine son verilmeli topluma hiçbir katkısı olmadığı halde en çok parayı kazanan kurumlar ve tamamen yalancılar.
Ocak 2016

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Neden insanlar eşit veya adaletli değil? Neden hala Kast sisteminin modern halini yaşıyoruz?

Tarım devriminden sonra insanlar toprakları ekmeye başladılar. Artık karınlarını doyurmak avlanıp, toplayıp elde etmeye göre daha değişikti, daha az riskliydi. Yerleşik hayata geçtiler. Komşuluk başladı, kalabalık başladı.


Birileri gözlerini açtı. Hem rahatça karnını doyuracaktı hem de bu kalabalığın potansiyelinden faydalanacaktı. Onlar, ağa oldular. Diğerleri onların kölesi. Güçlerine güç katmak için kendilerini tanrının yeryüzündeki temsilcisi ilan ettiler, diğerleri buna inandı.

Endüstri devrimi yaşandı ama ağalar, sarsılsalar da ipleri ellerinden bırakmadılar.
Aralık 2015

Ömer K., bir soruya yanıt verdi.

Adam Smith'in görünmez el (invisible hand) kuramı nedir?

Piyasada kendi kendine işleyen bir çark , düzen olduğunu belirtir. Genellikle devletin müdahalesinin olmaması gerektiğini savunur. Genellikle diyorum çünkü küçük de olsa istisnaları da göz önünde bulundurmuştur.
Aralık 2015

Gökhan Biçer, bir soruya yanıt verdi.

Adam Smith'in görünmez el (invisible hand) kuramı nedir?

Piyasayı 'birileri'nin yönetmesi, kararlarda söz sahibi olmasıdır.
Nisan 2015

Mehmet, bir soruya yanıt verdi.

Adam Smith'in görünmez el (invisible hand) kuramı nedir?

İlk kez Adam Smith 1776 "Milletlerin Zenginliği" kitabında; "Devlet ekonomiye müdahale etmesin ekonomi kendi kendine dengeye gelir çünkü görünmez eldir" der. Görünmez el prensibine göre üretici ve tüketici ayrı ayrı kendi çıkarlarını max. etmeye çalışırlar. (Fiyatlar çok mu yüksek piyasada olsun yinede devlet müdahale etmesin fiyatlar yüksek olursa tüketici talep etmez ve fiyatlar dengeye döner gibi düşünebiliriz).
Ancak 1929 Dünya Ekonomik Buhranına Adam Smith'in görünmez el prensibi çözüm bulamamıştır ve görünmez el prensibi çökmüştür.1935'de Keynes; Adam Smith'in görüşlerine karşılık olarak; devlet kriz veya sorun anında ekonomiye müdahale etmesi gerektiğini söylemiştir ve Adam Smith'in Görünmez El Prensibinin yerini Keynes'in Müdahaleci Kapitalizm görüşü almıştır.
Ocak 2015

Murat Emecan, bir soruya yanıt verdi.

Neden insanlar eşit veya adaletli değil? Neden hala Kast sisteminin modern halini yaşıyoruz?

Aslında sistem taş devrinden beri var; fakat biz insanların işine geldiğinden olabilir yoksa bu sistemi düzeltmeye çalışanlar bir şekilde tehdit unsuru olmazdı.
Eylül 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

Eylül 2014

Zeynep Kılınç, bir soruya yanıt verdi.

Neden insanlar eşit veya adaletli değil? Neden hala Kast sisteminin modern halini yaşıyoruz?

Çünkü üzerimize basarak yükselmiş insanlar için adalet ve eşitlik kavramları, yükseldikleri basamakları geri inmelerini gerektirecek. Adalet ve eşitlik, bencilliğin ortasında kalmış bu insanların çıkarlarına uymuyor ve onlar zirvede dururken biz git gide dibe batıyoruz.
Eylül 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

Kapitalizm'i yıkabilecek sistemler var mıdır? Varsa bu sisteme geçiş evresinde izlenecek strateji nasıl olmalıdır?

Kapitalizmin biricik esprisi... Tüketimdir...üretim kapitalizmin kitabında yazmaz....üreten eski teknik çalışmalarda insan unsuru iken günümüzde makine ve teknolojik aletlerdir.....örnek...BMW otomobilinin üretiminin insan eli değmeden otomasyona tabi olduğunu söyleyebiliriz...günümüzde teknolojik aletlerle ve otomasyon sistemi ile makinalar insanı kontrol etmektedirler....örnek...makine mühendisinin robot başında bekçilik yapması....eskiden üretim üzerinden insanlar kontrol edilirken...şimdilerde tüketim üzerinden kontrol edilmektedirler.... geleneksel yaşam tarzını pasifize etmek... yeteneksiz... kendi bireysel ihtiyaçlarını karşılamaktan (örnek.....birçok kişi....gömleğinin düğmesini dikmekten...ayakkabısını boyamaktan.....bir yumurta kırıp pişirmekten bihaberdir....basit görünen işler....profesyonel yardımcılar ve uzmanlar tarafından yeteneksiz...düşünmeyen....aciz insanlara...hizmet etmek uyanıklığı ile sunulmaktadır...)))) aciz insan türü yetiştirmek için... Mütemadiyen modernleşme ilerleme çağdaşlaşma medenileşme olarak topluma empoze eder... Tüketim yoluyla... Kapitalizmin çökmesinin tek çözümü şu parolada gizlidir... TÜKETİRSEN TÜKENİRSİN... . TÜKETMEZSEN TÜKENİRLER... Bu düstur üzerine eğer ülkemizde insanlar sadece boğazlarını doyuracak kadar kendilerine yaşam alanı sınırı koysalar... . Özelleştirilen ve yabancılara peşkeş çekilen tüm milli-yerli kurumlar... Çok değil 1 ay sonra çöküşe geçecek... İflas edecekler ve yabancılar ülkeyi terk edip kaçacaklardır... kelepir fiyata her şeyi geri almak mümkün olacaktır... Olur mu... ??? ... kesin olur... Eyleme geçildiğinde... ancak... Türk milleti damarlarına kadar... 1980 den bu yana bireysel hırs ve egoizme teslim olduğu için... Ülkemiz için imkansızdan ötedir... ...
Eylül 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk adaleti sağlar mı?

Hukuk iktidarların maşasıdır... Hukuk adalet sağlamak değil... adaleti hukuku düzenleyenler lehine... . Düzenler... Yönetilenler... hukukun düzenlediği adalete uymak zorundadırlar... ...
Eylül 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Devlet nedir?

Dünya Klasikleriyle büyümüş biri olarak rahatça söyleyebilirim ki;
  • Fakirden alıp Zengine veren kişi veya kişilerin oyun, park alanı.
Eylül 2014

Uğur Çakmak,  yeni bir soru sordu.

Daha fazla

34 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.