Bilmek istediğin her şeye ulaş

Siyaset (Türkiye)

Türkiye

Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakıcısı) kelimesinden türemiştir. Yunan siyasal yaşamında ise siyaset, "polis"e veya devlete ait etkinlikler biçiminde tanımlanmıştır.Politika bilimi (politoloji) politik hareketler ve güç edinilmesi ve kullanımı konusunu inceler. Poli yunanca çoğul kelimesini iade eder. Politika, toplumun halka dair yaptığı tüm etkinliklerdir. (Aristoteles)

Temmuz 2017

Zeki Çevik @zkcncvk

Terörle mücadele için silahla müdahale mi edilmeli yoksa müzakere mi edilmeli?

Psikolojik olarak baskıda olan terör üyeleri zaten ülkenin haşmetli kollarına gelir. Ama kesin olarak silahlı mücadeleyi ben önermiyorum. Örneğin bir örgütte henüz neden olduğunu bilmediği birileri uyutularak bulunuyorsa bunlar teslim olunduğu vakit rehabilite edilerek ülkeye kazanılır. Ama zira örgütlerin kurulma amacı şu günümüzde fikirlerinden dolayı değil de bir ülkenin çıkarlarına, kişisel çıkarlara ve diğer şeylere göre kuruluyor. O halde teslim olmamaya devam eden birileri zaten emrini başından alır. O halde ne diye müzakere ediyoruz?

iMüzakere yöntemlerini biz kürt sorununda değerlendirdik. O örgüt üyelerinin neden orada olduğunu biliyoruz. O silahlar vesaire onları söylemiyorum bile. Haziran seçimlerinden sonra çıkan olayları da bildiğiniz varsaydım.
Mart 2017

Gizli Kullanıcı

Sizce referandumda neden evet veya hayır demeliyiz?

Madde 75 - Milletvekili sayısından başlayabiliriz. 50 tane daha milleti düşünmeyen adam ya da kadının ömür boyu paşalar gibi bakılmasına karşıyım.

Madde 101 - Seçilecek cumhurbaşkanının partili olmasına da karşıyım. Bu durumda çıkartılan yasalarda meclis ve cumhurbaşkanı karşılıklı birbirlerini denetlemeyecek, halihazırda anayasa delinerek işletilen suç sistemi işlemeye legal olarak devam edecek.

Madde 105 - Cumhurbaşkanı suç işlediği durumda ki diploma olmadan makamda olmak bile anayasal bir suç, onu sadece meclisteki salt çoğunluk denetleyebilecek ki aynı zamanda iktidar partisinin de başkanı olacak kişiyi kimse denetleyemeyecek.

Madde 106 - Cumhurbaşkanı yardımcılığı makamı getiriliyor ki örneğini Azerbaycan'ın Tayyip Erdoğan'ında gördük.

Madde 119 - Cumhurbaşkanına verilen OHAL ilan etme yetkisi de tek bir elde olduğunda fevri, adaletsiz vb kullanılabilecek ki tersini nedense düşünemiyorum.

Madde 142 - Askeri mahkemelerin kurulması da yasayla engellenecek yani askerleri de Cumhurbaşkanının atayacağı hakimler yargılayacak. Cumhuriyeti yok ederken askeriyeden gelebilecek tepkilere karşı bir tedbir alınmış görünüyor bu maddeyle.

Madde 159 - HSYK'nın başkanı yine Cumhurbaşkanının direkt kafasına göre seçtiği adalet bakanı olacak, bir üye de yine aynı şahsın seçtiği adalet bakanlığı müsteşarı olacak. Kurulun bir kısmı iktidar partisi diğer kısmı ise Cumhurbaşkanı tarafından atanacak yani tümü Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Böyle bir kurumdan adalet beklemek imkansız olacak. Madde 146'da bahsi geçen Anayasa mahkemesi de aynı şekilde Cumhurbaşkanının hegemonyasına alınacak.

Madde 8 - Yürütme yetkisini %100 olarak tek kişiye yani Cumhurbaşkanına veriyor. Zaten yasama da partisiyle onun elinde keza yargı da. Yani demokrasinin olmazsa olmazı güçler ayrılığında bahsettiğimiz üç erkin tamamı Cumhurbaşkanına geçiyor.

Madde 15 - Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sadece Cumhurbaşkanının OHAL ilan etmesine bağlanıyor.

Madde 73 - Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.


Madde 117 - Silahlı kuvvetlerden de Cumhurbaşkanı mesul olacakmış. Aynı zamanda o kişi devletin baş komutanı oluyor. Yasama, yürütme, yargıdan sonra askeriyenin de başı aynı kişi olacak.

Madde 118 - Milli güvenlik kurulu da tamamen Cumhurbaşkanı ve onun atadığı genel kurmay başkanı tarafından atanacak.

Madde 124 - Cumhurbaşkanı kanunlarla çelişmediği sürece KHK çıkartma yetkisine sahip olacak. Yani eğer meclisteki partisiyle istediği yasaları çıkartamazsa KHK çıkartarak yoluna devam edecek.

Madde 131 - YÖK'ün de artık sadece Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesini öngörüyor.

Madde 154 - Yargıtay da Cumhurbaşkanının HSYK'sı tarafından yani yine aynı kişi tarafından seçilecek.

Madde 155 - Danıştay da aynı Yargıtay gibi seçilecek.

Görünüşe göre tüm devleti tek bir kişiye devretmeye hazırlanıyoruz. İşlevsiz meclisi, CB'deki meclisi fesih yetkisi ve KHK çıkarma haklarıyla sistemin 3. Meşrutiyetten bir farkı yok. Yasama, yürütme, yargı ve askeriyeyi bir kişiye devrederseniz o kişi sadece bir otokrata dönüşebilir. Meşrutiyet, halifelik, şeriat gibi geri dönemlerin sistemlerine dönüp kulun kulu olarak yaşamak isteseydim kararım evet olurdu ama ben bunlara karşıyım. Yani kararım hayır olacaktır. Akape ve kurmayları tarafından yapılan kirli siyaset sandıktan evet çıkarsa kepazeliğin nerelere varacağı hakkında bir fikir veriyor. Bir muhalefet partisinin eş başkanlarını kendi ürettikleri senaryolarla içeride tutuyorlar, bu bile hayır demeye yeterli olmalı, nitekim adalet bir gün herkese lazım olacaktır, hatta akapelilere bile. Görüyorsunuz Almanlardan bir şamar yediler adalet, demokrasi diye ağlıyorlar. Dışarıda demokrasi aramadan önce içeride hayırcılara yaptıkları zulmü bir gözden geçirseler iyi olacak.
Nisan 2016

Desina Sahin @desinasahin

Nisan 2016

Adem Şahin @ademsahin

Türkiye'yi nasıl bir gelecek bekliyor?

Gerekli tedbirler alınmazsa çok kötü bir gelecek bekliyor. Şu an komşulardan Azerbaycan hariç dostumuz kalmadı. Dış dünya ile ise zaten sorunlu durumdayız. Emperyalizm terör örgütünü besleyerek taşeronluk yaptırıyor.
Şubat 2016

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Bugüne kadar siyasete atılmayı düşündünüz mü?

Tabi ki.Hatta geleceğe dair en büyük planlarımı bunun üzerine kuruyorum
Şubat 2016

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasi geleceği arasında bir bağ kurulabilir mi?

Olur da başkanlık sistemine geçerse ilk 4 yılı içerisinde hali hazırda zayıflamış olan imajını daha da zayıflatacağına inanıyorum.
Psikolojik olarak her geçen sene daha da güç manyağı olan, oldukça dengesini kaybeden, kaybettikçe kendi tabanı tarafından bile muhaliflerle karşılaşacak ve gün gelecek tabanı tarafından da diktatörlükle suçlanacaktır.
Bakınız günden konusu olan Dolmabahçe görüşmeleri hakkında Bülent Arınç ile olan ters düşmeleri.
Kaldı ki o adam her daim bunun dağıttıklarını toplamış biridir. Neyse.
Ben inanıyorum ki başkanlık sistemi bardağı taşıracak son girişimlerin ilk adımı olacak ve Devrim için halk ayaklanacak.
Öyle böyle bir Gezi olmayacak. Polis bile üniformasını çıkartıp halaya katılacak.
UMUYORUM OLACAK.
Şubat 2016

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Sizce Milliyetçi Hareket Partisi siyasetin neresinde, partiye neler oluyor, neler olacak?

MHP erimez, devleti temsil eder. Doğru yolda ilerlediğini söyleyemeyeceğim. AKP'nin her türlü dalaveresinde AKP'ye destek olduğuna hepimiz şahidiz. Sayelerinde yolsuzlukların üstüne gidilmedi, hırsız bakanlar soruşturulmadı, terör saldırıları araştırılmadı vb. Seçim öncesi attıkları nutuklarla, seçim sonrası yaptıkları icraatlar arasında bu kadar büyük bir farkı başka hiçbir partide göremiyorsunuz. AKP bile daha dürüst bir görüntü sergiliyor. Gördüğüm kadarıyla genel başkanları ruh hastası ama onun değişmemesine çalışan bir de aynı hastalıkta tabanları var. İktidar olmadıklarına göre muhalefet olduklarının bilincine varmalılar ve iktidarı denetleyici muhalif görevlerini üstlenmeliler. Bunun yolu da başlarındaki Deli İbrahim'i tahttan indirip henüz o kadar ruh hastası olmamış birini oraya çıkartmak olacaktır. Bahçeli'de en az Erdoğan kadar fanatik, hasta görüntüsü veriyor. Gel koalisyon yapalım sen başbakan ol denilince bunu reddetmesi için bir politikacının kesinlikle deli olması lazım. Bu hem parti tabanına hem de vatana ihanet olarak görülmelidir. Bir tarafta cumhuriyetin tüm kazanımlarını istikrarlı bir şekilde yok eden parti, diğer tarafta buna karşı çıkmayan hatta her fırsatta destek olan sözde milliyetçi parti. Öyle beş parmakla it şekli yapınca siyasi sorumluluğunu yerine getirmiş sayılmıyor, bunu artık aklı bitip mavi ekran veren başkanlarına biri anlatmalı ama gördüğüm kadarıyla tabanları da zaten Devlet'den akıllı değil. Aklı biraz daha başında bir genel başkan seçerek yollarına devam etmeliler.
Şubat 2016

Gökhan Biçer @Denizcigokhan

Elinizde yetkiniz olsa Cumhuriyet Halk Partisi için ne(ler) yapardınız?

Geçen gece nereden estiyse aklıma geldi de ciddi ciddi mevcut taban nasıl iyileşir nasıl çoğalır diye kafa patlattım. Üstüne de şimdi bu soruyu görmek keyif verdi açıkçası. Teşekkürler. Hatırladıklarımı genel olarak yazmaya çalışayım.
 • Gençlik kollarında son derece idealist güzel insanların olduğunu biliyorum. Bunlar arasında organizasyon kurulup il/bölge gençliği araştırılarak doğru temiz dürüst insanlara ulaşılması adına çalışmalar başlatır, tamamlandığında mevcut il/bölge temsilciliklerini kurumsal kimlikle kendilerine teslim ederdim.
 • Partinin olmazsa olmaz kurallarından biri olarak Milletvekili adayı kesinlikle Parti çatısı altında yetişmiş kişilerden aday gösterilebilir kanununu tüzüğe işletirdim.
 • Bütçemin büyük bir kısmını her ilde Kadın/Erkek/Çocuk sığınma evleri açmaya ve onları topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmeye ayırırdım. Çünkü biliyoruz ki hala çocuk yaşta evlendirilmesine karşı çıkamayan ve kocası buyruğu altında gönülsüz kadınlıkla analığa bürünen kadınlar eğitim sorunumuzun en temel problemi. Günümüzde sadece 16-17 yaş evlendirilen kız çocuklarının sayısı yıllık 40 BİN. Bu organizasyon için bir vakıf da kurulabilir ve halk desteğini kesinlikle esirgemez, bence.
 • Bir nevi Partinin sembolü olan her bir okun hakkını verecek sosyal projeleri hayata geçirerek halkı makarnaya muhtaç olmaktan kurtarma girişimleriyle paramparça olmuş imajımı düzeltir aldığım oyu hakkıyla helaliyle alırdım.
 • Bu gibi aşamalar tamamlandıktan sonra genel başkan dahil partinin önde gelen deneyimli düzgün siyasetçilerinden oluşan danışmanlar kurulu oluşturarak deneyimlerinden gençleri faydalandırmak adına hizmetlerine devam etmelerini sağlardım.
 • Klasik mitinglerden vazgeçer seçimlerin dışında da halka özel piknik gibi sosyalleştirici etkinlikleri ön plana çıkartarak tarafsız güzel vakit geçirmelerine olanak sağlardım. Bir nevi ulaşım mekan eğlence benden kendin getir-pişir-paylaş tadında gerçek anlamda sosyalizm ruhunu aşılardım topluma.
 • Kesinlikle her ilde bir köy seçer ve o köyü örnek köy olacak şekilde desteklerdim. Başta tarımcılık olmak üzere yine bütçemin büyük bir kısmını gelir getirici, iş imkanı sağlayan tesisler yapmaya adardım. Bu oluşum adı altında belirli periyotlarda insanlara köy yer değiştirme hakları tanıyıp doğru insanların doğru noktalarda birbirlerine ulaşmasını entegre olmasını sağğlarken kültürler arası entegreyide oıluşturmuş olurdum. Hem de en sağlam parti alt yapısını kurmuş olurdum.
 • Oku bunlarıi #CHP :)
 • Vs vs..
Ocak 2016

Bazarov @kaisersoze

Aralık 2015

Bazarov @kaisersoze

Bir toplum için 60 yıl uzun bir süre midir? Türk toplumu son 60 yılda hangi büyük değişimleri göstermiştir?

1955-2015 yılları arası Türkiye'deki değişimler( yorumlarım hiçbir siyasi görüşü desteklememektedir.)
1950 de devam eden ve 1955 yani 60 yıl öncesinin doğum yılında Adnan Menderes in 5. Yılı devam eden bir sistem ve ikinci seçimi kazanarak dönemine devam eden bir siyasi parti ve lideri halk tarafından çok mu sevildi bilinmez ama tek parti den farklı partilerin de iktidar olabileceğine işaret etmekte olduğu görüldü bir sağ parti anlayışı ortaya çıkmış oldu aslında dedemin demesiyle köylü artık şehirli olmaya başladı Samsun da denizi geri çekip geniş bir alana sahip oldu.(Toprak yasası kanunu da tartışılır tabi)...
12 Mayıs 1960 darbe yılları hiçbir bir zaman tasvir etmediğim yaşım itibariyle de görmesem de Türkiye de yaşadığım için anlayabildiğim bir kavram o yüzden pek iyi olan bir durum değil 1961 10 yıllık başbakan ve çalışma arkadaşları idama gittiler.
Sonrasında darbe yıllarının kaybettirdiği bir takım gerilemeler ve batının ilerlemesi karşısındaki durulmalar dönemimiz baş göstermektedir. Dünya da iki büyük devletin soğuk savaş yılları ve orta doğu ve 3 kıta arasında kalan bir köprü Türkiye bu arada savaşa girmemeyi ve daha çok abd yanlısı bir tavır içerisinde çalışmalarına devam etmektedir.
Diğer yılların getirdiği ise bir nevi 12 eylül 1980 darbesine zemin hazırladı sokaklarda gençlik olayları sağ sol kavgası bana göre bir takım çevrelerin para kazanma hırsı için kullandığı halk kiminin
1980 geldiğinde desteklediği Türkiye kurtuldu dediği kenan paşa bir tarafta yargılanıp en ağır cezayı alsın dediği halk var.Kendi tabiriyle haksızlık olmasın diye bir sağdan bir soldan astık demesi
Sonrasında gelen MHP iktidarı Alparslan Türkeş ülkücü gençlik 2009 da kaybettiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu gibi nice kişiler Sülayman Demirel unutulması imkansız bir şahsiyet...
Devam eden yıllarda 1980 darbesi sonrasında aslında önemli kişiler gelmiştir 2000 yıllarına kadar gelen devam eden Sülayman Demirel-Turgut Özal- ilk kadın başbakan Tansu Çiller vs gibi...
1990 yıllarında kaybettiğimiz pek bilinmeyen 1955 sonrası 60 yıllık istihbarat tarihine damga vuran
Hiram Abas...
1993 yılı Turgut Özal-Eşref Bitlis-Adnan Kahveci-Cem Ersever-Uğur Mumcu ve şu an bilmediğim bir çok önemli insan üstü örtülen bir takım ölümler....
1996 Abdullah Çatlı ölümü sonrasında gelen Susurluk soruşturması...
Ahmet Kaya çatal Olayı...
1999 öcalanın yakalanması idam edilmemesi ve halen tartışmaları devam eden idam edilmemesini isteyen imza atan kişiler davası...
Son olarak halen bitmek bilmeyen törör olayları
Ülkedeki Değişimler
Ülke 2 darbe birçok siyasi karışıklık birçok önemli isim ölmesi Kıbrıs Barış Harekatı ülke vatandaşların ülke gençlerinin boş yere ölmesi öldürülmesi üniversiteden araştırma konusu çıkması gerekir iken olayların çıkması diğer olaylar
2000 sonrası 2001 ekonomik kriz 2002 yılı Tayyip Erdoğan ve iktidar olması
Ülkede törör devam etmekte Ankara da en büyük tarihindeki bombalı saldırı kadına şiddet çocuk istismarı sayısal verilerini bilmediğimiz illegal yolsuzluklar asgari ücret gerçekten çok değişim oldu ülkede :)
Atatürk ün bıraktığı yerde çağdaş düzen yerine kara düzen devam eden bir işleyiş ülkede uzay vs teknolojileri bilim ve sanat konuşması gerekir iken bizim ülkede siyaset-din-para üçgeni konuşuluyor...
o İnsanlar siyasetini oy pusulasında dinini içlerinde yaşatsalar din ile siyaset paraya karışmasa aslında iyi ve zeki milletiz ama algımız bizim de sayemizde hep buralara kaydırılıyor...
Benim bu ülkede ümidim her zaman var bir gün bu millet siyasetini oy yerinde dinini içinde yaşayıp sorgulayan sanata düşkün empati kurabilen bir millet olacaktır.
Bu memleket için savaşanlar boşuna savaşmadı. . .
Kasım 2015

Zeki Çevik @zkcncvk

Orta Doğu'nun 10 yıl sonraki durumu sizce nasıl olur? Harita değişikliği olur mu? Bölge daha da karışır mı?

 • Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının kesinlikle değişmiş olacağına inanıyorum.
Böyle düşünmemin en güçlü nedeni; Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası bağlayıcılığı olan İkiz Yasalar anlaşmasına imza atmış olmamızdır.
 • 2000 yılında yapılan ön protokol anlaşması (Ecevit-Bahçeli-Yılmaz Koalisyonu) 2003 Yılında T.C. Başbakanlığı sırasında Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp meclisten oy çokluğuyla 1 gecede geçirilip resmi gazetede yayınlanan bu anlaşma yürürlüğe girmiştir..
Peki ne diyor bu anlaşma?
 • Ülke içinde herhangi bir etnik grup, yoğun yaşadığı bölgede devlet hizmetlerinden memnun kalmadığı taktirde kendi bölgesinde yapılacak bir referandumla özerkliğini isteyebilir.
 • B. M. Özerklik istenen bölge sınırlarının kontrol ve güvenliğinden sorumludur.
Kısacası bu yasa ile ülkemiz çoktan bölünmüştür sadece açıklamak için; uygun kaos ortamı hazırlanmıştır ve son 3 aydır itinayla yürütülmektedir.
Kasım 2015

Rukiye Koksal @hindiba_1

Şimdi ne olacak memleketin hali?

Eger bu politikalariyla devam ederlerse memleketin icine edecekler
Eylül 2015

Merve Şahin @mervesahin

Uluslararası hukukta yaptırım gücünün yetersizliği konusunda ne düşünüyorsunuz?

Siz önce bu olayların oluşum nedenlerine bakın artında yatan ve idare eden grupları araştırmak lazım . Ben size bunu uzun uzun yazmak isterim ama zaten bazı yazılarımda face de yayınladım .
Daha fazla

1351 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Demokrasi

87 Kullanıcı   47 Soru   166 Yanıt

Açılım

27 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

2010 Anayasa Referandumu

18 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Dış Politika

98 Kullanıcı   20 Soru   53 Yanıt

Hüseyin Çelik (Milletvekili)

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Plebisit

3 Kullanıcı   2 Soru   4 Yanıt

Anayasa Değişikliği

3 Kullanıcı   1 Soru   2 Yanıt