Bilmek istediğin her şeye ulaş

S.S.K. (Sosyal Sigortalar Kurumu)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Mart 2015

Fazlı Özdemir  yeni bir  gönderide  bulundu.

Tebrikler SGK (!)

2014 Kasım ve 2015 Ocak ayları Google aramalarında %166 oranda artış göstererek ne kadar başarılı bir kurum olduğunu bir kez daha ispatladı.
Başarının ardındaki tek neden
=> Ülkenin tamamının haraca bağlanması gereği ile oluşturulmuş "Zorunlu" Genel Sağlık Sigortası.
Yıllarca hastane yüzü görmeyen (göremeyen) insanların, haberi dahi olmadan ilgili yasa gereği devlete...
Borçlarınızı bir an önce ödeyin ki yeni yol çalışmaları için ödenek çıksın, malum önümüz yaz.
Bu arada, sitenin sağ üst köşesindeki İngilizce Almanca ve Fransızca seçenekleri de pek bi' hoş olmuş, canım.

5679
Mayıs 2014

Hakan Köse  yeni bir  gönderide  bulundu.

SGK Sorgulama ve Hizmet Dökümü ile ilgili faydalı bilgiler

İnternette çok aranan ve sürekli ihtiyaç duyulan bir bilgi olduğu için burada derli toplu halde yazmak istedim:

 1. SGK veya SSK Hizmet Dökümü (4A, 4B ve 4C): esgm.sgk.gov.tr/Esgm/
 2. SGK veya SSK Borç Sorgulama: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/i...
 3. SGK veya SSK Dekont Görüntüleme: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/WebTahsilat/D...
 4. SGK veya SSK Randevu Alma: gss.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/
 5. SGK veya SSK Emeklilik (Hizmet) Sorgulama: esgm.sgk.gov.tr/Esgm/

Elinizin altında bulunsun, lazım olur. 3021
Nisan 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Zorunlu deprem sigortası nedir?

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Sistemi yönetme sorumluluğu ise Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) verilmiştir.
Zorunlu deprem sigortası poliçesi depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı konutları güvence altına alır. Zorunlu deprem sigortası, konutu depremde hasar gören ev sahiplerinin, ister oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, zararını en hızlı şekilde tazmin ederek yaşamın normale dönmesine aracılık eder.
Nisan 2014

Ali Rahim Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesi dördüncü fıkrasında; "4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14''''üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60''''ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…" denilmektedir.
Kasım 2013

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

SSK'lı yakınlarının devlet hastanelerinde tedavi olabilmek için herhangi bir işlem yaptırması gerekiyor mu?

Birinci derece aile fertleri için geçerli olmak üzere; Genel Sağlık Sigortası (GSS) zorunlu hale gelmeden önce ki hizmet şartları SSK bünyesinde şunlardı:
 1. Aylık ve gelirinin olmaması,
 2. Asgari ücretin, vergi ve sigorta primi düşüldükten sonra kalan net tutarından az gelirinin olması
 3. Diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması,
koşulları ile sigortalı aile fertlerinden biri diğerini ve diğerlerini kendi sigortası üzerinden sağlık hizmetleri aldırabiliyordu.
Fakat, GSS'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sistem şöyle işlemeye başlamıştır:
Her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Böylece o hanede ki bireyin geliri hesaplanmış olacak!
Bakınız: TTNET Adil Kota Kullanımı: ttnet.com.tr/bireysel/destek/bilgi-banka...
 • Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.
 • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295, 3 TL) ile asgari ücret(886, 5 TL) arasında olanlar 295, 3 liranın 12’de 1’i kadar, (35, 4)
 • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886, 5 TL) 12’de 1’i kadar (106, 38 TL) ;
 • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisi yatıracak.

Örnek ile Belirtecek Olursam:
Farz edelim ki biz 3 kişiler bir aileyiz.
Anne, geliri olmayan bir ev hanımı,
Ben, öğrenci veya işsiz evin çocuğu,
Baba, 1000 lira emekli geliri olan.
Evde bizim olsun kira ödemiyor olalım.
Hesap şu: 3 kişilik bu ailenin toplam geliri 1000 lira olduğundan kişi başına düşen 333 lira bir gelir görünüyor. Buda Devletin ön gördüğü taban geçim sıkıntısı olan 295 liranın altında kaldığı için GSS primlerimizin Devlet tarafından ödeneceği anlamına geliyor.
Fakat olduya toplam gelirimizin miktarı nedeniyle kişi başına düşen gelirmiz 295 liranın üzerinde kaldı; bu durumda 1. Derece aileden evlenmiş abla abilerin çocuklarından da gelir testinize bizimle kalıyor diyerek kafa ekletme hakkınız kabul görüyor.
Bu forumu ssk.biz.tr/wp-content/uploads/2013/05/ge... hanede yaşayanların imzaları, kimlik fotokopisi ile Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Gelir Testi bürosuna vermeniz yeterli olacaktır.
Daha başka merak ettikleriniz için: dunyabulteni.net/aile-saglik/194143/50-s. . . Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için ise: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/webtahsilat/in...
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Şubat 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

2013 tarihinden itibaren ödenecek olan emekli maaşı farklarını nasıl sorgulayabiliriz?

2000 yılından önce emekli olanlar SGK'ın internet sitesinden İntibak Farkları bağlantısından TC kimlik numaraları ve sicil numaralarıyla intibak farklarını sorgulayabilirler.
uyg.sgk.gov.tr/ıntibak/
Temmuz 2012

Batu Batu, bir soruya yanıt verdi.

Sigortasız çalıştırılan işçiler için asgari ücret ne kadardır?

Sigortasız çalıştırılan işçi hiçbir sosyal imkana, devlet güvencesine ve asgari ücrete tabi değildir. Sigortasız işçi devletin, çalıştığının farkında olmadığı işçidir. Bir yasal statüsü yoktur.
Haziran 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Ev hanımları için sigorta, sssk süreçleri nasıl ilerler?

Bu soru aslında çok önemli yasa ya göre ev kadınları sigortalı olamazlar yani ev kadınını yasalar işçi kabul etmiyor, ancak gene yasalar buna çare olarak ev kadınlarını evde yaptıkları işlerden dolayı isteğe bağlı sigortalı olarak kabul edebiliyor. 

5510 sayılı kanun 52. maddesi sanırım birçok sorunu cevaplayabilir.
Haziran 2012

Hidayet Koksal Sandıkcı, bir soruya yanıt verdi.

Bireysel emeklilik için yatırılan primlerin sigortalı olarak çalıştığınız bir şirkette vergiden düşürülmesi nasıl gerçekleşir?

Gerek kalmadı. 
devlet desteği geliyor. vergiden düşülmesine dair beklenti olan rakam BES portföyünüze fon olarak ilave edilecek artık. avantaj kare yani :))

Mayıs 2012

Blnt, bir soruya yanıt verdi.

Mayıs 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Bağ-Kur'lular SSK'dan emekli olabilir mi?

Üzerilerinde ki vergi kayıdını kaldırıp işçi olarak bir yerde çalışmaya başlarsa primlerini sgk ya geçirterek emekli olablir. ama bu seferde iş günü ve yaş haddine takıla bilir. mevcut bilgileri değerlendirmek lazım.
Mayıs 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Bireysel emeklilik için yatırılan primlerin sigortalı olarak çalıştığınız bir şirkette vergiden düşürülmesi nasıl gerçekleşir?

Bireysel emeklilik dekontlerınızı maaş günüden önce muhasebe birimine ulaştırmanız yeterli burada dikkat edilmesi gereken konu bireysel emeklilik primi tarihinin maaşınızın tahahkkuk tarihinden önce muhasebe birimine ulaşmasıdır. iki aylık prim bir ay içerisinde vergiden düşülemez..
Daha fazla

16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.