Bilmek istediğin her şeye ulaş

S.S.K. (Sosyal Sigortalar Kurumu)

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Nisan 2012

İmran Çukadar @cuhadar

SSK primi yatan ama bağkuru devam eden kişinin emekliliği

Yetmedi yorum olarak ekleyeyim. Emeklilik için başvurduğunda ssk primlerini bağkura aktarırız senin emekliliğin 28 ay geri gider demişler. Askerliğini de yatırırsa bu şahıs ssk dan hemen emekli olma şansı varmıdır.
Mart 2012

June @june

Bağ-Kur'lular SSK'dan emekli olabilir mi?

Üzerilerinde ki vergi kayıdını kaldırıp işçi olarak bir yerde çalışmaya başlarsa primlerini sgk ya geçirterek emekli olablir. ama bu seferde iş günü ve yaş haddine takıla bilir. mevcut bilgileri değerlendirmek lazım.
Mayıs 2012

Murat Kamay @raistroy

Bireysel emeklilik için yatırılan primlerin sigortalı olarak çalıştığınız bir şirkette vergiden düşürülmesi nasıl gerçekleşir?

Gerek kalmadı. 
devlet desteği geliyor. vergiden düşülmesine dair beklenti olan rakam BES portföyünüze fon olarak ilave edilecek artık. avantaj kare yani :))

Mayıs 2012

Ocaliptus @Aradia

Sigortasız çalıştırılan işçiler için asgari ücret ne kadardır?

Sigortasız işçi çalıştırılamaz @Aradia , bahsettiğin yada sormak istediğin belirli süreli çalışma, yarı zamanlı çalışma yada çağırma usulü işçi çalıştırma filan olabilir mi?

Belirli süreli iş sözleşmelerinde kural . işçinin çalışacağı işin objektif kriterler dahilinde olması ve süreli ile belirli olması gereklidir. örnek olarak belirli bir süre içinde tamamlanacak bir bina, yol ya da köprü inşaatı işi olması, ya da belirli bir zaman dilimi içinde gerçekleştirilecek bir tanıtım veya kampanya işi olması gerekmektedir. ayrıca belirsiz süreli işçilerin çalıştığı biriş yerinde duyulan ihtiyaç sebebiyle misal kadrolu bir işçinin sağlık sebeiyle 2-3 aylığına işe gelemeycek olması gibi.

belirli süreli iş sözleşmelerinde de sigorta hsusu çalışılan süre kadar yaptırılmak zorunda dır. iş akdinin belirli süreli lması sigorta konusunda herhangi bir muafiyet getirmez. ödenecek ücret asgari ücretin altında olamaz. belirli süreli iş akidlerinde sözleşmenin bitmiş olması sebebiyle kıdem tazminatı hasıl olmaz. ve iş süresi belirli ve sözleşmenin ne zaman biteceği belli olduğundan ihbar tazmınatına hak kazanılamaz.


Şubat 2012

Umay @Kentmant

SSK'lı yakınlarının devlet hastanelerinde tedavi olabilmek için herhangi bir işlem yaptırması gerekiyor mu?

Birinci derece aile fertleri için geçerli olmak üzere; Genel Sağlık Sigortası (GSS) zorunlu hale gelmeden önce ki hizmet şartları SSK bünyesinde şunlardı:
  1. Aylık ve gelirinin olmaması,
  2. Asgari ücretin, vergi ve sigorta primi düşüldükten sonra kalan net tutarından az gelirinin olması
  3. Diğer çocuklarından sağlık yardımı almaması,
koşulları ile sigortalı aile fertlerinden biri diğerini ve diğerlerini kendi sigortası üzerinden sağlık hizmetleri aldırabiliyordu.
Fakat, GSS'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte sistem şöyle işlemeye başlamıştır:
Her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Böylece o hanede ki bireyin geliri hesaplanmış olacak!
Bakınız: TTNET Adil Kota Kullanımı: ttnet.com.tr/bireysel/destek/bilgi-banka...
  • Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.
  • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295, 3 TL) ile asgari ücret(886, 5 TL) arasında olanlar 295, 3 liranın 12’de 1’i kadar, (35, 4)
  • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886, 5 TL) 12’de 1’i kadar (106, 38 TL) ;
  • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisi yatıracak.

Örnek ile Belirtecek Olursam:
Farz edelim ki biz 3 kişiler bir aileyiz.
Anne, geliri olmayan bir ev hanımı,
Ben, öğrenci veya işsiz evin çocuğu,
Baba, 1000 lira emekli geliri olan.
Evde bizim olsun kira ödemiyor olalım.
Hesap şu: 3 kişilik bu ailenin toplam geliri 1000 lira olduğundan kişi başına düşen 333 lira bir gelir görünüyor. Buda Devletin ön gördüğü taban geçim sıkıntısı olan 295 liranın altında kaldığı için GSS primlerimizin Devlet tarafından ödeneceği anlamına geliyor.
Fakat olduya toplam gelirimizin miktarı nedeniyle kişi başına düşen gelirmiz 295 liranın üzerinde kaldı; bu durumda 1. Derece aileden evlenmiş abla abilerin çocuklarından da gelir testinize bizimle kalıyor diyerek kafa ekletme hakkınız kabul görüyor.
Bu forumu ssk.biz.tr/wp-content/uploads/2013/05/ge... hanede yaşayanların imzaları, kimlik fotokopisi ile Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı Gelir Testi bürosuna vermeniz yeterli olacaktır.
Daha başka merak ettikleriniz için: dunyabulteni.net/aile-saglik/194143/50-s. . . Prim borcunuzun olup olmadığını öğrenmek için ise: onlinetahsilat.sgk.gov.tr/webtahsilat/in...
Nisan 2014

Gizli Kullanıcı

Zorunlu deprem sigortası nedir?

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince zorunlu tutulan ve evinizi deprem riskine karşı teminat altına alan bir sigorta ürünüdür.

Sistemi yönetme sorumluluğu ise Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olarak 2000 yılında kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) verilmiştir.
Zorunlu deprem sigortası poliçesi depremin ve deprem kaynaklı yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin neden olabileceği hasarlara karşı konutları güvence altına alır. Zorunlu deprem sigortası, konutu depremde hasar gören ev sahiplerinin, ister oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, zararını en hızlı şekilde tazmin ederek yaşamın normale dönmesine aracılık eder.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı

İşsizlik maaşı nasıl alınır?

İşsizlik maaşı işiniz sona erdiğinde yeni bir işe girene kadar temel ihtiyaçlarınız için devlet tarafından ödenen maaştır.

Hangi durumlarda alınabilir?

  1. İş veren işinize son verdiyse
  2. Çalıştığınız iş yeri kapandıysa
  3. Belli bir süreliğine işe girmişseniz ve sözleşmeniz bittiyse yararlanabilirsiniz. Yani kendi kusurunuzdan dolayı işsiz kalmış olmamanız gerekmektedir.

İşin kaybedildiği tarihten önceki 120 gün prim ödemesi olanlar, eğer işten çıkarıldığınız tarih içinde 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemişseniz 6 ay, 3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemişseniz 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemişseniz 10 ay işsizlik maaşından faydalanabilmektedir. Alacağınız ücret ise son 120 günün (4 ay) brüt ücretinin yüzde 40'ıdır.

Sigortalı işsizler işsizlik maaşı alırken sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun nedeni ise işsizlik maaşı aldığınız süre içerisinde İŞKUR sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumu’na Genel Sağlık Sigortası primlerini ödüyor.

İşiniz sona erdikten sonraki 30 gün içinde en yakın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.
Ocak 2013

Halil Ertekin @halilertekin

2013 tarihinden itibaren ödenecek olan emekli maaşı farklarını nasıl sorgulayabiliriz?

2000 yılından önce emekli olanlar SGK'ın internet sitesinden İntibak Farkları bağlantısından TC kimlik numaraları ve sicil numaralarıyla intibak farklarını sorgulayabilirler.
uyg.sgk.gov.tr/ıntibak/
Haziran 2012

Nesimi Akgül @nesimiakgul

Ev hanımları için sigorta, sssk süreçleri nasıl ilerler?

Bu soru aslında çok önemli yasa ya göre ev kadınları sigortalı olamazlar yani ev kadınını yasalar işçi kabul etmiyor, ancak gene yasalar buna çare olarak ev kadınlarını evde yaptıkları işlerden dolayı isteğe bağlı sigortalı olarak kabul edebiliyor. 

5510 sayılı kanun 52. maddesi sanırım birçok sorunu cevaplayabilir.
Nisan 2012

June @june

Kısmi süreli çalışanlar genel sağlık sigortası primini 30 güne tamamlamak zorunda mıdır?

Kısmi süreli çalışanların Genel Sağlık Sigortası primlerinin nasıl bildirileceği ve ödeneceği konusunda 5510 sayılı Kanunun 88. Maddesi dördüncü fıkrasında; "4''''üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte, 4857 sayılı Kanunun 13 ve 14''''üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur. Bu durumda olan sigortalıların eksik günlerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri, 60''''ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi veya (g) bendi kapsamında ödenir…" denilmektedir.

16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.