Bilmek istediğin her şeye ulaş

Süpersimetri

Süpersimetri parçacık fiziğinde geçen Standart Modelin karşılaştığı sorunları çözmek için 1970 lerde ortaya atılan bir teoridir. SUSY olarak kısaltılır. Temel fikir, bilinen her fermiyona yeni bir bozon ve aynı şekilde bilinen her bozona da yeni bir fermiyon parçacığın varlığını öne sürerek, tesir kesiti hesaplamalarında sonsuz çıkan integralleri sonlu hale getirmektir. Süpersimetri aslında bir modeller ailesi olarak düşünülebilir: Varlığı iddia edilen yeni parçacıkların kütleleri, bilinen parçacıklarla etkileşmeleri teori tarafından verilmediği için bu parametrelerin her ilginç sonuç veren değeri bir yeni model gibi düşünülebilir. Bu modeller ailesinde en basit olanına Minimal Süpersimetri Modeli (MSSM) ismi verilir, bağımsız parametre sayısı 150 den fazladır. Hesaplanabilir bir teori olarak ilgi çekmesinin yanı sıra, farklı kuvvetlerin etkileşim katsayılarını da yüksek enerjilerde aynı değere taşıdığı için en olası modellerden biri olarak kabul edilmektedir.

Mart 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Süpersimetri nedir?

                            Süpersimetri


  • Fizik konusudur.
  • Doğada var olduğuna inanılan bozonları fermiyonlara, fermiyonlarıda bozonlara dönüştüren simetridir. 
  • SUSY olarak kısaltılır.
  • Standart modelin karşılaştığı sorunları çözmek için 1970'lerde ortaya atılan bir teoridir.
  • Bir modeller ailesi olarak da düşünülebilir.
  • Susy deneysel olarak kanıtlanamamış olmasına rağmen fiziğe katkısı büyüktür..
(Higgs bozonu ve süpersimetri parçacıkları araştırılırken...)
    Süpersimetri
Mart 2012

Aykut Kardaş,  yeni bir soru sordu.

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.