Bilmek istediğin her şeye ulaş

Şüphe

Şüphe veya kuşku, bir insanın, bir olay karşısında duyduğu emin olamama duygusu veya güvensizlik duygusudur. Şüphenin en genel tanımı ise; "inanç ve inançsızlık arasında kalan duygu"dur. Şüphe, çoğu insan için olağan bir duygu olsa da, kimi zaman bu duygu gereksiz veya aşırı olarak belirebilir. Aşırı şüphe duyan insanlara "Paranoyak" veya "Kuşkucu" adı verilir. Şüphe, öncelikle bir yargıdan veya hükümden önce hissedilen tereddütle ortaya çıkar. Bu duygunun sebepleri, olayın veya hükmün inandırıcı oluşuna göre değişiklik göstermektedir. Bununla beraber, bir hükmün inandırıcılığı, kişiden kişiye de değişiklik göstermektedir. Paranoyak adı verilen insanlar, hemen hemen tüm durumlarda tereddüt yaşarlar. Psikologlar ise, şüphenin, kişinin benliğinden çıkan bir tür fobi olduğu görüşündedirler.

Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Şüphe duymadan inanç mümkün müdür?

İnanç zaten sadece şüphe duymadan mümkündür. Şüphe duyulan yerde kanıt arayışı başlar ki inanç kanıt sunmaz "itaat et, inan" der. Septisizm ya da skeptisizm (şüphecilik) tam anlamıyla dogmatizmin (inanççılık) karşıtıdır.
Haziran 2013

Samet Polat, bir soruya yanıt verdi.

Ekim 2012

Özlem Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Septisizim nedir?

Her şeyden şüphe duyma halidir.
Protagoras: 'Her şeyin ölçüsü insandır. Her şey bana nasıl görünürse benim için öyledir. Üşüyen için rüzgar soğuk, üşümeyen için soğuk değildir. Her şey için birbirine tümüyle karşıt iki söz söylenebilir.' sözleriyle septisizmi yorumlamıştır. Septisizme göre herkes için kesin ve mutlak olan bir bilgi bulunmamaktadır.
Temmuz 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

Şüphe duymadan inanç mümkün müdür?

Kesinlikle bu soru bana da aynı deyimi hatırlatıyor. Can yücel burada gerçekten çok haklı :) ' Bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne..' hiç bir konuda sabit bir fikrim yoktur benim, her zaman diğer ihtimalinde olabileceğini düşürüm.Körü körüne bağlanmak şüphesizliği getirir. Bu büyük bir eksikliktir. Şüphesiz insanlar şüphesiz toplumları doğurur. Her durumu kabul eden insanlar, diğer ihtimalin daha iyi ya da daha kötü olacağını düşünmeden önlerine sunulanı kabul eder. Tek bir olay çevresinde insanlar yıllarca döner durur. Gelişme olmaz. Somut bir örnek verecek olursak bilimin temel kaynağı şüphe duymaktır. Dünyanın yuvarlık olduğu, evrimin var olduğu, dünyadan başka gezegenler olduğu ve bir çok bilimsel bilgi şüphe duyma sonucunda ortaya çıkmıştır. Somut olan bir çok şeyin bile şüphesini duyarken, soyut kavramlara hakkında şüpheye düşmek gayet normaldir. Kişisel olarak benim için mümkün değil..
Temmuz 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Şüphe duymadan inanç mümkün müdür?

Mümkün olabilir. Bu biraz da bana 'körü körüne inanmak' deyimini anımsatıyor. Ancak şüphe de gereklidir. Çünkü şüphe sizi araştırmaya, daha çok okumaya itecektir. Bu da inandığınız veya inanmadığınız bir şeyi anlamanıza veya aklınızdaki soru işaretlerin gitmesine yardımcı olacaktır. Ama ben mesela bazı konularda şüphe duymaktan korktuğum için şüphelenmemeyi seçerim, çabalarım. ( nedense ben de bilmiyorum)

5 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.