Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tarikat

Tarikât, Tanrı'ya ulaşma ve onu tanıma yollarından her biri.İslamiyet'te, İslamiyetin kalbi boyutu üzerinde duran ve "kalbin fıkhı" diye nitelenen tasavvuf öğretisinin uygulandığı düzenli kurumsal yapılar olarak tarif edilir.

Mart 2015

Yücel Murat  yeni bir  gönderide  bulundu.

Masonluk Dünya Kardeşliği midir?

Masonluk hakkında çok şey söyleniyor, yazılıyor, çiziliyor. Masonları dinlersen ülkü mabedi, dünya kardeşliği, kamil insan olma gibi amaçlarının olduğunu anlıyorsun. Ama biraz araştırırsan işin ucu siyonizme hatta şeytana tapmaya kadar gidiyor.
Fatih Altaylının Teke Tek programına katılan 33. Dereceden mason olan ve bir dönem üstad-ı azamlık yapan Remzi SANVER'i dinlediğinizde masonluğun iyi bir şey olduğunu düşünmeye başlarsınız. Bunun dışında şimdiye kadar okuduğum masonlukla ilgili kitapların hiçbirinde olumlu bir şeye rastlamadım. Gerçekte masonların amacı nedir? Masonluk hakikaten dünya kardeşliğini sağlamaya mı çalışıyor?
Haziran 2014

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Mevlevilik nedir?

Türk kökenli bir tarikattır. Mevlana Celaleddin Rumi tarafından ama oğlu Sultan Veled Çelebi tarafından düzenlenir belirli kurallar belirlenir. Mevlana' nın ölümünden sonra daha çok gelişmişlerdir. Çünkü amaç 13. Yy da yaşamış olan Mevlana' nın görüşlerini ve tasavvufi düşüncelerini sürdürmek...

Mevlevilik

Kuralları ise şu şekildeydi;
Aklı iyi kullanmak, hikmet sahibi olmak,
Başkalarına her zaman iyi ve güzel davranışın örneği olmak.
Maddi ve manevi bakımdan temiz olmak.
İnsanlığa hizmet etmek.
Tanrı'dan, Hz. Muhammed'den sonra Mevlana'ya bağlanmak, ona gönülden inanmak.
Bilim edinmek, bilgili olmak.
Alçakgönüllü, sabırlı, güler yüzlü ve nazik olmak.
Dindar olmak.

Ritüelleri ilginç gerçekten, örnek ile şu şekilde ( Vikipedi) : Mevleviliğin gelişmiş bir adap ve kural sistemi vardır. Misal, ortak tabaktan yemek yeniyorsa kaşığın bir tarafı ile yemek alınır, diğer tarafı ile yemek yenir. Kaşığın ağıza değen kısmının yemeğe değmemesine özen gösterilir. Ayrıca alemdeki tüm varlıkların Allah'ın birer parçaları olduğu varsayılarak onlara değer verilirdi. Örneğin; kaşık öpülerek yemeğe başlanır, sırtlarına giydikleri yelekler öpülerek giyilirdi. Mevlevilikte de diğer tarikatlarda olduğu gibi yün giyilir, bu da maddi ve özellikle manevi fakirliğin bir gösteriliş şeklidir.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Aralık 2013

Goul Chakir Katsapoulos, bir soruya yanıt verdi.

Scientology tarikatı nedir?

Scientology ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir inanç ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Başlarda Hubbard tarafından kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dini akıma dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi'nin dinini tanıtmak ve yaymak için kullanmaya çalışmaktadır. Daha detayli bilgi: tr.wikipedia.org/wiki/scientology
Mayıs 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

İslamiyette kaç tarikat vardır?

Kaç müslüman varsa aslında o kadar da Tarikat var diyebiliriz.

Tarikat "yol" anlamına gelir ve her insan İslam'ı kendine göre yaşar. Çeşitli islamî oluşumların içindeki insanların bile kendi dünyalarında ayrı bir İslamî yaşantıları vardır.

Kısaca herkes bir "yol" ya da "tarik" tutturmuş gitmektedir.

Şayet sorduğunuz bir "şeyh" etrafından toplanan kaç oluşum var ise bunun net olarak sayısını vermek zor.

Sadece Türkiyede olanların bile sayısı çok fazla. Mesela Nakşibendilikğin bile onlaca alt kolu mevcut.
Mayıs 2013

Gülçin Gürsoy, bir soruya yanıt verdi.

İslamiyette kaç tarikat vardır?

Melamilik, Yesevilik, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Şazeliye, Bedeviyye, Celvettiye, Mevlevilik, Bektasilik, Bayramilik(ilk Türk tarikati), Naksibendilik, Halveti tarikati,Rifaiyye, Geylaniler, Cerrahiler, Kadirriye, Desukkiye, Çiçtiyye, Kübreviyye bu kadarının adını biliyorum ve ehli sünnet (bir çoğu)olan tabi...
Mayıs 2013

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

İlluminati (aydınlatıcı), varlığı ve kurulduğu kanıtlanmamış bir dernek. Savunduğu zannedilen kötü özelliklerin aksine batıl inançlara, önyagılara, günlük hayata dinin karıştırılmasına, devlet güçlerinin kötüye kullanılmasına karşıtlığı, kadınların eğitimini ve kadın erkek eşitliğini savunur. Bu derneğin kötü olarak bilinmesinin nedeni ise bütün bunların aksini savunmuş olan Roma Katolik Kilisesinin bu derneği 1785 yılında yasaklamış ve devlete de yasaklatmış olmasıdır. Yine de dünyamıza demokrasi, özgürlükler ve insan haklarını getirmiş olan Fransız Devrimini bu grubun birleşerek yaptığı iddia edilir. Bir de derneği kötülemiş olan Dan Brown var ki kendisi bir roman yazarıdır, hiçbir tarihi gerçeğe bağlı kalmak zorunda değildir.
Mayıs 2013

Tuğba Çam, bir soruya yanıt verdi.

İlluminati hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Ben güçlü olduklarını veya korkmamız gerektiğini düşünmüyorum ama eğer bilinçli olmazsak -özellikle onların Türkiye üzerindeki siyasi çıkarları konusunda- amaçlarına ulaşabileceklerini düşünüyorum. Müzik piyasasını ellerinde tuttukları ve amaçları doğrultusunda kullandıkları bir gerçek. Yakın tarihe dönüp baktığımızda 11 Eylül saldırısı ile neler yapabileceklerini gösterdiklerini düşünüyorum. Ama yine de bu bizi korkutmamalı. Biz Amerikan emperyalizminden artık kurtulmalı ve başka ülkelerin çıkarları için maşa olarak kullanılmaktan vazgeçmeliyiz. Özellikle devlet işlerimize kimseyi karıştırmamalıyız. Yeni Dünya Düzeni tamamen siyasi bir ideolojidir. Artık bunun farkına varmalıyız.
Mayıs 2013

Tuğba Çam, bir soruya yanıt verdi.

illüminati ile ilgili fikrin nedir?

Bu konuda bütün videoların gerçeği yansıttığını söyleyemeyiz, bazıları tamamen karalama kampanyası veya iyi araştırılmadan yapılmış, bu örgütle alakası olmayan insanların adının kullanıldığı videolar. Ama bu konuyla gerçekten ilgileniyorsanız, size bu konuda yapılan en iyi bir araştırmanın GELENLER (THE ARRIVALS) belgeseli olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten izlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

Mayıs 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Nurculuk nedir? Kim tarafından kurulmuştur?

Said Nursi tarafından 20. yy'ın başlarında kurulmuş bir meşreptir. Bu fikrin temelini oluşturan eser Said Nursi'nin Risale-i Nur adındaki eserler külliyatı olup, Nursi'ye tabii olanlara da Nur talebesi denilir. Sünni İslam'a bağlı olan bu görüş bir tasavvuf tarikatı değildir. Bu meşrepte tasavvuf tarikatlarında olduğu gibi şeyhten el alma, şeyhin postuna oturmanın olmadığı, bir şeyhin mutlak hakimiyeti yerine şûraya, kararların danışmayla alınmasına önem verildiği izlenimi edinilmektedir.

Din

Nurculuğun kurucusu Said Nursi...

Said Nursi'nin ölümünden sonra bu cemaatin başına sırasıyla Ahmet Hüsrev Altınbaşak>Zübeyir Gündüzalp>Memet Fırıncı geçtiler. Sonraları bu cemaat Yazıcılar ve Okuyucular olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Okuyucular grubu risalelerin Latin harfleri ile matbaada çoğaltılıp basılmasından yanaydı. Yazıcılar da Arap harflerini ibadet görerek, risaleleri Arap harfleri ile yazdıklarından dolayı halk arasında Yazıcılar ismini almışlardır. Daha sonraları Okuyucular aralarında ikiye bölünmüştür.

Nur cemaatinin kolları ve liderleri:
1. Yazıcılar Grubu (Ahmet Hüsrev Altınbaşak)
2. Fethullah Gülen Grubu (Gülen cemaati)
3. İhlas Nur Grubu (Said Özdemir)
4. Kurdoğlu Grubu (Mehmet Kurdoğlu)
5. Med-Zehra Grubu (Muhammed Sıddık Dursun)
6. Nesil Grubu (Mehmet Fırıncı)
7. Şûrâ Grubu (Mehmet Kırkıncı)
8. Yeni Asya Grubu (Yeni Asya Gazetesi, Mehmet Kutlular)
9. Zehra Grubu (İzzettin Yıldırım)
Daha fazla

8 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Nakşi Bendi

2 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Mevlevilik

2 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt