Bilmek istediğin her şeye ulaş

Teizm ya da Tanrıcılık, Tanrı'nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine inanan bir düşünce akımıdır ve bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanmaktır. Bu yaklaşıma göre tanrı dünya ve insanlar ile sürekli ilişki içerisindedir. Teizm'e göre Tanrı vardır ve Tanrı'nın insanları doğru yola sokmak için insanlığa göndermiş olduğu peygamberler ve dinler vardır. Teizm, insanlara din gönderen bir Tanrı inancı üzerine kurulu olan felsefe görüşüdür. Monoteizm tek bir tanrıya inanmak, Politeizm ise birden fazla tanrıya inanma anlayışıdır. Tanrı'nın varlığını kabul eden diğer inanışlar Deizm, Panteizm ve Pan-enteizm'dir. Teizm'i bu inançlardan ayıran nokta, tanrının insanlara din gönderdiğine inanılmasıdır. Teist görüşler, aşağıda sıralanan kuramlardan hareketle tanrının varlığını ispat etmeyi amaçlarlar. Teizmi veya teist görüşleri benimseyenlere teist denir.

Ocak 2016

Siran Camgöz, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Deizm, mantık ve akıl yolu ile ulaşma ilkesini savunan bu sebep ile vahiy ile gelen dinleri reddedip tek Tanrıya inanmaktır; ancak Deistler Tanrının evren üzerinde hakimiyetinin olduğuna inanmazlar
Teizm, tek ve çok Tanrıya ve Tanrının evren üzerinde hakimiyeti olduğuna inanmaktır.
Panteizm, evrenin kendisinin Tanrı olduğuna inanır ve her şeyin Tanrıya döneceğini söyler
Agnostisizm, bilinmezciliktir. Yanii Tanrının varlığı veya yokluğu bilinemez
Ateiz, Tanrıya inanmamaktır. Tanrıyı reddeder.
Ocak 2015

Abdullah Gürel, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen akıl sınırlarını aşan bir durum ama var olan bir durum
Ocak 2015

Fazlı Özdemir, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Vardır. Ancak, kimi ne kadar ilgilendirir kısmı göreceli. Bir felsefeci, bilimadamı veya araştırmacı için en büyük haz sorunun cevabına biraz daha yaklaşmak olabilir. Çünkü soruyu merak etmeleri, onların bu amaca yönelmelerine neden olmuştur. Bir konser sonrasında şarkıcının biri, Tv programı arasında dikkat çekmek isteyen birisi veya mezuniyet konuşması yapan bir rektör... İçin bu soru önemsizdir, bu konuda konuşmaları da anlamsız.
Benim için ise bir kaç teoriden ibaret, hoş bir sohbet.
Ocak 2015

Serhat Ergüven, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

İlber hocanın dediği gibi "bilmemekte mutluluktur" :).... .
Nisan 2014

Cevap Arayan Adam  yeni bir  gönderide  bulundu.

Sorgulamaya Başladığım An!

Ölümü sorguladığımda yaratıcıya yakınlaşıyor; hayatı sorguladığımda ise yaratıcıdan uzaklaşıyordum! İşte o zaman anladım ki "tanrıyı" yaratan sadece korkularım! Eğer "ölüm" olmasa "tanrıya inanç" olur muydu?

Bu, üzerinde ısrarla düşünülmesi gereken ciddi bir kaos değil midir?

Zulümlere seyirci kalan ve ölüm korkusuyla kendisine iman etmemizi isteyen ve acizlerin hayatını insanlığa zehir eden "tanrı" şayet varsa da saygı duyulmayı hak ediyor mu?

Tarih boyunca insanlığın yasadığı acıları düşünüyorum. Yaşanılan acılara, Allah'ın verebileceği makul bir cevap var mı?
Öldükten sonra verilecek hangi mükafat, küçük bir bebeğin yaşadığı tecavüz zulmünü unutturabilir ki?
Kime, ne maksatla ders verdiği tartışmalı olan tanrının; bizzat yaptığı ya da göz yumduğu zulümlerin hangisini insanlık hak ediyor?

Şeytanı yaratan ve onu insana musallat eden Allah, sence saygıyı hak ediyor mu?
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Teizm, deizm, panteizm, agnostisizm, ateizm nedir?

Teizm, Tanrı'nın varlığına inanmaktır. Çok Tanrılı veya tek Tanrılı olsa bile bir Tanrı'nın varlığının olduğunu savunmaktır. Deizm ise teizmden farklı olarak sadece bir yaratanın olduğunu kabul eder. Buna göre evreni yaratan biri vardır fakat bu varlık yaşama ve evrene müdahale etmez. Teizmde peygamber ve mucize inanışı varken, deizmde bu inanış yoktur.

Panteizm'e göre evrenin kendisi Tanrı'dır. Tanrı, tüm varlıklarla bütünleşiktir. Tasavvufta da vahdet-i vücut anlayışıyla örtüşür. Agnostisizm, Tanrı'nın varlığının insan tarafından bilinemeyeceğini savunur. Buna göre insan Tanrı vardır ya da yoktur diyemez. Bu bilinmez bir şeydir. Ateizm ise bunlardan farklı olarak tamamen yaratıcı ve Tanrı'yı reddeden anlayıştır.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ocak 2013

Mehmet Volkan Balbay, bir soruya yanıt verdi.

Varoluş hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soruya "insan" odaklı cevap vereceksek eğer varoluşun fazlasıyla "eksik" ve "gereksiz" olduğunu ve bu halinden dolayı "yokluğun" huzur kaynağı olduğunu düşünüyorum.
Ekim 2012

Emre Sevinç, bir soruya yanıt verdi.

Deizm ve teizm arasındaki fark nedir?

Teizm ya da Tanrıcılık, Tanrı'nın varlığını doğrulayıp insanlara din gönderdiğine inanan bir düşünce akımıdır ve bütün varlıkların yaratıcısı olan bir tanrının var olduğuna inanmaktır.

Deizm ise, tüm dinleri reddeden ancak Teizm gibi Tanrı'nın varlığına inanan inanç biçimidir.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.