Bilmek istediğin her şeye ulaş

Teknoloji

Teknoloji (Yunanca τέχνη (sanat) ve λογία (bilmek)), sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenektir. Teknoloji ayrıca, bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği olarak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşleri de vardır. Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının en etkin bir biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin etkin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir.

1829 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Bilgisayar

2722 Kullanıcı   405 Soru   1513 Yanıt

Fotoğraf Makinesi

378 Kullanıcı   54 Soru   158 Yanıt

İcatlar

352 Kullanıcı   34 Soru   79 Yanıt

Teknolojik Gelişmeler

80 Kullanıcı   13 Soru   32 Yanıt

İletişim Cihazları

61 Kullanıcı   18 Soru   47 Yanıt

Dijital Çerçeve

5 Kullanıcı   7 Soru   14 Yanıt

Elektronik Cihaz

194 Kullanıcı   11 Soru   38 Yanıt

NUI (Natural User Interface)

1 Kullanıcı   0 Soru   0 Yanıt

Teknoloji Ürünleri

12 Kullanıcı   1 Soru   1 Yanıt