Bilmek istediğin her şeye ulaş

Laboratuvar Testleri

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Nisan 2012

Aykut Kardaş @unknow

Spermoloji testi nedir?

Spermiyogram ile aynı şey mi emin değilim ama spermin kalitesini ve üretilme seviyesini ölçen bir testtir. Cinsel perhiz sonrasında yapılır (3 gün boyunca boşalma gerçekleşmemiş olmalıdır). Verilen sperm örneği 45 dk. içerisinde testten geçirilmelidir. Test sonucunda:
 1. Vücudun ürettiği sperm miktarı
 2. Spermlerin PH derecesi
 3. Varsa lökosit, vs. durumu (iltihap, hastalık var mı)
 4. Spermlerin hareket kabiliyetleri
 5. Spermlerin ömürleri

gibi bilgilere ulaşılır ve bu bilgiler ışığında hastanın cinsel işlev, kısırlık vb. rahatsızlıklarının tespitine yardımcı olur.

Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı

İdrar testinde protein çıkması ne anlama gelir?

Normal bir idrarda kalitatif olarak protein miktarı negatif olmalıdır. 24 saatlik idrarda ise 1-14 mg/dl arasında protein çıkabilir, bunun üstündeki değerler patolojik olarak kabul edilir. Protein sabah ilk idrarda bakılmalıdır. Dilüe idrarda protein saptanamayabilir.

Normal bir kişinin idrarla çıkardığı proteinin 10-15 mg'ı albumindir, geri kalanı ise değişik plazma proteini ve renal hücrelerden köken alan glikoproteinlerdir. Egzersiz, ateşli hastalıklar ya da ağır dehidratasyon böbrek hastalığı olmadan proteinüriye neden olabilir. Albumin için 'dibstick' testi genel olarak hafif zincirli globulinleri saptayamaz, ve fazla alkali idrarda yalancı pozitif test sonucu verebilir.
Proteinürideki başlıca yalancı pozitif test sonuçları sebepleri:
 • Gross hematüri
 • Aşırı yoğun idrar
 • Aşırı alkali idrar(Örneğin üre-indirgeyen bakterilerle üriner sistem enfeksiyonu)
 • Antiseptik kontaminasyon
 • Phenazopyridine
 • Radyoopak kontras madde
 • Tolbutamide metabolitleri
 • Yüksek seviyede sefalosporin veya penicilin anologları
 • Sülfonamid türevleri
İdrarda protein düzeyinde artmaya yol açan bazı sebepler:
 • Nefritler
 • Nefrotik sendrom
 • Nefrosklerozis
 • Böbrek infeksiyonları
 • Sistemik nedenlerle böbrek tutulumu:
  • Amiloidozis
  • DM (Şeker hastalığı)
  • SLE
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Yanlış kan transfüzyonu
 • Gebelik toksemisi
 • Prerenal organik nedenler:
  • Ağır anemi
  • Ağır şok
  • Konjestif kalp yetmezliği
  • Renal ven trombozu
  • Konvülsiyonlar
  • Bazı karaciğer hastalıkları
 • Üreterler, prostat ya da üretra taşları
Mayıs 2013

Ebru Özkan @Ebruu

AIDS testi nasıl yapılır?

Aids hastalığına neden olan virüsün adı HIV (Human Immunodeficiency Virus) virüsüdür. Laboratuarda bu virüsün tanısı için anti hiv testleri yapılır. Teşhisi için kullanılan testler, hastanın kanında, HIV’e karşı gelişmiş olan koruyucu maddeleri saptamak amacıyla yapılır. Bu antikorlar ve antijenler, virüs vücuda girer girmez oluşmaz. Antikorların veya antijenlerin testlerle saptanabilir düzeye ulaşması, her kişide farklı zamanlarda gerçekleşir. HIV vücuda girdikten sonra 3 -12 yıl bulgu vermeyebilir.

ELİSA diye bilinen test sırasında, kanda, hastalığa sebep olan mikroba karşı gelişmiş olan antikorlara bakılır. Bu test yalnızca hiv için değildir. Anti hiv testi ile şüpheli kişi iki ile üç ay sonra tanıya ulaşır. Bu nedenle şüphe duyup yaptırdığınız testin negatif çıkması her zaman doğru olmayabilir. Ya da pozitif çıkması kesin olarak aids olduğunuz almanına gelmez. İkinci bir test daha yapılır ve o da pozitif çıkarsa o zaman aids taşıyıcı olabilirsiniz.

En yaygın testler p24, Anti-HIV, Combo testleridir. p24 testi için; Kanda antijene bakılır. Şüpheli temastan 2,5 hafta sonra test yaptırmak gerekir. Anti- HIV kesin sonuç veren testtir. Kanda antikora bakılır. Şüpheli temastan en erken 2 hafta sonra test yaptırmak gerekir. Şüpheli temastan 3 ay sonra elde edilecek negatif sonuç kesin olarak kabul edilebilir. Combo testi için;Kanda hem antijene hem antikora bakılır. Şüpheli temastan 3 ay sonra elde edilecek negatif sonuç kesin olarak kabul edilebilir. Günümüzde en yaygın kullanılan ve güvenilir testtir.

AIDS
Kasım 2012

Mahir Uskan Batmaz @Uskan

Hangi testler için aç karına kan aldırılır?

Aşağıda yapılan testler kanama – pıhtılaşma bozuklukları teşhisinde ve tedavilerinin izleminden kullanılan testlerdir. Bu testler için hastanın aç karnına kan vermesi gerekmektedir.

 • Protrombin Zamanı
 • APTT: Kanama, pıhtılaşa eğilimi araştırmasında
 • Fibrinojen
 • D-Dimer
 • Protein S;
 • Protein C;
 • APCR
 • Antitrombin III;
 • Lupus tarama ve Doğrulama: Lupus düşünülen durumlarda kullanılmaktadır.
 • Faktör VIII
 • Faktör IX
 • Anti- Faktör Xa: Heparin tedavisinin takibinde kullanılan bir testtir.
 • Von Willebrand Antijeni
 • Von Willebrand Aktivitesi
 • Kanama Zamanı (İn-vitro) PFA100;
 • Trombosit fonksiyon testleri: (Araşidonik asit, epinefrin, kollagen, ADP ristosetin ile): Bu test için son bir hafta içinde aspirin ve benzeri ağrı kesiciler alınmaması gerekmektedir.
Kasım 2012

Unknown @gncyctn

Eylül 2012

Enis Özgen @Enisozgen

Dna testi nasıl yapılır?

Dna testleri Adli Tıp Laboratuarları,üniversite hastaneleri ve özel laboratuarlarda yaptırılır.Dna testinde yapılan şey çocuğun genlerinin yarısı ile babanın veya annenin genlerinin yarısının eşleşip eşleşmediğine bakmaktır.Testte kesin sonuçlar elde etmek için 16 genetik bölge incelenir.Biyolojik anne veya babanın bulunmasının en kesin yoludur.Çocuktan ve baba/anne adayından alınan DNA örneklerindeki hücreler kimyasal maddeler yardımıyla çözülür ve DNA ortaya çıkar.Polymerase Chain Reactio (PCR) teknolojisiyle bu DNA çoğaltılır.Sistemin sonuçları birleştirilir.Sonuç %99,9996 ya da %0'dır.İkisinin arasında bir değer yoktur.

DNA

Temmuz 2012

Burhan Çetinkaya @Burhan

Babalık testi nasıl ve nerede yapılabilir?

Babalık testi başta adli tıp kurumunda yapılmaktadır. Ancak adli tıp mahkemeden gelen babalık testlerini yapar. Özel testleri kabul etmez. Bazı üniversitelerde yapılabilir.
 • Adli tıp kurumuna bağlı olan laboratuvarlar
 • Üniversitelerin adli tıp ana bilim dallarına bağlı adli genetik laboratuvarlarında
 • Üniversitelere bağlı adli tıp enstitülerinde babalık testleri yapılabilir.
 • Bazı özel laboratuvarlarda da yapılmaktadır.
İnsanlarda her genden iki kopya bulunur. Bunlardan biri anneden biri babadan gelir. Böylece genetik maddemizin yarısını anne, yarısını baba oluşturmuş olur. Eğer babanın genetik maddesinin yarısı çocuk ile uyumlu ise biyolojik olarak babasının o olduğu anlaşılır. Testler yapılırken ne kadar çok bölge incelenirse o kadar iyi sonuç alınır. Şuanda yapılan testlerde 16 bölge incelenmektedir. Çoğu laboratuvar çocuk ve babadan alınan kan ve ağız mukozası ile çalışır. Saç ve tırnak gibi materyalleri etik bulmazlar.


DNA


16 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.