Bilmek istediğin her şeye ulaş

Toponimi

Toponimi, yer isimlerinin (toponimlerin), onların orijinlerinin, anlamlarının, kullanımlarının ve tiplendirmesinin bilimsel araştırmasıdır. Toponimi sözcüğü Yunanca tópos (τόπος) ('yer') ve ónoma (ὄνομα) ('ad') sözcüklerinden kaynaklanır. Toponimi, her türlü adın bilmi olan onomastik bilminin bir alt dalıdır. Toponimi, sözcüklerin kökenini araştıran etimolojiden farklıdır ama çoğu zaman onunla karıştırılır. Bu konu ile uğraşanlara toponimist denir.

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Peribacaları adı nereden gelmektedir?

Peribacaları vadi yamaçlarından inen sel sularının ve rüzgarın, tüflerden oluşan yapıyı aşındırmasıyla ortaya çıkmıştır. Daha sonra durgunlaşan bölgede her akşam esen rüzgar her bacaya çarpa çarpa bölgede dolaşarak gizemli ıslık sesleri oluşturmuş, halk bu coğrafik yapılara da peribacaları demiştir. Benim bildiğim rivayet bu.
Nisan 2013

Ayşegul Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Tarihte İstanbul hangi isimlerle anılmıştır?

Alexandre - Süryaniler
Aliyona - Çekler
Alma Roma - Romalılar
Âsitân-Âsitâne-Âsitâne-i Aliyye-Âsitâne-i Devlet-Âsitâne-i Hümâ Âşiyâne-Âsitâne-i Pâdişâhî-Âsitâne-i Saadet-Âsitâne-i Saadet-Âşiyan-Âsitâne-i Şâh-ı Cihân-A - Osmanlılar

İstanbul

Bizantion - Bizanslılar
Bizantium - Latinler
Constantinople - Fransızlar
Constantinopol - İtalyanlar
Cospoli - Lâtinler/İtalyanlar’dan kısaltma
Çakdurkan - Moğollar
Darü’s Saltanatü’l Âliyye-Darü’s Saltanatü’l Seniyye - Türkler
Darü’s-Sâde-Darü’s-Saltana-Der-Âliyye - Anadolulular
Dergâh-ı Selâtin-Der-i Devlet-Der-i Devlet-i Âliyye-Der-i Saadet - Türkler
Dersâdet-Eis Tin Polin - Grekler
El-Farruk -Araplar
Escomboli-Esdanbul-Estambol-Estefanye - Finlandiyalılar
Gosdantnubolis - Ermeniler
Granduye-Gûlgûle-i Rûm - Rumlar
Hakanü’l-Bahreyn - Osmanlılar
Herakliyon - İsveçliler
Istanbul - Osmanlılar
İslâmbol - Osmanlılar
İslâmbul-İstambol - Osmanlılar

0 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.