Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tümör

Kanser

Tümör, bir diğer adı ile de Ur, genel olarak dokularda gelişen herhangi bir şişliğe, daha sıklıkla kullanılan hali ile de iyi ya da kötü huylu kitlesel neoplazi dokusunun kendisine verilen addır. Tümörlerin temel 3 özelliği vardır. Bunlar: Tümörler amaçsızca ürerler. Çünkü otonomi kazanmışlardır. Tümörlerin üremesinde normal dokulardaki gibi bir sınır yoktur. Yani sınırsızca ürerler. Tümörlerin üremesi herhangi bir kontrol mekanizması (apoptozis vb) ile tam anlamıyla kontrol edilemez. Bu nedenler tümörler kontrolsüzce ürerler. Tümör kelimesinin TDK'daki tanımı şudur: "Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru" Bir neoplaziye ur (tümör) denmesinin nedeni, o neoplazinin geliştiği dokuda kendini bir şişkinlik ya da bir yumru olarak gösterebiliyor olmasından gelir. Tümör, vücuttaki tüm doku ve organlarda meydana gelebilir. Tümörler benign (iyi huylu) ve malign (kötü huylu) olabilirler. Malign olan tümörlere kanser denir. Benign tümörler kanser değildirler. Kanserler ilerledikçe başka doku ve organlara yayılırlar; buna metastaz denir. Benign tümörler ise yayılmazlar, sadece oldukları yerde büyüyebilir. Ayrıca tümörlerin histolojik(doku bilimi) olarak incelenmesi gerekir. Histolojik olarak incelenerek tümörlerin iyi huylu veya kötü huylu olduğuna karar verilir. Bir tümör metastaz yapıyor; yani bulunduğu bölgeden dolaşıma katılarak başka dokularda yeni tümör odakları oluşturuyorsa kötü huyludur. Kötü huylu tümörler de kendi içinde ikiye ayrılır. Epitelyal kökenli kötü huylu tümörlere karsinoma ya da kanser, mezenkimal kökenli kötü huylu tümörlere ise sarkoma denir.

Kasım 2014

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Dermoid kistlerin içinde neden saç, diş, tırnak ve kemik dokuları bulunur?

Kimse cevap vermediğine göre doktorumdan aldığım bilgilerden anladığım kadarıyla kendi sorumu kendim cevaplayayım. :)

Dermoid kist denen bu tuhaf tümör genellikle iyi huylu ve doğuştan olup, vücudun her noktasında bulunabilir ve içinden saç, diş, tırnak hatta göz bile çıkabilirmiş. Bu kistleri oluşturan şey germ hücreleri. Germ hücreleri gebelikte bebeğin dokularını oluşturan hücreler ve bu hücreler yanlış yerlerde bölünerek bu kistleri oluşturuyor. Yaş ilerledikçe kist de büyüyor ve içindeki dokular gelişiyor. Ve ortaya öyle ilginç görüntüler çıkıyor.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Beyin tümörünün tedavisi nasıl olur?

Beyin tümörüne cerrahi, radyo cerrahi ve kemoterapi olmak üzere üç çeşit müdahale yapılabilir. Önce ameliyat edilip edilmeyeceğine karar verilir, buna göre plan yapılır. Kesin tanı biyopsi sonrasında koyulur.

Eğer tümör iyi huylu ve boyutu küçükse cerrahi işlemle tamamen çıkarılır. Kötü huylu bir tümör söz konusu ise biyopsiyle alınıp ya da yerleşim yönüyle çıkarılıp ardından onkolojik tedavi uygulanır. Kötü huylu tümörlerde kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi gibi destekleyici terapiler de uygulanır. Kötü huylu tümörler zordur ve bazılarının büyümesi ilaç ile durdurulabilir. Durdurma sağlandıktan sonra tümörde gelişme olup olmadığı sürekli kontrol edilir.

Beyin tümörü ameliyatında tümörün bulunduğu ve imkan olan en yakın yerden tümör alınır. Ameliyat süresi tümörün cinsi, yerleşimi, dokuları sarmasına göre değişir.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Temmuz 2013

Gündüz Ayar, bir soruya yanıt verdi.

İyi huylu beyin tümörlerinin vücuda zararı var mıdır?

Ne kadar iyi huylu olsa da tümörler beyinde yerleştikleri bölgeye göre çok tehlikeli olabilir. Çünkü beynin yerleştiği bölge kafa tası içerisinde sert, sabit bir alana yerleşmiştir. Tümör iyi huylu da olsa eğer hacimsel olarak geniş bir alana yayılarak beyin dokusunun işgal etmesi gereken yeri zorluyorsa ve zaten beyin kafatası içerisinde sabit ve sert bir alana yer aldığından, bu durumlarda beyin kendisi dışındaki bu geniş dokuyu kabul edemeyebilir ve sonuçları kötü olabilir.

1 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.