Bilmek istediğin her şeye ulaş

Türk Tarihi

Türkiye Tarihi

YÖNLENDİR Türk tarihi

Ekim 2014

Burak Akçay, bir soruya yanıt verdi.

Eski Türk dini Şamanizm'in bugünkü hayatımızdaki etkileri nelerdir?

Türbelere ve ağaçlara bez bağlamak, kurbanlık koyunu süslemek gibi...
Ekim 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Türk Tarih Tezi nedir? Oluşturulma amacı nedir?

Atatürk'ün, Türk tarihinin araştırılıp kanıtlara dayanarak oluşturulmasını istediği fakat ilk haliyle romantik sonuçlara gebe kalmış başarısız diyemeyeceğimiz bir ilk çalışma eseridir.
Amacı ise; İslamcı-Osmanlı tarihine ve Batının uygarlık tekelciliği tutumuna karşı bir tepki olarak gelişir.
Bu tepkiyi 1928 yılında Atatürk Samsun'da şöyle dile getirir:
 • Bizim ulusumuzun yaşamsal temelini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden yüzlerce yıllık Selçuk Türklerine ve ondan önce, bu dönemlerin her birine denk olan Büyük Türk Çağına kavuşturur.
Büyük Türk Tarihine ulaşma amacıyla "Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan beri gerçek yeri neresidir ve uygarlıkta hizmetleri neler olmuştur" sorularına bilimsel olarak cevap aranmıştır.
Ekim 2014

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Türk tarihinde gerçekleşen en büyük hareket nedir?

Yapılan genel yorumlara baktığımda da görüyorum ki Türk Tarihi denilince bile insanlar bunu Osmanlı Tarihi ile karıştırıyorlar.
Oysa, Osmanlı Devlet anlayışı her ırktan milleti asimile ederek Osmanlıcılık anlayışını oturtmak istemiştir. Ayrıca bu anlayış içerisinde ki en büyük aşağılanmaları da yine Türkler görmüştür.

Soruya gelince bence de en büyük hareket Türklerin büyük çoğunluğunun İslamlaştırılmasıdır.
Eylül 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ağustos 2014

Gökhan Biçer  yeni bir  gönderide  bulundu.

Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

ATATÜRK'ÜN TARİH ANLAYIŞI

3597

-Yeni Türkiye'nin tarih anlayışı, İslamcı-Osmanlı tarihine ve Batının uygarlık tekelciliği tutumuna karşı bir tepki olarak gelişir.
-
-Türk Kurtuluş Savaşı, yalnızca emperyalist devletlere karşı verilmiş bir savaş değil, aynı zamanda Saray'ın körüklediği pek çok sayıda iç ayaklanmalarla belirlenen bir iç savaştır. Bu iç savaşın sonucudur ki Saltanat ve kurumları çöker, Hilafet kaldırılır ve laiklik ilkesine dayalı, çağın Avrupa'sının bilim anlayışı, pozitivizme inançlı bir toplum düzeni ve ulusal bir yeni devlet kurmaya yönelir.
-Milli Misak sınırları içerisinde inşasına çalışılan "ULUS"A yeni bir ulusal tarih zorunludur.
-Osmanlı Devletini ikinci plana itecek, Osmanlı yerine Türk'ü öne çıkaracak ve Türk'ün uygarlığa katkılarını belirtecek bir tarih arayışı, Atatürk'ün başlıca uğraşlarından biri olur.
Atatürk, 1928'de Samsun'da şöyle konuşur:
Bizim ulusumuzun yaşamsal temelini düşünelim. Bu düşünce bizi elbette altı-yedi yüzyıllık Osmanlı Türklüğünden yüzlerce yıllık Selçuk Türklerine ve ondan önce, bu dönemlerin her birine denk olan Büyük Türk Çağına kavuşturur.
Atatürk, Büyük Türk Çağını aramaya koyulur. Bu konuda görevlendirdiği Prof. Afet İnan "Türklerin cihan tarihinde en eski çağlardan beri gerçek yeri neresidir ve uygarlıkta hizmetleri neler olmuştur" sorusuna bilimsel cevap aramaya koyulur. Ve bu doğrultuda bir kurul kurmak amacıyla kurultayda şöyle konuşur:
-Tarih öğretmenliği yaptığım için hissdiyorum ki Türk ulusunun tarihi hakkındaki bilgi eksiktir. Bize, hepimize geçmişin okullarında bu hususta öğretilmiş şeyler hem eksik, hem de yanlıştır. Yazık ki, bu yanlış yol bu zamana kadar önümüzdeki kuşağı yetiştiren bilgi ocaklarında da izlenmiştir. Geçmişten
miras kalan bu sisli yolu aydınlatmak, Türk ulusunu, Türk çocuklarını yeni bir tarih yolundan yürüterek geleceğin parlak ufuklarına ulaştırmak önemlidir... Bence bu amacın aydınlatılması için en nurlu güneş, Türk'ün kökenini, uygarlığını, ululuğunu tanıtan tarihtir.
-İnsanlığın en yüksek ve ilk uygar kavmi, vatanı Altaylar ve Orta Asya olan Türklerdir. Türk, uygarlıktır, Türk tarihtir.
Belleten, s42, s140, s176, s522


Türk Tarihi 1. Kitap, s18,19,20,21
Temmuz 2014

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

ATATÜRKÇÜ TÜRK TARİHİ VE TURANCI TÜRK TARİHİ


-Atatürkçü tarih, İnsanlığın ilerlemesinde ırkın değil, aklın egemen olduğu ve ulusların çeşitli ırkların karışmasından meydana geldiği belirtilir.
-Turancı tarihte ırk, ulusun oluşumunda baş öğedir. Ünlü Gök Börü (Bozkurt) dergisinin kapağında, Orhun Yazıtında kullanılan harflerle "Irkların üstünde Türk ırkı" yazılıdır.
-Atatürk, ırk değil, uygarlık ile ilgilidir. Uygarlığı, "Bir insan topluluğunun, siyasal ve ekonomik yaşamda, bilim ve güzel sanat alanlarında yapabildiklerinin bileşkesi, " diye anlar ve çağdaş uygarlığı amaçlar.
-Turancılarda uygarlık kavramı, teknike yaklaşır. Kültürü teknikten özenle ayırırlar ve geçmişe dönük bir kültür özlemini dile getirirler. Tarihi, hatta yaşamı savaş sayarlar. Bu anlayışın irredentası ise tutsak Türkleri kurtarmaktır. Bir başka deyişle Rusya, Çin ve İran'a geçmiş toprakların geri kazanımıdır.
-Türk tarih savında, Orta Asya, Türklerin geçmişte yaşadıkları yurttur. Günümüzdeki Orta Asya toplulukları, bu tarihte yer almaz.
-Turancılar için Orta Asya, günümüzde de yurttur.
-Atatürkçü tarih, bugünkü Türkiye toprakları üzerindeki bütün geçmiş tarihe sahip çıkar, Hitit, İyonya vb... , uygarlıklarını benimser; Turancı tarih ise, yadsır.


Türk Tarihi 1. Kitap, s27,28,29
Mayıs 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Moskova Antlaşması'nın önemi nedir?

Moskova Antlaşması, genel anlamda Milli Mücadele'ye nefes aldıran bir antlaşmadır. Hemen ensemizde olan Rus tehdidi bu antlaşmayla sona erdi. Önemli sonuçlarını maddelersek:
 • İlk kez bir devlet tarafından TBMM hükümeti kabul görüldü.
 • Karşılıklı olarak Osmanlı devleti ve Çarlık Rusya'nın sona erdiği kabul edildi.
 • TBMM, İtilaf devletine karşı büyük bir müttefik kazandı. Rusya 500.000 altın, 180.000 tüfekle TBMM'ye yardımda bulunmuştur.
 • Ayrıca antlaşmanın Moskova'da imzalanması sırasında Rusya'dan destek almak için Moskova'da bulunan Afganistan komisyonu ile de bir anlaşmada bulunmuş ve bu antlaşmayla ilk kez TBMM bir İslam devleti tarafından kabul edilmiştir.
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Karagöz ve Hacivat'ın karakter özellikleri nelerdir?

Karagöz
Adından da anlaşıldığı üzere Karagöz oyunlarının en önemli karakteri ve başrol oyuncusudur. Dışa dönük, düşüncelerini ve duygularını çekinmeden açığa vuran, olduğundan başka görünmeye çalışmayan, eğitim görmemiş bir halk adamıdır. Oyunlarda halkın ahlaki sağduyusunun temsilcisidir. Halk, onun ortalığı dolandırmak, insanları kendi saf duyguları ile kandırmak gibi ufak tefek kusurlarını hoş görür. Düşündüğünü hemen söylediği için başına çeşitli dertler açılır. Belirli bir işi ve eğitimi olmadığı için sürekli geçim sıkıntısı çeker. Değişik oyunlarda rol icabı değişik kılıklarda ve tiplerde görülür. Kadın Karagöz, Eşek Karagöz, Çıplak Karagöz, Bekçi Karagöz, Gelin Karagöz, Sünnet Çocuğu, Kameraman Karagöz gibi...

Hacivat
Hacivat, Karagöz’ün tam tersi bir tiptir. Öğrenim görmüştür. Bir rivayete göre Enderun’da okumuştur. Medrese diliyle çok kibar ve nazik konuşur. Her konuda bilgisi vardır, müzik, edebiyat, resim, ekonomi, matematik, gramer, güzel konuşma ve görgü kuralları gibi hemen her konudan biraz anlar ve bunları her fırsatta Karagöz’e öğretmeye çalışır. Yüze gülen, içten pazarlıklı ve her konuda politik davranabilen bir kişiliğe sahiptir. Ama aynı zamanda, arabulucu, kavgaları yatıştırıcı, ölçülü, ağırbaşlıdır. İyi bir iş adamı olmasına rağmen çoğunlukla Karagöz’ü çalıştırmayı tercih eder. Bazı oyunlarda Karagöz gibi değişik kıyafet ve tiplemelerle görülür.
Mayıs 2013

Ozlem Yalcin, bir soruya yanıt verdi.

Osmanlı tarihindeki valide sultanlar hangileridir?Cevabın için teşekkürler Aleks bende biraz bu sultanlar ile ilgili ayrıntılı bilgi vermek isterim.


1. Muratın annesi Nilüfer Hatun da sonradan müslüman olmuştur. Başkası ile evlenecekken Orhan Gazi O'nu düğünden önce kaçırmıştır.


Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi ile ilgili iki ayrı bilgi bulunmaktadır. Biri Ayşe Hafsa sultan biri de İsmi bilinmeyen avrupalı bir cariye olduğu söylenir.

3. Murat’ın annesi Nurbanu sultan'da köle pazarındaki hatunlardan biriydi. Tam adı ve getirildiği ülke tam olarak bilinmese de Yahudi ve Venedikli olduğu söylenir.

4. Murat’ın annesi Kösem (mahpeyker) sultan ise Osmanlının en ünlü kadınlarındandır. Bosna' da doğmuştur. İstanbul'a Bosna Beylerbeyi tarafından gönderilmiş ve kızlarağası olması önerilmiştir. Fakat kendisi henüz 15 yaşında iken Sultan 1. Ahmet'e haseki olmayı başarmıştır.
Nisan 2013

Ferda Nihat Köksoy  yeni bir  gönderide  bulundu.

HAZAR TÜRKLERİ (Yahudi Türkler)


Dinyeper nehri ile Hazar Gölü arasında yaşayan çok sayıda Türk kabilesi, HAZAR İMPARATORLUĞU (HAZARYA) etkisinde olup, 740 yılında, etraflarındaki İslam
(Emevi) ve Hıristiyan (Bizans) baskılarına karşı daha az asimile edici olan YAHUDİLİĞİ seçmiştir. Bunların günümüze uzanan orijinal kimlikli olanları ÇUVAŞ TÜRKÇESİ ile konuşan KARAİT TÜRKLERİ'dir. Hazar İmparatorluğunun bu bölgedeki egemenliği 400 YIL, varlığı ise 500 YIL sürmüştür. Başkentleri İDİL (İtil), bugün baraj suları altındadır (kelime anlamıyla: Hazar (Khazar)= GEZER=KAZAN=Ketzer= HUSSER).

13.KABİLE-Arthur Koestler kitabından:kitabinomurgasi.com/2013/01/13kabile-yahudi-hazar-turklerikh...

Muhabbet
Nisan 2013

Alçay Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Eski Türk dini Şamanizm'in bugünkü hayatımızdaki etkileri nelerdir?

Türklerin Şamanizm'den İslamiyet'e geçmesinin üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen hala Şamanizm'den kalan adet ve geleneklerimiz var. Bunlar:
 • Su dökerek uğurlama
 • Lohusa kadınların saçlarına taktıkları kırmızı kurdele
 • Kurşun dökme
 • 40 sayısı
 • Tahtaya vurmak
 • Nazar
Daha fazla

38 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.