Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vakıf

Vakıf, kişiler veya kurumlarca kurulmuş, yasayla görev ve yetkileri belirlenen tüzel kişiliktir. Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya 'vakıf' denir. Bu geleneksel yapının Türkiye Anayasası ile kurumsallaştırılması ile oluşmuştur. Anayasaya göre "Dernekler ve vakıflar kendi konu ve amaçları dışında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler." Yani belirli bir amaç için kurulur ve bunun dışında etkinlik gösteremezler. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından denetlenirler.

Mayıs 2014

Şenol Deniz Ikizer,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2014

Gulsum Demir, bir soruya yanıt verdi.

ÇEVKO'nun görevi nedir?

ÇEVKO – Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, her çeşit ambalaj atığının geri kazanımı konusunda Türkiye’deki ilk "Yetkilendirilmiş Kuruluş"tur (Şu anda ise TÜKÇEV ve PAGÇEV de aynı şekilde "Yetkilendirilmiş Kuruluş"lardır) . Yetkilendirilmiş kuruluş ise, piyasaya sürenlerin Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek üzere oluşturdukları ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişiliğe haiz kuruluşlardır. Belediyeler ve Lisanslı Ambalaj Atıkları Toplama-Ayırma ve Geri Dönüşüm Tesisleriyle işbirliği içerisinde; Türkiye'deki ambalaj atıklarının, sanayinin önderliğinde toplum ve yerel yönetimlerin işbirliği ile, sürdürülebilir bir sistem içerisinde geri kazanılması ve geri dönüştürülmesini sağlamaktadırlar. Cam, metal, plastik, kâğıt/karton ve ahşap gibi ambalaj atıklarının ekonomik ve düzenli geri kazanımı için sanayi, yerel yönetim ve tüketicilerin katkı ve katılımları ile sürdürülebilir bir geri kazanım sisteminin kurulmasına katkıda bulunmak amacındadır ve kar amacı gütmeyen bir vakıftır. Ambalaj atıklarının değerlendirilmesi için sağlıklı, temiz ve ülke gerçeklerine uygun bir geri kazanım sistemi oluşturulmasında temel unsurların bu atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri dönüşüm sanayi ve kapasitesinin yaratılması ve tüketici eğitimi ve katılımının sağlanması gerekliliğine inanarak bu doğrultuda etkinlikler gerçekleştirmektedirler.
Mayıs 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Tema vakfı nedir ve görevleri nelerdir?

Toprak... Toprak... Toprak...
Ülkemiz yılda 743 milyon ton toprağını erozyonla kaybediyor. Oysa yaşam üreten bir cm toprağın oluşması binlerce yıl sürüyor. Toprak kaybetmeyi göze alamayacağımız kadar kıymetli bir varlık. Bize aşımızı, işimizi, sanayimize hammaddeyi toprak sağlıyor. Eğer toprağımızı kaybedersek hayatımızı da kaybederiz. TEMA'nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak, korumaktır.

Amacı,
- Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,
- Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,
- Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,
- Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,
- Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

Detaylı bilgi için: tema.org.tr/web_14966-2_1/neuralnetwork... ...
Mayıs 2014

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Ağustos 2013

Turan Söylemez  yeni bir  gönderide  bulundu.

Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşu
Sivil toplum örgütü, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır. Sivil toplum örgütleri oda sendika vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sivil Toplum Kuruluşu

Sivil toplum kuruluşları:
 • 3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği
 • AEGEE-Ankara
 • AIDS İle Mücadele Derneği
 • ALS - MNH Derneği
 • Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
 • Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
 • Adli Tıp Uzmanları Derneği
 • Alzheimer Derneği ve Vakfı
 • Ankara Sinema Derneği
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı
 • Arama Kurtarma Derneği
 • Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
 • Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
 • Bağımsız Ulaşım-Sen
 • Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
 • Berksav
 • Bir Dilek Tut Derneği
 • Birleşik İşçi Sendikası
 • Birlik Dayanışma Hareketi
 • Büro Emekçileri Sendikası
 • DenizTemiz Derneği
 • Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
 • Doğal Hayatı Koruma Derneği
 • Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
 • Ege Çevre ve Kültür Platformu
 • Ekolojik Ütopyalar Derneği
 • Epilepsi ve Toplum Derneği
 • Eğitim SEN
 • Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
 • Film Yönetmenleri Derneği
 • Fişek Enstitüsü
 • Gençlik Tiyatroları Oluşumu
 • Halkevleri
 • Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
 • Hukukun Üstünlüğü Derneği
 • Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği
 • Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
 • Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
 • Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
 • Mayınsız Bir Türkiye Girişimi
 • Nesin Vakfı
 • Osmanlı Araştırmaları Vakfı
 • Reklamcılar Derneği
 • Rock - A (festival)
 • Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
 • Sinema Emekçileri Sendikası
 • Sinema Yazarları Derneği
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
 • Sosyal Araştırmalar Vakfı
 • Sosyal Girişim Derneği
 • Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
 • Sırça Yaşamlar Derneği
 • Tarih Vakfı
 • Tiyatro Oyuncuları Derneği
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
 • Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
 • Tüketiciler Birliği
 • Tüketiciyi Koruma Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Türk Hemşireler Derneği
 • Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Metal Sendikası
 • Türk Nefroloji Derneği
 • Türk Psikologlar Derneği
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Acil Tıp Derneği
 • Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
 • Türkiye Bilişim Vakfı
 • Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
 • Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
 • Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 • Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Organ Nakli Derneği
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türkiye Sakatlar Derneği
 • Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
 • Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
 • Türkiye Yazarlar Sendikası
 • Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
 • Türkiye Öğretmenler Sendikası
 • Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
 • Türkiye İnsan Hakları Kurumu
 • Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
 • Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Umut Vakfı
 • Umut Çocukları Derneği
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği
 • Çağdaş Gazeteciler Derneği
 • Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
 • Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
 • Çocuk Destek Grubu
 • Öğretim Elemanları Sendikası
 • İnsan Hakları Gündemi Derneği
 • İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
 • İstanbul Kültür Sanat Vakfı
 • İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
 • İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği
Sivil Toplum Kuruluşu
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Sivil toplum kuruluşu (STK) nedir?

Devletle bir ilgisi olmayan ve toplum tarafından kurulan kuruluşlara STK adı verilir. STK'lar devletin gücünün yetmediği alanlarda gerekli çalışmalar yaparak bu açığı kapatırlar. Görevleri budur. Ulusal veya uluslararası olabilirler. Maaşlı çalışan personelleri bulunabileceği gibi gönüllü personeli de olabilir. STK'lar toplumdaki insanların seslerini duyurabilmesi ve halk-devlet arasında bir iletişim kanalı olması yönüyle önemli kuruluşlardır. Öyle ki bazı ülkelerde yönetime STK'lar yön verebilmektedir. İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Doktorlar gibi STK'lar uluslararası politikalarda yönlendirici güce sahip örnek sivil toplum kuruluşlarıdır.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mart 2013

Ozan Sönmez, bir soruya yanıt verdi.

Sosyal girişimler STK'ların kaynak sıkıntısına derman olabilir mi?

Sosyal Girişim Modelleri STK'ların kaynak sıkıntıları dışında bir çok sıkıntısını çözebilir. Sosyal Girişimler, belirli iş modelleri çerçevesinde yapılanarak sürdürülebilir müşteri, değer ve çözüm alternatifleri sunabilir. Kaynaklar (insan kaynağı, finans kaynağı ve satış kanalı kaynağı) çok çeşitli olsa da aslında önemli olan bu kaynaklara ulaşabilecek iş modellerini paydaş çalışma şekillerini ve emeği ortaya koymaktır.

7 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

TEMA Vakfı

3 Kullanıcı   2 Soru   1 Yanıt

TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)

24 Kullanıcı   2 Soru   5 Yanıt