Bilmek istediğin her şeye ulaş

Varoluşçuluk

Varoluşçuluk veya Ekzistansiyalizm, genel olarak psikolojik ve kültürel devinimlerin; bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan felsefe akımı. Erdemlilik ve bilimsel düşünce birlikteliğinin insan var oluşunu anlamlandırmak için yeterli olamayacağını ve bundan dolayı mevcut birlikteliğin gerçek değer yargıları içinde yönetilen ileri düzey bir ulam (felsefi kategori) olduğu düşünülmüştür. İnsan yaradılışını anlamlandırma kesin olarak bahsedilen bu otantik gerçeklikle mümkündür. Varoluşçuluk, 19. yüzyılın ortalarında, baskın sistematik felsefeye karşı bir tepki olarak doğmuştur. Søren Kierkegaard'ın genel olarak ilk varoluşçu filozof olduğu görüşü hâkimdir.Hegelcilik ve Kantçılığa karşı olarak, Kierkegaard bireysel bir bakış açısına sahiptir. Onun oluşturduğu sorumluluk temelindeki görüş; yaşamın anlamına, tutku ve samimiyet ikilisinin gerçekçi çözümlemelerine dayanmaktadır. Varoluşçuluk II. Dünya Savaşı'nı izleyen günlerden sonra bilinirlik kazanmıştır. Akım, felsefenin yanında, teoloji, drama, resim, edebiyat ve psikoloji dallarını da etkilemiştir. Varoluşçu felsefeciler tarz ve içerik olarak, geleneksel sistematikçilere veya akademik felsefecilere benzemektedir. Bu iki tarz ve içerik de, soyuttur ve insanın somut varlığından oldukça uzaktır. Scholars generally consider the views of existentialist philosophers to be profoundly different from one another relative to those of other philosophies. Varoluşçu felsefecilerin en çok eleştirildikleri konulardan biri, kullandıkları terimler olmuştur. Bu terimlerin karışıklık doğurduğu ve akım içinde terim tutarlılığının sağlanamadı iddia edilmiştir.

Ağustos 2016

Marty Mcfly  yeni bir  gönderide  bulundu.

Mavi balon

Kimi insanın yazgısıdır hüsran.
Dünyaya balon olarak gelse, alttaki mavi balon olur kaderi.

5223
Aralık 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Bilindiği gibi her mesleğin bir rahatsızliğı var. Faranjit, ses kısılması, silikozis (kot taşlama hastalığı), fıtık vb. Felsefecilerin meslek hastalığı da delilik midir?

Ben bir çok felsefeci tanıyorum hatta ODTÜ Felsefe bölümünün neredeyse tüm hocalarını tanıyorum. Hiçbir delilik esamesi görmüş değilim. Hastalık sayılmaz ama ortak özelliklerini rahatlık, hayattan keyif alma, mutlu olmak için çok fazla tüketmeye ihtiyaç duymamalarını gösterebilirim. Deli olup da konuştuğu, felsefeden anlamayanlara felsefeymiş gibi gelenler de olabilir tabii. . . Anlattığını anlamadığınız herkes deli değildir bilakis bir çoğu sizden akıllı olduğundan anlamıyorsunuzdur.
Kasım 2014

Tolga Güzelışık, bir soruya yanıt verdi.

Bilindiği gibi her mesleğin bir rahatsızliğı var. Faranjit, ses kısılması, silikozis (kot taşlama hastalığı), fıtık vb. Felsefecilerin meslek hastalığı da delilik midir?

Sesimiz ve boğaz bölgesiyle ilgili hastalıklar, kişinin kendini ifade etmekte zorlanmasıyla ilgilidir.
Meslek hastalığı denilen şeyler kişilerin duygusal sıkışma yaşamasından ibarettir.
Her hastalığın duygusal bir sebebi ve altyapısı vardır.
Duygusal çözülme ve iyileşme olmadan hastalık iyileşmiş sayılmaz. . .
Kasım 2014

Gurkan Bektaş  yeni bir  gönderide  bulundu.

HAVADAR BÜYÜK EV ABLUKADA Bugünün en sıkılanı ben miyim? Samimiyetsiz miyim yoksa kel miyim? Laf anlamaz huysuz dedeler gibi Bi bakıma da fiyakalı bir tripteyim Evrenin en debelenen yerindeyim. Nemenem bu çaba boş iyi ki gerilmedim. Çeneme gömülmüş yirmilik diş gibi Kaçıcak yerim yok ama evimdeyim. Ooooo oooo kayış koptu kaptan Ooooo oooo balık koktu baştan x2 Yaklaştı fırtına Denk geldi son fırtıma Şimdi hazreti nuh gibi bi gemi yapıcam allah aşkına Çarşaftan yelkeni Gel de bir gör beni Salonun ortasında bermuda şeytan üçgeni Ben ve tüm yaratıklar Burası havadar Keşke hep böyle olsa Ama canavar bana var x2 Hmmmm mmm kayış koptu kaptan Hmmmm mmm balık koktu baştan x2 Denizin dibinde Demirden evdeyim Sarpa saran bu masalda başroldeyim. Nerede görülmüş böyle alengir? Sonunu ne sen sor, ne de ben söyliyim. youtube.com/watch?v=x7xfp-pwky0

Büyük Ev Ablukada - Havadar

Görüntülü Radyo Eksen Filanı http://www.buyukevablukada.com http://www.facebook.com/buyukevablukada
Kasım 2014

Devrim Deniz Bardakcı,  yeni bir soru sordu.

Kasım 2013

Onur Tayfun, bir soruya yanıt verdi.

Egzistansiyalizm nedir?

Diğer adıyla varoluşçuluk demektir... 20. Yy'nin ortalarında Fransa'da ortaya çıkmıştır.

"İnsanın kendi değerlerini kendinin oluşturabileceğini; geleceğini yine kendisinin kurabileceğini savunan bir felsefe akımıdır... "

Önemli temsilcileri arasında; Martin Heidegger, Karl Jaspers, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel ve Maurice Merleau-Ponty olmuştur... Felsefi bakımdan temelleri ise bunlardan önce Nietzsche, Kierkegaard ve Husserl gibi düşünürler tarafından atılmıştır. .
Ekim 2013

Özgür Ersoy  yeni bir  gönderide  bulundu.

Anı Yaşamak :)

Bu dünyadan sonraki hayattan sonraki hayat için müthiş planlarım var. Hala da yapıyorum.
Mart 2012

Aykut Kardaş, bir soruya yanıt verdi.

Kötü adamlar olmasaydı yine de kahramanlar olur muydu?

Kahramanlık; sadece karanlık güçler ile çatışmaktan değil, aynı zamanda yırtıcı hayvanlardan, doğal afetlerden, açlığa ve kuraklığa giden vadileri yeniden yaşatmaktan da edinebilir bir ünvan. Elbette olabilirdi ve vardır da.

10 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.