Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vatandaşlık Bilgisi

Vatandaşlık bilgisi, yurttaşların birbirlerine ve devlete karşı hak ve görevlerinin teorik ve pratik yönlerini belirleyen bilgilerdir. Yasama organının koyduğu kanunları ve medeni hukuk bilgilerini içerir. Vatandaşları görevlerine hakkında bilgilendirmek için devletin çalışma ve gözetimi altındadır.

Şubat 2014

Faruk Altınay, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Bilindiği üzre Hukuk devleti en kısa tanımıyla, faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet demektir. Anayasa Mahkemesi de 12 Kasım 1991 tarih ve K. 1991/43 sayılı Kararında hukuk devleti ilkesini, benzer bir şekilde “yönetilenlere en güçlü, en etkin ve en kapsamlı biçimde hukuksal güvencenin sağlanması, tüm devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuka uygun olması” olarak tanımlamıştır. Bunu biraz daha açarsak ANAYASA MAHKEMESİ'nin nitelendirmesine göre “Hukuk devleti, her eylem ve işlemi hukuka uygun, insan haklarına saygı gösteren, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlarından kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri ve Anayasa bulunduğu bilincinden uzaklaştığında geçersiz kalacağını bilen devlettir”
olarak tanımlanmaktadır. Genel özellikleri ise; Yasama, Yürütme ve Yargı organları hukuka bağlı olmalıdır.
KANUN DEVLETİ'nde iseDevlet mekanizmasını elinde tutan siyasal güç, parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak istediği kanunu çıkartabilir. Ve bu kanun yolu ile istediğini elde etme ve kurguladığı hedefe ulaşma imkânını elinde tutabilir.
Başka bir deyişle, kendi amacına uygun olarak çıkarttığı kanunlara uyarak amacına doğru attığı adımları sıklaştırabilir. Ve bu yürüyüş, böylece “kanun”a uygun bir görüntü çizebilir. Çünkü kanunu uygulayan irade ile o kanunu oluşturan irade aynı “güç”tür, aynı misyonun unsurlarıdır ve aynı [müşterek] amacın yolcularıdır.
Bu noktada gerçekleştirilen olgu, benimsenen hedefin önündeki engellerin parlamento aritmetiğine yaslanarak çalakalem yazılan yasa metinleri aracılığı ile temizlenmesidir.
“Gayeye varmak için her yolun meşru kabul edildiği” o bildiğimiz eski yöntem, yasaları alelade birer araç olarak kullanma ve böylece de, tırmanılan yokuşu görünüşte ”meşru” kılma imkânı vermektedir.
Farka gelince genel olarak , seklen kanunlara uygun sekilde yönetilmekle birlikte, bu kanunlarin evrensel hukuk ilkelerine uygun olmasi konusunda bir endisesi olmayan, onlari hukukun en büyük ideali olan adalete ulasmak icin degil, gücü altindakileri ezmek icin kullanan devlet yapisi.
kanun devletinin en bilinen örnegi, drittes reich idi. bireye özgürlük tanımak, bunları güvence altına almak ve bu yolla devlet iktidarını sınırlamak gibi bir amacı olmaz. Aksine devlet iktidarının ne kadar sınırsız olduğunu düzenleme amacıyla oluşur.

Şubat 2014

jennywilly, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Hukuk devleti hakkaniyet ilkesini sonuna kadar işletir. Kanun devleti ise yazili kuralların hukuksuz olsa bile işletilmesine bakar. Bu acidan bakilinca Türkiye ne hukuk devletidir ne de kanun. Ama ABD ise tam birkanun devletidir.
Ocak 2014

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Önce hukukun tanımını yapmak lazım. Hukuk bireyler arası ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Türleri ise. Gelenek görenek, ahlak, din kuralları ve yaptırımı devletçe belirlenen yasalardır. Kanun ise anayasa ile tanınan hak ve menfaatlerin nasıl uygulanacağını kurala bağlayan hukuk kaynağıdır. Görüldüğü üzere hukuk ile kanun ana başlıkta birleşen ancak unsurları itibarı ile birbirinden farklı kavramlardır. Hukuk devleti hukuku her nevi ile uygulayan genel ve özel kanunlarla anayasanın tanıdığı hak ve özgürlükleri mümkün olduğunca hukukun tanımına uygun olarak bireyler arasında uygulayan erk iken. Kanun devletinde ise erkin yarattığı ve düzenlediği çerçevede yaşama hakkı veren devlettir. Hukuk devletinde birey hak sahibi iken kanun devletinde hak bireye tanınan başka bir ifade ile lutfedilen menfaattir.
Ocak 2014

Recep Şahin Sargın, bir soruya yanıt verdi.

Hukuk devleti ile kanun devleti arasındaki fark(lar) ne(ler)dir?

Hukuk devleti der ki benim insanlarım ve onların hakları önemlidir devlet onlar içindir. Kanun devletine göre insanlar devlet içindir insan varsa devlet için vardır.
Kasım 2013

Tuna Do, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye "Bilgi Edinme Hakkı"nın kullanımında nerede duruyor?

Bilgi Edinme Kanunu 2003 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, maalesef hak ettiği ve kanun koyucunun kanunu çıkarırken güttüğü amacı yerine getiremiyor. Bunun tabi bir kaç nedeni var, öncelikle kültürümüzde sorgulamacı bir geleneğimizin olmaması, devletçi bakış açımız ve bir şekilde alışkanlıklar... Malum, ülkemizde halihazırda yürürlükte olan ancak uygulan(a) mayan onlarca kanun var... Bir de en mühimi, uygulamada karşılaştığınız sorunlar, kimi kime şikayet ediyorsunuz, bilgi edinmeyi kimden talep ediyorsunuz vs gibi. Tenzih edeceğim onlarca devlet memuru var ancak bir o kadar hatta ondan çok daha fazlası da, önümüzde duvardan bir engel... Sonuç mu, Bilgi edinme kullanmayı bilen için bir haktır, bir de, kullanmana izin veriliyorsa bir haktır. .
Ağustos 2012

Hakan, bir soruya yanıt verdi.

Kişisel vergi numaramı nasıl temin edebilirim?

Kişisel vergi numaraları ve T.C numaraları teknik olarak birleştirildi . Yani T.C numaranız aynı zamanda vergi numaranız. Eğer bir ticari vergi numarası almak istiyorsanız vergi dairesinden size bir vergi numarası tahsisi yapılacaktır.

Temmuz 2012

Lepptin, bir soruya yanıt verdi.

AB vatandaşlarının yasa yapım sürecine doğrudan katılımına olanak sağlayan “Avrupa Vatandaş Girişimi” hakkında bilginiz var mı?

Bu konu hakkında bilgim yok ama yeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası için vatandaşların katılımının sağlanacağı bir wiki ansiklopediyi TBMM Başkanı dile getirmişti.
Haziran 2012

Provolon, bir soruya yanıt verdi.

Şubat 2012

Sevgiseli, bir soruya yanıt verdi.

Ulkemizde genclere 18 yas sonrasi ehliyet,silah ruhsati ve oy kullanma hakki verilirken neden secilme yasi 25! Neden genclere guvensizlik bu derecede fazla?

İnsan 18 yaşında dünyayı kurtaracağına inanıyor ama 25 yaşında bunun mümkün olmadığını farkediyorsun. :)
Daha fazla

10 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Vatan

7 Kullanıcı   3 Soru   10 Yanıt