Bilmek istediğin her şeye ulaş

Vicdan

İnsanlar

Vicdan, kişinin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlâki değerlerini temel alarak yaptıklarını veya yapacaklarını ölçüp biçtiği bir kişilik özelliğidir. Bununla birlikte Vicdan, birçok dinde, birçok felsefi akımda, mistisizmde önem verilmiş bir kavramdır. Günümüzde kimileri "kamusal vicdan" ifadesini kullanmaktaysa da, dinsel, mistik vb. alanlarda böyle bir kavram bulunmaz, vicdan kavramı bu alanlarda hep bireysel vicdan anlamında kullanılmıştır. Felsefeye göre, iç huzuru veya iç sıkıntısı vererek kişiyi uyaran vicdan bir kavram değil, kişinin bir yeteneğidir. Felsefede metafizik anlayış, bu yeteneğin doğuştan var olduğunu ileri sürer, diyalektik anlayış ise insanın içinde bulunduğu toplumsal koşullarla belirlenmiş görgü ve bilgisinin sonucunda oluştuğunu ileri sürer. Neo-spiritüalist görüşe göre ise, ruhun ancak belirli bir gelişim aşamasında (hayvanlık ara aşamasından sonraki insanlık aşamasında) açığa çıkan, ruhun gelişimi oranında derece derece gelişen bir yeteneğidir.

Ekim 2017

Eren Kahveci, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

İnsanın, yaptığın bir eylemin doğruluğunu kendine inandıra-ma-masına vicdan denir.
Eylül 2016

Birkan Aydin, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Kişinin kendisi için değil, bir başka canlı için doğru davranışı sergileme nedenidir.
Mart 2016

Melek Özaslan, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Oldukça mutluluk nedeni, bazen ise sol yanındaki ağırlık.
Kasım 2015

Tayyar Ceyhan, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Başkalarının hakkı olan konularda bencilliği dizginleyebilmek , kısaca hak olanı paylaşmaktır
Ağustos 2015

Dilara, bir soruya yanıt verdi.

Duyarsızlık ve zeka arasındaki bağıntı nedir?

Bana ters orantılıymış gibi geliyor. Tanıdığım tüm zeki insanlar hem toplumsal olaylara hem de tanıdıkları, hatta tanımadıkları insanlara karşı inanılmaz duyarlı davranıyorlar. Zeka pırıltısı görmediğim bir çok insan da duyarsızlıkta 10 numara beş yıldız. Evet bence duyarlılık ve zeka birbirini desteklerken geri zeka ve duyarsızlık da insanı negatif bir geri besleme döngüsüne sokuyor. Duyarlı bir insanım, demek ki zekiyim de ☺
Haziran 2015

İbrahim Öztürk, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

VİCDAN kelime anlamı olarak;
Bulma, bir şeyi bir halde görme; kalple hissetme, duygu; kendinden geçme, dalma; iyiyi kötüden ayıran ve seçen bir yapıya sahip olan kalpteki gizli his. İnsan vucudunun iki yönü vardır.Maddi ve Ruhi yön.Ruhi yönde ikiye ayrılır biri akıl diğeri vicdan. İyiliğe, mutlak adalete ve güzelliğe, hayır ve fazilete doğru temayül ve özleyiş; sevinme, üzülme, beğenme: nefret etme, istikbal endişesi, beka ve edebiyete meyil ve sevgi, emniyet hissi; haya, insaf, merhamet, adalet, vicdan azabı çok darda kaldığında inançsız bile olsa Allah'a sığınıp yalvarma gibi duyguların kaynağı insan ruhunun vicdan denilen yönüdür.Bu hasletlerin kaynağı olan vicdan ruhun hayrı şerden ayırd eden fitri bir melekesi ve kuvvetidir.
Vicdan
Nisan 2015

Ayhan Şimşek, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Utan
utan
utanmayan insan olur mu lan?
altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan.


yalana yalana yalanla yaşayana sor
yastığa başını koyunca aklından geçenleri
insan, insan olduğu kadar var
yoksa kim hatırlardı çoktan göçenleri
dünya malı yalnız bir ömre kadar
yoksa giyer miydi ölüler cepsiz kefenleri

kirlilerinden sızanlar okyanus oldu
bu rüzgara dayanmaz gemi
at çapayı derine
sal tayfanı
al başını avcuna
düşün

utan
utan
utanmayan insan olur mu lan?
altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan
tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman
unutmazlar, unutmayız, unutmam

kuyuya taş atanın peşinden
atlayana bak
yalanla hile hurdayla binayı
katlayana bak
ömrümüzün en güzel yıllarına
patlayanın ne evinde bir ayna var
ne içinde bir yürek
gençliği haybeye yenmiş
yorgun ve yalnız nesil
birbirini buldukça
düşmedi, düşmeyecek

kirlilerinden sızanlar okyanus oldu
bu rüzgara dayanmaz gemi
at çapayı derine
sal tayfanı
al başını avcuna
düşün

utan
utan
utanmayan insan olur mu lan?
altın bir madalyon gibi taşınmalı vicdan
tek kıvılcımdan nasıl yanarsa koca orman

unutmazlar, unutmayız, unutmam
Mart 2015

Çiğdem Çelik, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Bana söyleyecek bir şey bırakmamışsınız.Vicdansızlar ☺Tanrının en orantısız dağıttığı olgulardan bir tanesi . Kimine çay kaşığı ile vermezken kimine çuvalla verdiği beynin kendini sorgulama işlevidir vicdan.
Ağustos 2014

Fatih Metin  yeni bir  gönderide  bulundu.

Vicdan...

Vicdanımız yanılmaz bir yargıçtır, biz onu öldürmedikçe.


Balzac - Vadideki Zambak

2850
Ağustos 2014

Fatih Metin, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Öldükten sonra bir kabir hayatı yaşayacağımıza ve yaptıklarımız ve yapmadıklarımız ile ilgili sorguya çekileceğimizi biliyor ve buna inanıyorum. Buradan yola çıkarak şunu söylemek istiyorum.

Şu an zaman zaman günah olduğunu bilmemize rağmen bazı bahaneler üreterek günah değilmiş gibi davranıp içimizi (vicdanımızı) rahatlatırız. Oysaki sorulduğunda "Ama bu böyleydi ve ben bu şekilde davrandım. Bu günah değil. " şeklinde itiraz edemeyeceğimiz aklımıza bile gelmez... Yaşadığımız hayata dönelim... Benliğimizin galip geldiği şekilde hareket ederiz bazen. Tam o esnada bir his ile yapmamamız gerektiğini düşünürüz. Diğer his ile de yapsak birşey olmayacağını... Vicdan tam olarak bu aslında. Doğru olanı yapabilmek...

Her an ölüp bu dünyadan gideceğimiz gerçeğini düşünüyor olsak, sıkı bir vicdan hesaplaşması yaşayacağımızı, kendi vicdanımızla yüzleşeceğimiz gerçeği ile karşı karşıya kalacağımızı hatırlasak, hata yapmaktan ve yaptığımız hataların mutlaka bir gün kendimize de yapılacağına inansak ve korksak... Yani vicdanımızla yüzleşsek ve mümkün olduğunca az yanlış yapsak.

Vicdan, ölmeden soruları kendimize sorup, doğru cevapları bulup uygulamamızdır. Yaşarkende yüzleşmemiz gerekendir.
Ağustos 2014

Ergün Tuna, bir soruya yanıt verdi.

Vicdan nedir?

Batı da kavramlaşmış sözcüktür... Toplumun ortak değer yargılarıdır... .
Daha fazla

12 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.