Bilmek istediğin her şeye ulaş

Video

Video, animasyon ve sesin aynı anda oynatılmasıyla oluşan çoklu ortam uygulaması. Kökü Latince videre (görmek) sözcüğüdür ve 1930'larda audiere (işitmek) kökünden gelen audio sözcüğüne benzeterek üretilmiştir. Video sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir: Film veya sinema Video kaseti veya bu kasetleri oynatan cihaz Film kaydı yapan cihaz, kamera. Video oyunu Müzik videosu veya klibi (video clip) VJ (video jokeyi), televizyon programlarında müzik kliplerini çalan sunucu. Bkz. DJ.