Bilmek istediğin her şeye ulaş

WPF (Windows Presentation Foundation)

.NET

Windows Presentation Foundation

Nisan 2015

Mehmet KURT, bir soruya yanıt verdi.

WPF DataGridView görsel hatası neden kaynaklanabilir?

Sorunun yanıtını alabilmek için kodlarını incelemekte yarar var. Gizli değilse paylaşırsan çözüme ulaşabilir.
Ağustos 2012

Fazıl Can Öztaş, bir soruya yanıt verdi.

Wpf'de Excel'den DataGridview'e nasıl veri çekebilirim?

string connectionString = String.Format(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;""", openFileDialog1.FileName);

string query = String.Format("select * from [{0}$]", "Sheet1");

OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);

DataSet dataSet = new DataSet();

dataAdapter.Fill(dataSet);

gridControl1.DataSource = dataSet.Tables[0];

İşini görür sanırım.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.