Bilmek istediğin her şeye ulaş

WPF (Windows Presentation Foundation)

.NET

Windows Presentation Foundation

Mart 2015

Özgür Öztürk @scneiashardevil

WPF DataGridView görsel hatası neden kaynaklanabilir?

Sorunun yanıtını alabilmek için kodlarını incelemekte yarar var. Gizli değilse paylaşırsan çözüme ulaşabilir.
Ağustos 2014

Birkan Aydin @birkanaydin

Blend'te tasarlamış olduğum ve VS2012'de kodladığım C# tabanlı WPF projem iki kez debug yapıldığında çalışıyor ve task manager'da iki adet exe çalışmasına rağmen tek exe görünüyor. Tekrar debug yaptığımda ise arka plandaki exe çalışır olduğundan hata ile karşılaşıyorum. Nedeni ne olabilir?

VS2012 ikinci debugda ilk process'i kapatmıyor demek ki. VS2012'ın bug'ı olduğunu tahmin ediyorum. Upgrade edersen geçer büyük ihtimalle. Böyle bir durumda Task manager'dan eski debug processini öldürürsen yeni debug'da sorun çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de bir debug oturumunu her zaman eğer main'den normal olarak çıkmıyorsa stop ile bitir. Diğer durumda debug process'i açık kalıyor olabilir.
Temmuz 2014

Birkan Aydin @birkanaydin

Visual Studio for blend'de hazırlamış olduğum, soldan sağa doğru kayan bir ok var. bunu sayfanın bir çok yerinde kullanacağım ve copy/paste ile animasyon kopyalanmıyor. Bunu animasyonlu nesneye çevirebilmek için ne yapmam gerekmektedir. ya da bu konu ile ilgili başka ne yapabilirim?

Kurcalarken cevabı dün akşam buldum. Bir adet user control oluşturdum daha sonra animasyonu ekledim ve trigger 'dan da loaded 'a tetikleme verdim. Böylece obje olarak istediğim her yerde kullanabiliyorum.
Temmuz 2011

Faik Ahmet @faika

Wpf'de Excel'den DataGridview'e nasıl veri çekebilirim?

string connectionString = String.Format(@"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=YES;IMEX=1;""", openFileDialog1.FileName);

string query = String.Format("select * from [{0}$]", "Sheet1");

OleDbDataAdapter dataAdapter = new OleDbDataAdapter(query, connectionString);

DataSet dataSet = new DataSet();

dataAdapter.Fill(dataSet);

gridControl1.DataSource = dataSet.Tables[0];

İşini görür sanırım.

11 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.